Oвим путем позивамо закупце гробних места да измире своја доспела дуговања по основу добијених предрачуна.

Они закупци који имају потписане уговоре о репрограму обавезни су да поштују динамику отплате дуговања, како би се избегли додатни трошкови наплате.