Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАКУПЦИМА ГРОБНИХ МЕСТА

Обавештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару да је обавеза истих да изврше плаћање закупа и одржавања по достављеним предрачунима.

Закупци гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Споразум о плаћању дуговања на рате, позивају се да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици уплате дуговања из Споразума. Уколико закупци који су потписали Споразум о плаћању дуговања нису исто у потпуности измирили, позивају се исти да за преостали износ неизмиреног дуговања потпишу Анекс постојећег Споразума за отплату дуга. У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” своја потраживања наплатиће судским путем са законском каматом и трошковима судског поступка до коначне наплате.

 

Хигијена Зајечар придружила се акцији куповине кућице за псе

ЈКП "Хигијена Зајечар" се придружила хуманитарној акцији за набавку кућица за псе и постављања на територији града  на иницијативу Градоначелника господина Бошка Ничића, тако што ће из средстава који су предвиђена за хуманитарне циљеве донирати средства за куповину две кућице за псе.

 

ПРИЈАВА НА ЕЛЕКТРОНСКИ РАЧУН

Упуство: Унесите у поља податке са неког предходног рачуна као на слици, а потом упишите е-пошту на којој желите да примате рачуне за детљнија објашњења позовите 019/421-747 и е-пошта jkphigijenazajecar@gmail.com


Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Дан отворених врата у прихватилишту за псе

Позивају се грађани, а посебно деца, да у недељу 22.10.2017. године од 10:00-12:00 часова дођу у прихватилиште за псе у Горњој Прлити на дружење и забававу са писма који се налезе у прихватилишту, уз могућност удомљавања паса који им одоговарају. Организован плазак минибусом на стајалишту код Интерекса у 9:30.

Опширније: Дан отворених врата у прихватилишту за псе

Страна 9 од 10