Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

Обавештење закупцима гробних места

Позивамо све закупце гробних места да до краја децембра ове године, измире своја доспела, а неизмирена дуговања по основу закупа и одржавања гробних места за 2020.годину.

Закупци гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Споразум о плаћању дуговања на рате, позивају се да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици уплате дуговања из Споразума.

У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” своја потраживања наплатиће принудним путем преко извршитеља.

Обвештење зелена пијаца

Обавештавају се корисници на зеленој пијаци да ће радници ЈКП “Хигијене Зајечар” од суботе 05.12.2020. године почети са мерењем температуре приликом уласка у халу сирева.

Дан примирја у Првом светском рату

Поводом предстојећег државног празника 11. новембра, Дана примирја у Првом светском рату, обавештавамо кориснике наших услуга да благајна у улици Војводе Путника 7а, наведеног датума неће радити, као и Радна јединица “Заједничке службе”.

Остале Рaдне јединице радиће по уобичајеном распореду.

Апел

ЈКП “Хигијена Зајечар”  овим путем апелује на строго поштовање мера које је донео Штаб за ванредне ситуације града Зајечара, због изузетно озбиљне ситуације у вези пандемије ковид-а 19, а у циљу очувања здравља наших суграђана и спречавања ширења исте .

ЈКП “Хигијена Зајечар”  налаже свим закупцима тезги на зеленој пијаци и у хали сирева да се придржавају мера заштите прописаних од стране Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара.

Сви закупци тезги на зеленој пијаци и у хали сирева ОБАВЕЗНИ су да приликом продаје својих производа користе заштитне маске на прописан начин, покривајући нос и уста. Обавеза ношења заштитних маски на прописан начин важи и за купце робе на зеленим пијацама и у хали сирева.

ЈКП “Хигијена Зајечар” опомиње, још једном,овим путем, закупце на зеленој пијаци и у хали сирева , уколико не поштују мере заштите, да ће једнострано, аутоматски раскинути уговоре са оним закупцима који не буду поштовали прописане мере и биће им забрањен улазак на пијацу и продаја својих производа.

Поштовање прописаних мера од стране  Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара важи и за купце који долазе не пијацу ради куповине производа.

У случају непоштовања ове наредбе , ШВС ће донети одлуку о   затварању зелених пијаца и хале сирева.                                                                          
 

“ЈКП Хигијена Зајечар”
      Управа пијаце

Дана  10.11.2020.године

Обавештење репрограм дуговања

Позивамо све закупце гробних места који имају неизмирене, а   доспеле обавезе по основу закупа и одржавања гробних места, а нису у могућности да исте у целости измире, да дођу у управу Предузећа, ул. Војводе Путника 7а, због потписивања Уговора о репрограму плаћања заосталих обавеза на рате. Ово у циљу избегавања принудне наплате путем принудног извршења.

Такође, молимо закупце гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Уговор о плаћању дуговања на рате, да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици дуговања из Уговора, због избегавања принудне наплате путем принудног извршења.

Страна 1 од 7