На територији Града Зајечара у оквиру ЈКП "Хигијена Зајечар" РЈ "Зоохигијена" послује прихватилиште за псе у насељу Горња Прлита. Циљеви прихватилишта су збрињавање, лечење и нега болесних паса, стерилизација, кастрација и вакцинација паса. Круг сарадње са Удружењем Бета Зајечар, ветеринарском инспекцијом, комуналном полицијом и МУП-ом. Активан рад на контроли популације напуштених паса, подношење кривичних и прекршајних пријава лицима која злостављају или несавесно брину о псима.