Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

Обавештење репрограм дуговања

Позивамо све закупце гробних места који имају неизмирене, а   доспеле обавезе по основу закупа и одржавања гробних места, а нису у могућности да исте у целости измире, да дођу у управу Предузећа, ул. Војводе Путника 7а, због потписивања Уговора о репрограму плаћања заосталих обавеза на рате. Ово у циљу избегавања принудне наплате путем принудног извршења.

Такође, молимо закупце гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Уговор о плаћању дуговања на рате, да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици дуговања из Уговора, због избегавања принудне наплате путем принудног извршења.

Обвештенје закупци гробних места

Oвим путем позивамо закупце гробних места да измире своја доспела дуговања по основу добијених предрачуна.

Они закупци који имају потписане уговоре о репрограму обавезни су да поштују динамику отплате дуговања, како би се избегли додатни трошкови наплате.

Обавештење ковид-19

Поштовани закупци и купци на зеленој пијаци и пијачној хали у Зајечару, молимо Вас да због ново настале ситуације у вези са ковидом 19 и повећаног броја заражених носите прописану заштитну опрему(маске и рукавице) уз држање социјалне дистанце ради ваше безбедности и безбедности свих нас.

 

НАРЕДБА

Наређује   се закупцима тезги – продавцима на зеленим пијацама у граду, и продавцима у хали сирева , да приликом продаје робе ОБАВЕЗНО користе заштитну опрему (маске) на прописан начин, покривајући у потпуности нос и уста као и држање социјалне дистанце од 2 метра удаљености.

Продавцима који не користе заштитну опрему на прописан начин и не придржавају се социјалне дистанце биће онемогућена продаја производа и биће удаљени са продајних места и из објеката продаје.

Молимо да се продавци на зеленим пијацама и у Хали сирева, радници ЈКП “Хигијене Зајечар” као и купци придржавају прописаних мера , ради личне и опште безбедности очувања здравља.

У случају непоштовања наведених одредаба из Наредбе , Штаб за ванредне ситуације града Зајечара, донеће одлуку о затварању зелених пијаца и хале сирева.

За непоштовање ове наредбе од стране продаваца биће примењене санкције прописане од стране надлежних и овлашћених институција Републике Србије.

                                                                                               

 ЈКП “Хигијена Зајечар“           

                                                                                                          Управа пијаце                 

ЗАЈЕЧАР

07. јули 2020.година

Обавештење закпцима који су потписали репрограм

Молимо све закупце гробних места који су закључили Уговор о признању дуга за закуп и одржавање гробних места и начину репрограма дуга, а који не плаћају преузете обавезе да отпочну редовно да измирују своја призната дуговања из закљученог Уговора.

У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” примениће члан 2. потписаног Уговора о признању дуга и поднеће Предлог за извршење на основу веродостојне исправе.

 

Страна 5 од 10