Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

Обавешење

ЈКП "Хигијена Зајечар" обавештава закупцима гробних места да ће од 1. маја почети са утужењем за не измирене обавезе за 2023. годину.

Обавешење

Обавештавамо закупце да измере своје обавезе за  2023. годину 31.12.2023. за додатене информације позвати 019/421-747 или на шалтеру благајне.

Обавештење

ЈКП "Хигијена Зајечар" почела је са доставом предрачуна за текућу годину. Овом приликом позивамо заакупце гробних места који нису измирили своје обавезе да измере у најкраћем року.

Обавештење предрачуни

ЈКП "Хигијена Зајечар" завршила је са доставом предрачуна за текућу годину. Моле се корисници који нису добили предрачун поштом да се јаве на благајну предузећа или на на број телефона 019/421-747. Овом приликом позивамо заакупце гробних места који нису измирили своје обавезе да измере у најкраћем року.

Обавештење

ЈКП "Хигијена Зајечар" обавештава кориснике гробних места да ће од 1. децембра почети са утужењем за не измирене обавезе за 2021. годину

Страна 1 од 10