ЈКП "Хигијена Зајечар"
Војводе Путника 7а
19000 Зајеча
телефон: 019/421-747; 019/429-503
бесплатан позив за рекламације: 0800 000 119

е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com