Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

Обавештење предрачуни

ЈКП "Хигијена Зајечар" завршила је са доставом предрачуна за текућу годину. Моле се корисници који нису добили предрачун поштом да се јаве на благајну предузећа или на на број телефона 019/421-747. Овом приликом позивамо заакупце гробних места који нису измирили своје обавезе да измере у најкраћем року.

Обавештење

ЈКП "Хигијена Зајечар" почела је са доставом предрачуна за текућу годину. Овом приликом позивамо заакупце гробних места који нису измирили своје обавезе да измере у најкраћем року.

Обавештење неизмирене обавезе

Обавештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару, који нису извршили уплату доспелих, а неизмирених обавеза по основу закупа и одржавања гробних места, да исте измире у што краћем року.

Такође, ЈКП “Хигијена Зајечар” обавештава закупце гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Уговор о преузимању и признању дуга за закуп и услугу одржавања гробног-их места и начину репрограма дуга, да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици наведеној у Уговору.

Уколико се не измире доспеле обавезе, ЈКП “Хигијена Зајечар” ће бити принуђена да исте наплатити принудним путем.

Обавештење

ЈКП "Хигијена Зајечар" обавештава кориснике гробних места да ће од 1. децембра почети са утужењем за не измирене обавезе за 2021. годину

Подела предрачуна

ЈКП "Хигијена Зајечар" почела је са доставом предрачуна за текућу годину. Овом приликом позивамо заакупце гробних места који нису измирили своје обавезе да измере у најкраћем року.

Страна 1 од 10