Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

Јкп "Хигијена Зајечар

Обавештавају се закупци гробних места да је ЈКП ”Хигијена Зајечар” потписала Уговор о пословној сарадњи са Републичким фондом Пензијског и инвалидског осигурања из Београда.

На основу потписаног Уговора , ЈКП „Хигијена Зајечар“ може да врши погребне услуге, продаје погребну опрему, врши превоз и сахрањивање, у случају смрти корисника пензије, а да наведене трошкове потражује и наплати од , ПИО Фонд-а, а на захтев лица које сноси трошкове сахране умрлог корисника пензије, након достављања Изјаве о давању сагласности за исплату накнаде погребних трошкова ЈКП “Хигијени Зајечар“ од стране ПИО Фонда, и достави потребне документације.

Овим путем позивамо наше кориснике да користе овај повољан начин регулисања трошкова услуга сахрњивања и куповине погребне опреме.

Обавештење закупцима гробних места

Обавјештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару, који нису извршили уплату доспелих дуговања по рачуну за 2020.годину да исте измире најкасније до 30.06.2021.године.

Након истека наведеног датума, доспела потраживања наплатиће се принудним путем.

Обавештење закупцима гробних места

Позивамо све закупце гробних места да до краја децембра ове године, измире своја доспела, а неизмирена дуговања по основу закупа и одржавања гробних места за 2020.годину.

Закупци гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Споразум о плаћању дуговања на рате, позивају се да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици уплате дуговања из Споразума.

У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” своја потраживања наплатиће принудним путем преко извршитеља.

ИМУНИЗАЦИЈА!!!

На овом линку можете да искажете интересовање за  вакцинацију против ковида-19: https://imunizacija.euprava.gov.rs/

Обвештење зелена пијаца

Обавештавају се корисници на зеленој пијаци да ће радници ЈКП “Хигијене Зајечар” од суботе 05.12.2020. године почети са мерењем температуре приликом уласка у халу сирева.

Страна 4 од 10