Позивамо све закупце гробних места да до краја децембра ове године, измире своја доспела, а неизмирена дуговања по основу закупа и одржавања гробних места за 2020.годину.

Закупци гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Споразум о плаћању дуговања на рате, позивају се да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици уплате дуговања из Споразума.

У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” своја потраживања наплатиће принудним путем преко извршитеља.