МОЛЕ СЕ ДОЛЕ НАВЕДЕНИ ЗАКУПЦИ ДА ДОСТАВЕ ПОТПУНЕ И ТАЧНЕ АДРЕСЕ УПРАВИ ПРЕДИЗЕЋА, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 7а ИЛИ НА ТЕЛЕФОН 019/421-747

 

Р.б.

Шифра

Презиме и име

Адреса

Напомена

1

402296

Тодоровић Савка

Зајечар

Чупићева бр. 40

 

2

406060

Пујић Видоје

Зајечар

Црноречка бр. 13

 

3

406291

Петровић Петар

Зајечар

Црногорска бб.

 

4

109973

Гојани Антонета

Зајечар

Црногорска бр. 21

 

5

407694

Првуловић Рада

Зајечар

Цетињска бр. 2

 

6

410545

Милоградов Турин Јелена

Зајечар

Цариградска бр. 22

 

7

401354

Никић Слободан

Зајечар

Цара Душана бр. 44

 

8

407638

Стојковић Мирослав

Зајечар

Хајдук Вељкова бр. 8/2

 

9

405995

Николић Срђан

Зајечар

Фрушкогорска бб.

 

10

403978

Петровић Иван

Зајечар

Устаничка бр. 11/1

 

11

403940

Брајдић Десанка

Зајечар

Топличина бр. 10

 

12

1395

Стојанов Драгослав

Зајечар

Старопланинска бр. 8

 

13

405860

Ранђеловић Јован

Зајечар

Станоја Гачића бр. 16

 

14

 

Унић Живка

Зајечар

Сремска бр. 32

 

15

1155

Димитријевић Божидар

Зајечар

Сплитска бр. 3

 

16

405689

Величковић Бранислав

Зајечар

Сокобањска бр. 54

 

17

402182

Китић Весна

Зајечар

7. септембар бр. 194

 

18

402162

Јовановић

Стана

Зајечар

7. септембар бр. 162

 

19

409599

Симоновић Дуско

Зајечар

Светозара Марковића

бр. 138/21

 

20

405607

Јарић Горан

Зајечар

Сарајевска бр. 3

 

21

402640

Николић Драги

Зајечар

Саве Ковачевића – Гојкова Јаруга бб.

 

22

402713

Вукић Марија

Зајечар

Саве Ковачевића бр. 50

 

23

402672

Миајловић Ангелина

Зајечар

Саве Ковачевића бр. 19

 

24

402663

Николић

Борислав

Зајечар

Саве Ковачевића бр. 15

 

25

401001

Маринковић Љубомир

Зајечар

Ртањска бр. 15

 

26

406678

Божић

Видомир

Зајечар

Пресернова бр. 28

 

27

407536

Бакић Љиљана

Зајечар

Пожаревачка бр. 53/4

 

28

400840

Поповић Драгица

Зајечар

Пожаревачка бр. 21

 

29

400867

Тодоровић

Зорка

Зајечар

П.Ђукића бр. 1/25

 

30

409491

Манић Милијана

Зајечар

Пазариште бб.

 

31

400086

Васковић Драгица

Зајечар

Пазариште бр. 15

 

32

409926

Сулејмановић

Азем

Зајечар

Отона Жупанчића бр. 10

 

33

401607

Алковић Рада

Зајечар

Николе Пашића бр. 166

 

34

401608

Алковић Жарко

Зајечар

Николе Пашића бр. 166

 

35

410242

Драговић Десанка

Зајечар

Николе Пашића бр. 2/9

 

36

 

Петровић Олга

Зајечар

Саве Ковачевића бр. 54

 

37

406421

Тошић Ева

Зајечар

Народног хероја бр. 4

 

38

403454

Благојевић Михајло

Зајечар

Н. Републике бр. 8

 

39

406357

Антонијевић Благоје

Зајечар

Моравска бр. 41

 

40

400010

Бојић Косара

Зајечар

Моравска бр. 4

 

41

410684

Дандуковић Душица

Зајечар

Миљана Миљковића бр. 57

 

42

405186

Николић Мирче

Зајечар

Љубљанска бр. 66

 

43

400670

Младеновић Христина

Зајечар

Љешића Нешића бр.131

 

44

400663

Хрњичек Верољуб

Зајечар

Љешића Нешића бр. 117

 

45

1834

Митровић Славиша

Зајечар

Лубнички пут бб.

 

46

410032

Дачић Душанка

Зајечар

Лазе Лазаревића бр. 9А

 

47

400557

Винојчић Стипо

Зајечар

Кумановска бр. 20

 

48

409961

Дабески Небојша

 

Зајечар

Краљевица Б6 2/11

 

 

49

410394

Тодоровић Варадинка

Зајечар

Кнеза Милоша бр. 6

 

50

409348

Васиљевић Јасмина

Зајечар

Караџићева бр. 7

 

51

409570

Симоновић Вукадинка

Зајечар

Карађорђев венац бр.8/79

 

52

1880

Констандиновић Славољуб

Зајечар

Карађорђев венац

 

53

1737

Ранђеловић Милован

Зајечар

Илије Лекића бр. 2

 

54

993

Спасовска Јадранка

Зајечар

Изворски пут бр. 7

 

55

404719

Петровић Мирослав

Зајечар

Изворски пут бб.

 

56

404611

Маљић Олга

Зајечар

Ивана Милутиновића бр. 9

 

57

404769

Румунски Марија

Зајечар

Ивана Г. Ковачића бр. 10

 

58

406414

Милосављевић Душица

Зајечар

Звездански пут бр. 25

 

59

404550

Ђорђевић Славко

Зајечар

Звезданска бр. 3

 

60

402960

Ђукић Радица

Зајечар

Железничка бр. 52/А

 

61

406895

Минчић Милутин

Зајечар

Ђ. Ђаковића бр. 6/2

 

62

400220

Јовановић Ненад

Зајечар

Дубровачка бр. 6

 

63

400229

Агушевић Сава

Зајечар

Дубровачка бр. 19

 

64

400025

Петровић Бранка

Зајечар

Данице Марковић бр. 5/32

 

 

65

404369

Илић Радослав

Зајечар

Сремска бр. 17

 

66

410187

Михајловић Ратко

Зајечар

Гојкова Јаруга бр. 25

 

67

400160

Цанковић Александар

Зајечар

Генерала Гамбете бр. 65

 

68

1641

Цанковић Александар

Зајечар

Генерала Гамбете бр. 65

 

69

400048

Фановић Љубинка

Зајечар

Генерала Гамбете

 

70

1446

Јорданов Новица

Зајечар

Војничка бр. 1/5

 

71

408980

Аговић Десанка

Зајечар

В. Јеленковића бр. 7

 

72

1041

Алексић Љубиша

Зајечар

Војводе Путника бр. 36

 

73

410150

Тошић Гордана

Зајечар

Владимира Назора бр. 16/1

 

74

406182

Ђуров Вела

Зајечар

Вишњар бб.

 

75

2669

Ђорђевић Миломир

Зајечар

Вишњар бр. 13А

 

76

406161

Милићевић Боривоје

Зајечар

Вишњар бр. 48

 

77

406206

Ватовић Н Станислав

Зајечар

Вишњар бр. 24

 

78

406188

Живковић Мирјана

Зајечар

Вишњар бнр. 4

 

79

404265

Давидовић Иван

Зајечар

Варшавска бр. 40

 

80

409469

Љубомировић Вукашин

Зајечар

Вардарска бр. 5

 

81

1521

Вучковић Миодраг

Зајечар

Браће Рибникара бр. 6

 

82

410721

Младеновић Александра

Зајечар

Бистричка бр. 1

 

83

404079

Трмоновић Станко

Зајечар

Бели брег бб.

 

84

404090

Ђорђевић Гојко

Зајечар

Бели брег бр. 15

 

Р.б.

Шифра

Презиме и име

Адреса

Уплаћено

1

1665

Нешић Љубиша

Минићево

Трг ослобођења бб.

На благајни 19.05.2016.год.

2

410937

Ракић Криса

Књажевац

Каличина

Не плаћа од 2014. год.

3

409308

Милутиновић Душан

Ласово

 

Не плаћа од 2007.год.

4

408848

Минић Јован

Марковац

Ново Село

Не плаћа од 2007. год.

5

407880

Лукић Живојин

Грлиште

Грлишка река

Не плаћа од 2000.год.

6

408926

Агушевић Славка

Минићево

Т. ослобођења бр. 70

Не плаћа од 2002.год.

7

408924

Дамњановић Ивица

Минићево

Не плаћа од 2003.год.

8

409316

Стефановић Јованка

Гам.бања, колективни смештај

Не плаћа од 2008.год.

9

407881

Ђурић Радивоје

Грлиште

 

Не плаћа од 2001.год.

10

408891

Новаковић Илија

Сокобања

Омладинска 14/А

Не плаћа од 2004.год.

11

410427

Стојановић Љиљана

Јелашница

Не плаћа од 2012.год.

12

410742

Потркајац Стево

Звездан

Николе Тесле 30

На благајни 13.06.2017.год.

13

410323

Живковић Милан

Звездан

Николе Пашића 68

На благајни 17.09.2016.год.

14

407864

Петковић Александар

Звездан

На благајни 26.10.2016.год.

15

407865

Тошић Јевта

Звездан

 

На благајни 06.06.2016.год.

16

2977

Михајловић Настасија

Николичево

На благајни 26.05.2017.год.

17

408488

Миленовић Златко

Неготин

Насеље Цвећара бр. 50

На благајни 05.11.2015.год.

18

408454

Валовић Василије

Јагодина

Славке Ђурђевић 19/5

На благајни 04.02.2015.год.

19

408482

Ранковић Зоран

Неготин

М. Винклајт 17

На благајни 10.03.2015.год.

20

3798

Петровић Драгана

Бор

Призренска бр. 2/15

Не плаћа од 2013.год.

21

400359

Живковић Драгољуб

Зајечар

Истарска 16

 

22

408697

Сајковић Андреја

Нови Београд

Ј. Гагрина 187 блок 45 131

 

23

408826

Барабас Јозеф

Скореновац

М. Тита 114

Уплата 02.07.2015.год.

24

3758

Петковић Горан

Звездан

 

Уплата 30.11.2017.год.

25

408954

Јоцић Владета

Бргуле

Радничка бр. 2

На благајни 17.05.2017.год.

26

?

Лучић Весна

Београд

Савски Венац 15

Уплата 16.09.2015.год.

27

407827

Репановић Танка

Гамзиградска бања

колективни центар

Уплата 17.10.2014.год.

28

3305

Вуловић Јовица

Крагујевац

Љубе Богдановића бр. 1

Уплата 16.09.2016.год.

29

407995

Нешић Жељко

Београд

Генерал Жданова бр. 6/22

Уплата 01.06.2017.год.

30

408952

Мрмош Јона -

Јованка

Нови Сланкамен

Даничићева 10

Уплата 08.07.2016.год.

31

409045

Марјановић Јана и Никола

Београд

Гарибалдијева бр. 17

На благајни 29.07.2014.год.

32

2735

Рајковић Михајло

Зајечар

Проте Матеје бр. 69

Уплата 03.11.2015.год.

33

410733

Нешић Станко

Београд – Ада Циганлија

Камп Партизан бр. 79

Уплата 15.11.2016.год.

 

34

1869

Ранђеловић Срђан

Београд

Камп Партизан бр. 48

 

35

409724

Благојевић Миодраг

Коцељева

Немањина бр. 34

Уплата 2014.год.

36

408837

Виденовић Вука

Крагујевац

Скерлићева бр. 32

Уплата 16.01.2017.год.

37

408355

Штипић Мирјана

Нови Сад

С. Ковачевића бр. 1/26

Уплата 2014.год.

38

410991

Ковач Косара

Неготин

Буковска бр.30

Уплата 29.04.2015.год.

39

408394

Андрејевић Мирослава

Ниш

Жртва Фашизма бр. 11/9

Уплата 01.10.2014.год.

40

407931

Михајловић Боривоје

Београд

Браће Недића бр. 1А

Уплата 24.07.2014.год.

41

408356

Ђорђевић Зоран

Нови Сад

Зетска бр. 7

Уплата 06.04.2016.год.

42

407977

Тимса Петар

Београд

Цара Уроша бр. 5

 

43

408333

Ђорђевић Тихомир

Књажевац

Трговиште

 

44

408346

Крстић Зоран

Књажевац - Подвис

Горња колонија 27/4

 

45

407942

Мисић Милорад

Београд

Борово – Чукарица бр. 1

 

46

408884

Радивојевић Радивоје

Кучево

М.Тита бр. 198

 

47

407812

Кузмановић Добрила

Гамзиградска бања

7. јула бб.

 

48

407921

Крстић Радиша

Сиколе

 

49

407974

Пантелић Ема

Београд

Коларчева бр. 5/4

 

50

408658

Раденковић Никола

Нови Београд

Прол. Солидарности бр. 13/6

 

51

408365

Васић Станиша

Нови Сад

Булевар Краља Петра И бр. 47

 

52

408078

Секулић Олга

Београд

Француска бр. 16А

 

53

408026

Ковачевић Иванка

Београд

Влајковићева бр. 11

 

54

408752

Јоцић Милорад

Земун

Министарски трг 5/2

 

55

408891

Новаковић Илија

Сокобања

Омладинска бр. 14/А

 

56

408118

Путник Марија

Београд

Ф. Розмана бр. 22

 

57

408413

Вучковић Станимир

Ниш

Учитељ Тасина бр. 32/7

 

58

408048

Јовановић Татјана

Београд

Р. Рајковић 12/43

 

59

410810

Живковић Снежана

Пирот

Вука Караџића 12/2

 

60

408307

Дарчић Радмила

Београд

Булевар Револуције бр. 187

 

61

408435

Вас Костадин

Смедерево

Огњена Прице бр. 14

 

62

408216

Глигоријевић Живота

Београд

Кидрчева бр. 44А

 

63

408816

Љоши Милица

Приштина

Тгр републике бр. 5

 

64

408085

Николић Драгослав

Београд

Северни булевар 15/Ц

 

65

408259

Матијашевић Бранко

Београд

Краљевачка бр. 76

 

66

410562

Миљковић Слободан

Звездан

 

67

408106

Милосављевић Марија

Београд

Генерал Жданова бр. 6

 

68

408461

Лалатовић Ката

Неготин

7. јула бр. 1/7

 

69

410720

Мунчић Радмила

Ражањ

13. октобра бр. 13

 

70

408159

Којић Милан

Београд

Хаџи Милентија бр. 31

 

71

?

Митић Димитрије

Београд

С. Сремца бр. 13/1

 

72

409082

Милошевић Драгослава

Београд

Устаничка бр. 184

 

73

408059

Радуловић Јаков

Београд

Мутапова бр. 14

 

74

408301

Франц Мирослав

Београд

Устаничка бр. 153

 

75

408187

Вучковић Виолета

Београд

В. Степе бр. 37

 

76

408751

Николић Мирослава

Земун

Угриновачка бр. 3

 

77

410615

Симић Мирослав

Београд

Уралска Карабурма бр. 9

 

78

408618

Јовић Ружа

Боривоје

Наде Динић бр. 79

 

79

408197

Лекић Љубинка

Београд

Господар Јованова бр. 39

 

80

407751

Карамарковић Жељко

Гамзиград

Каструм

 

81

408153

Колер Ирина

Београд

Н. Фронта бр. 30

 

82

409704

Коларчевић

Славољуб

Београд

20. октобар бр. 11/18

 

83

408908

Јањић Марија

Краљево

Цара Лазара бр. 54

 

84

407758

Миљковић Јефимија

Гамзиград

Хотел Каструм соба 403

 

85

408017

Јелисавчић Миодраг

Београд

Господар Јованова бр. 10

 

86

408346

Крстић Зоран

Књажевац

Подвис, Горња Колонија 27/4

 

87

407942

Мишић Милорад

Београд

Борово – Чукарица 1

 

88

408743

Бобан Зора

Загреб

Петрињска бр. 46

 

89

408738

Голубовић Александар

Загреб

Дусана Палића бр. 3

 

90

408781

Ђорђевић Персида

Загреб

Држићева бр. 19

 

91

408788

Рајковић Радомир

Гњилане

С. Прајића бр. 92

 

92

408903

Крамер Вида

Доњи Милановац

Викенд насеље

 

93

408821

Лазарев Сергеј

Сарајево

ЈНА бр. 17/4

 

94

407851

Николић Перса

Велики Извор

 

 

95

407856

Боројевић Милан

Велики Извор