Гробљанске услуге обухватају  послове на сахрањивању, послове на пружању грађевинских услуга, послове на продаји погребне опреме, послове на пружању услуга које се врше по налогу надлежних инспекцијских служби и државних органа. Поред тога Гробљанске услуге брину се и о Француском гробљу.