Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

Рад за Божић

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о управљању гробљима и погребним услугама неће вршити сахрањивање 07.01.2022.

Благајна, управа предузећа и продавница на гробљу неће радити 07.01.2022. док остале радне јединице раде у устаљеном режиму.

Рад за Нову Годину

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о управљању гробљима и погребним услугама неће вршити сахрањивање 01 и 02.01.2022.

Благајна и управа предузећа неће радити од 01. до 03.01.2022. први радни дан уторак, док остале радне јединице раде у устаљеном режиму.

 

Обавештење закупцима гробних места

Обавештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару, који нису извршили уплату доспелих, а неизмирених обавеза по основу закупа и одржавања гробних места, да исте измире у што краћем року.

Такође, ЈКП “Хигијена Зајечар” обавештава закупце гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Уговор о преузимању и признању дуга за закуп и услугу одржавања гробног-их места и начину репрограма дуга, да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици наведеној у Уговору.

Уколико се не измире доспеле обавезе, ЈКП “Хигијена Зајечар” ће бити принуђена да исте наплатити принудним путем.

Обавештење

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о урављању гробљима и погребним услугама неће врштити сахрањивање 11.11.2021 (Дан Примирја). Тог дана балгајна  и управа предузећа неће радити док остале радне јединице раде у усатаљеном режиму.

Обавештење

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о урављању гробљима и погребним услугама неће врштити сахрањивање 21.09.2021 (Мала Госпојине).

Страна 3 од 10