Обавештавају се закупци гробних места да је ЈКП ”Хигијена Зајечар” потписала Уговор о пословној сарадњи са Републичким фондом Пензијског и инвалидског осигурања из Београда.

На основу потписаног Уговора , ЈКП „Хигијена Зајечар“ може да врши погребне услуге, продаје погребну опрему, врши превоз и сахрањивање, у случају смрти корисника пензије, а да наведене трошкове потражује и наплати од , ПИО Фонд-а, а на захтев лица које сноси трошкове сахране умрлог корисника пензије, након достављања Изјаве о давању сагласности за исплату накнаде погребних трошкова ЈКП “Хигијени Зајечар“ од стране ПИО Фонда, и достави потребне документације.

Овим путем позивамо наше кориснике да користе овај повољан начин регулисања трошкова услуга сахрњивања и куповине погребне опреме.