Молимо све закупце гробних места који су закључили Уговор о признању дуга за закуп и одржавање гробних места и начину репрограма дуга, а који не плаћају преузете обавезе да отпочну редовно да измирују своја призната дуговања из закљученог Уговора.

У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” примениће члан 2. потписаног Уговора о признању дуга и поднеће Предлог за извршење на основу веродостојне исправе.