Back to Top

Војводе Путника 7а; тел 019/421-747, 019/429-503; е-пошта: jkphigijenazajecar@gmail.com; Бесплатан позив за рекламације 0800 000 119

Распоред сахрана

Датум схаране Време сахранеПокојник АдресаДатум рођења
15.07.202412:00Тодоровић МилисавХиландарска 8, Зајечар26.05.1942
15.07.202413:00Цветановић ДраганПОЖАРЕВАЧКА 023 ЗАЈЕЧАР
13.07.202413:00Крстић СлободанДурмиторска 45, Зајечар03.10.1935
13.07.202412:00Вековић Снежана1.мај 12,Зајечар06.04.1957
12.07.202413:00Ђорђевић Благоје8 март 10,Зајечар04.02.1948
11.07.202413:00Ранђеловић НадеждаЦрвене Армије 146, Зајечар14.07.1935
11.07.202412:00Ђорић СлободанЉубе нешића 157/18,Зајечар23.10.1952
10.07.202413:00Игњатовић НадицаПиротска 11, Зајечар23.09.1950
09.07.202412:00Јаковљевић РадицаБрестовачка 25 Зајечар02.11.1955
09.07.202413:00Николић ПерицаГенерала Гамбете 70, Зајечар16.04.1951
04.07.202413:00Ђорђевски СловенкаТопличина С3/17, Зајечар25.03.1945
04.07.202412:00Лончаревић ДушицаЉУБЕ НЕШИЋА 098/А ЗАЈЕЧАР///3223.02.1948
03.07.202413:00Вујић ДејанСкерлићева 9 Зајечар24.09.1975
03.07.202412:00Петровић МирјанаВардарска 19, Зајечар10.10.1932
02.07.202412:00Јеленковић Тимилије9Српске ударне бригаде 19 Зајечар02.10.1932
02.07.202413:00Ћирић МилисавПетра Јовановића 15/7,Београд19.03.1954
02.07.202414:00Ђорђевић МирјанаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 099/А КРАГУЈЕВАЦ/2/1231.01.1947
29.06.202414:00Пенчић РужаТимочки партизани 1,Зајечар28.09.1935
29.06.202413:00Милојковић ЖивотаБалканска 3,Зајечар22.11.1946
28.06.202412:00Михајловић СтојанкаНасеље "Краљевица" Б-3_1/14, Зајечар10.04.1954
26.06.202412:00Вучић СлађанаКРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 006/ БОР///903.09.1970
26.06.202414:00Милић Ратомир7. септембар 126, Зајечар03.08.1941
26.06.202413:00Стојановић ДаницаНасеље "Краљевица" 2/18, Зајечар04.04.1944
25.06.202413:00Мицковић МилованШибеничка 46 Зајечар 09.05.1958
25.06.202412:00Стаменовић БранкаСокобањска 13,Зајечар31.08.1934
24.06.202413:00Момчиловић НадеждаРадничка 22,Зајечар08.10.1942
24.06.202412:00Ковачевић МирославХОМОЉСКА 041 ЗАЈЕЧАР28.08.1960
22.06.202413:00Младеновић ДушанНиколе Пашића 279,Зајечар06.10.1931
22.06.202412:00Николић СлавкоРодољуба чолаковића 6,Сокобања17.03.1955
21.06.202412:00Митровић ДесимирНЕЗНАНОГ ЈУНАКА 011 ЗАЈЕЧАР27.12.1931
18.06.202413:00Банковић ЗоранПожаревачка 2/2, Зајечар24.09.1956
18.06.202412:00Ранђеловић СлободанкаТржичка 3, Зајечар17.08.1933
18.06.202414:00Стефановић БраниславаТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 018 ЗАЈЕЧАР/427.01.1948
17.06.202413:00Војинов НиколаЉубомира Ненадовића 20, Зајечар17.10.1935
17.06.202412:00Ристић МилованХАЈДУК СТАНКОВА 004 ЗАЈЕЧАР16.11.1934
15.06.202413:00Маринковић ДрагишаПОЖАРЕВАЧКА 005/Д ЗАЈЕЧАР///1819.11.1939
15.06.202413:00Стевановић ДрагицаПОЖАРЕВАЧКА 005/Д ЗАЈЕЧАР///1830.06.1943
15.06.202412:00Витомировић ЉубинкаНиколе Пашића 190а, Зајечар29.08.1938
14.06.202412:00Дамњановић ИлинкаКРАГУЈЕВАЧКА 009 ЗАЈЕЧАР/218.09.1939
13.06.202412:00Цветковић ЉубинкоРТАЊСКА 003 ЗАЈЕЧАР/105.02.1946
12.06.202413:00Милојевић НенадГУНДУЛИЋЕВА 008 ЗАЈЕЧАР16.04.1949
12.06.202412:00Ивковић Љиљана23. ДИВИЗИЈЕ 042 ЗАЈЕЧАР/B18.08.1946
11.06.202412:00Димитријевић ЉубицаГОЈКОВА 049/А ЗАЈЕЧАР///28.02.1951
11.06.202413:00Стојановић ЗоранПанчићева 5 Зајечар08.08.1972
10.06.202412:00Живадиновић МилаКозарачка 36,Зајечар20.10.1946
08.06.202413:00Николић ЈаворкаТОПЛИЧИНА 001/С ЗАЈЕЧАР///1313.07.1940
08.06.202412:00Драгичевић РужицаКУРСУЛИНА 022 ЗАЈЕЧАР/2413.02.1941
07.06.202412:00Митровић ВерицаКосовска 10,Зајечар06.10.1935
06.06.202412:00Будимски ЖељкоТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 018 ЗАЈЕЧАР/1525.09.1968
06.06.202414:00Хазер АндријаНиколе Пашића 83Б/3/11,Зајечар08.08.1934
06.06.202413:00Стојановић Владанка29. НОВЕМБРА 012 ЗАЈЕЧАР23.05.1943
05.06.202412:00Милићевић СветомирИвана Мажуранића 13,Зајечар27.09.1941
04.06.202413:00Лазаревић МирјанаГенерала Гамбете 20, Зајечар30.01.1937
04.06.202412:00Маринковић БраниславДР. ЛАЗЕ ИЛИЋА 002 ЗАЈЕЧАР01.09.1947
03.06.202413:00Савић СлободанЉубе Нешића 90/9,Зајечар25.11.1941
01.06.202414:00Радуловић ЧедомирКварнерска бб, Зајечар19.03.1950
01.06.202413:00Унић МилицаНасеље "Краљевица" А-1/39, Зајечар23.04.1950
30.05.202412:00Ђорђевић ЈелицаНиколе Пашића 83Б/2/22,Зајечар18.04.1948
29.05.202413:00Милошевић Бранислав7. СЕПТЕМБАР 078 ЗАЈЕЧАР16.02.1955
28.05.202412:00Ђорђевић НикосаваКумровачка 4, Зајечар01.11.1936
28.05.202413:00Мицић КовиљкаТимочке буне 26,Зајечар19.04.1952
27.05.202414:00Раденковић СинишаОмладинска 12, Зајечар02.09.1962
25.05.202412:00Златковић ДобринаДр.Младена Станојевића 11 Зајечар22.10.1934
23.05.202412:00Виденовић ВојиславИСТАРСКА 003 ЗАЈЕЧАР08.11.1942
23.05.202413:00Ваљевић ПараскеваОбелићев Венац 24 Зајечар05.04.1935
22.05.202413:00Вучковић Љубинко7.Септембар 196,Зајечар26.01.1961
20.05.202412:00Поповић БисеркаБистричка 2, Зајечар25.05.1943
20.05.202413:00Мирковић МаријаНИКОЛЕ ПАШИЋА 083 ЗАЈЕЧАР/3605.09.1947
18.05.202413:00Виденовић МилијаСаве Ковачевића 65,Зајечар13.04.1937
18.05.202412:00Илић ВладимирЉУБЉАНСКА 003/ ЗАЈЕЧАР///24.05.1962
18.05.202414:00Првуловић БиљанаЈаворска 23,Зајечар16.02.1959
17.05.202412:00Ћирић СветиславШумадијска 5, Зајечар04.06.1944
17.05.202413:00Стефановић РанкоИвана Милутиновића 13/3,Зајечар25.02.1943
16.05.202414:00Живковић СлободанБрковића црног 19/4,Бор27.09.1962
16.05.202412:00Стојановић МикосаваКнегиње Љубице 4/18,Зајечар25.10.1946
15.05.202412:00Милојковић РужицаМЕЂУМУРСКА 016 ЗАЈЕЧАР01.09.1952
15.05.202413:00Љубисављевић ДанијелаПиротска 9,Зајечар28.12.1974
14.05.202412:00Ђерговић ПетарПАВЛА ИЛИЋА ВЕЉКА 027 ЗАЈЕЧАР12.02.1948
14.05.202413:00Ђорђевић ДејанПризренска 74,Зајечар04.03.1971
14.05.202414:00Митровић ТоплицаШљиварски пут 20,Зајечар16.11.1959
13.05.202412:00Првуловић МиркоЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА 005 ЗАЈЕЧАР/01/2414.09.1946
13.05.202413:00Јеленковић Горан24.09.1985
11.05.202412:00Николић БудимирДУРМИТОРСКА 089 ЗАЈЕЧАР24.06.1953
11.05.202413:00Павловић АнкаСаве Ковачевића 51 Зајечар30.01.1931
11.05.202414:00Живковић НемањаВОЈВОДЕ ПУТНИКА 002 ЗАЈЕЧАР/611.07.1938
10.05.202414:00Томић СлавољубНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 003/Ц ЗАЈЕЧАР/1231.10.1961
10.05.202412:00Петровић ВелимирЗадарска 5,Зајечар28.10.1952
10.05.202413:00Петровић МилицаКарађорђева 12 Зајечар05.06.1929
09.05.202413:00Николић СлободанкаЗЕМУНСКА 014/ ЗАЈЕЧАР///11.06.1961
09.05.202412:00Антић СрбиславЋирила и Методија 7, Зајечар25.07.1940
08.05.202413:30Ђорђијевић СлободанНасеље "Краљевица" Б-2_1/24, Зајечар07.09.1946
08.05.202412:30Јовановић НебојшаПризренска 14,Зајечар04.04.1958
08.05.202412:00Дамњановић ЗвонимирБошка Бухе 9,Зајечар29.08.1961
07.05.202412:00Кривокапић БлажоСветозара Марковића 187а/4,Зајечар17.03.1939
07.05.202413:00Павловић СтанојеЦВЕТКА ЦАКОВИЋА 001 ЗАЈЕЧАР14.06.1942
04.05.202412:00Лазаревић ЛелицаСЛАВОНСКА 003 ЗАЈЕЧАР28.06.1949
04.05.202413:30Стојановић БранкицаЂорђа Симеоновића 11 Зајечар08.09.1952
04.05.202413:00Првуловић ГрујицаЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 073 ЗАЈЕЧАР17.07.1949
02.05.202412:00Дураковић ДобрилаПожаревачка 55/7,Зајечар15.10.1947
02.05.202413:00Ђорђевић ЗлаткоЈОВАНА ДУЧИЋА 029 БОР/910.04.1964
30.04.202413:00Ранђеловић МомчилоЦрногорска 6, Зајечар11.03.1957
29.04.202413:00Младеновић СунчицаРифата Бурџевића 12, Зајечар09.11.1969
29.04.202412:00Пејашиновић СтанимирКњажевачка 80, Зајечар31.10.1948
27.04.202412:00Васић МилицаЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА 019/ ЗАЈЕЧАР///18.02.1964
27.04.202414:00Петровић ЉиљанаМИЈЕ СТАНИМИРОВИЋА 013/ ЗАЈЕЧАР///14.09.1936
27.04.202413:00Митев ГорданаПОЖАРЕВАЧКА 002/А ЗАЈЕЧАР/2//220.10.1955
26.04.202413:00Митровић БисеркаДели Јована 13,Зајечар01.10.1952
26.04.202412:00Живадиновић БраниславПОП ЛУКИНА 002 ЗАЈЕЧАР20.02.1952
25.04.202413:00Илић ЖиворадБрегалничка 43 Зајечар28.01.1949
25.04.202412:00Спасић ВидаРОМАНИЈСКА 009 НИШ/2001.01.1942
24.04.202413:00Ђорђевић СлободанкаИстарска 30 Зајечар18.11.1944
23.04.202412:00Јоцић ТомиславТимочке буне 42/1, Зајечар20.01.1940
22.04.202412:00Трандафиловић НаталијаСтаноја Гачића 26/5, Зајечар28.07.1950
20.04.202413:00Чејовић ПетарВишњар бб Зајечар21.05.1935
20.04.202412:00Бојовић ЉиљанаИвана Милутиновића 9 1/1,Зајечар15.02.1952
20.04.202414:00Николић Горица29.Новембар 1,Зајечар07.09.1950
19.04.202412:00Мердовић МилијанаВојводе Степе 2,Зајечар04.05.1949
19.04.202413:00Трајковић Драгиша22.Децембра 1 Зајечар28.04.1939
18.04.202412:00Папоњак ДаницаВОЈВОДЕ МИШИЋА 029 ЗАЈЕЧАР16.01.1954
18.04.202413:00Станојевић СлавкаВЛАЧИЋЕВА 059 ЗАЈЕЧАР20.01.1948
17.04.202412:00Милијић ЉубинкаПреспанска 5 Зајечар20.02.1938
17.04.202413:00Митев МихајлоПОЖАРЕВАЧКА 002/А ЗАЈЕЧАР/2//219.06.2018
17.04.202414:00Тошић ДушанкаЧупићева 67/б, Зајечар23.05.1956
16.04.202412:00Банковић МирјанаШибеничка 44 Зајечар13.04.1957
15.04.202412:00Стојковић ДушанкаБранка Перића 68,Зајечар16.09.1944
15.04.202413:00Тороглановић ЉубинкаНема улице бб,Звездан17.11.1937
13.04.202413:00Михајловић ЖивојинКосовска 20,Зајечар07.09.1948
13.04.202412:00Стојковић ДраганКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 004 ЗАЈЕЧАР/305.10.1958
12.04.202413:00Живковић МомчилоКЊАЖЕВАЧКА 095 ЗАЈЕЧАР21.04.1951
12.04.202412:00Кутић ДрагољубДубровачка 17,Зајечар25.06.1939
12.04.202414:00Савић МирјанаДРВАРСКА 018 ЗАЈЕЧАР26.09.1959
11.04.202413:00Јовановић ЛетицаСАРАЈЕВСКА 007/ ЗАЈЕЧАР///21.07.1937
11.04.202412:00Станковић НовицаЉУБЕ НЕШИЋА 149/А ЗАЈЕЧАР/709.08.1947
10.04.202412:00Јовановић ВуканаЛубнички пут 24,Зајечар16.02.1953
10.04.202413:00Ристић РадмилаМИЈЕ СТАНИМИРОВИЋА 010/Б ЗАЈЕЧАР11.07.1946
08.04.202413:00Ристић ЉубишаЖелезничка колонија 9/1,Зајечар03.02.1963
05.04.202412:00Живковић ВеснаЈадранска 9 Зајечар16.11.1967
05.04.202413:00Симић ВластимирПЕРЕ РАДОВАНОВИЋА 004/Е ЗАЈЕЧАР/713.06.1950
04.04.202412:00Ђуров СлавицаЛозничка 17, Зајечар01.08.1963
04.04.202413:00Дамњановић ЛепомирЗвезданска 1,Зајечар21.08.1952
03.04.202412:00Ранђеловић МаркоПАСТЕРОВА 009/ ЗАЈЕЧАР///20.09.1980
03.04.202413:00Стојановић АлександарБеоградска 2,Зајечар09.09.1941
02.04.202412:00Павловић ЦветаКРАЉЕВИЋА МАРКА 018 НЕГОТИН/917.04.1936
02.04.202413:00Станковић Миодраг8 Март 4 Зајечар01.02.1941
01.04.202412:00Дамњановић ВукојаСтаноја Гачића 24, Зајечар14.08.1933
01.04.202413:00Ђорђевић МилицаНЕМА УЛИЦЕ ББ/ ГРЉАН///03.08.1931
30.03.202413:00Арсић ЂорђеКАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ 006 ЗАЈЕЧАР/125.05.1951
30.03.202412:00Цанковић НиколаРијечка 6,Зајечар09.10.1934
28.03.202413:00Станков МитаРготина ББ06.01.1961
27.03.202412:00Ивковић РадмилоНИКОЛЕ ПАШИЋА 066/А ЗАЈЕЧАР/529.08.1940
27.03.202413:00Ранчев Делка9.Српске ударне бригаде 49,Зајечар22.06.1940
26.03.202413:00Ђорђевић МилаДАРУВАРСКА 036 ЗАЈЕЧАР25.10.1939
26.03.202412:00Митић ЗоранХАЈДУК ВЕЉКОВА 038 ЗАЈЕЧАР19.05.1951
25.03.202412:00Ђорђевић МетодијаСиколе24.05.1974
25.03.202413:00Митић БориславкаПанчевачка 6,Зајечар17.10.1933
21.03.202412:00Одаловић КаранфилаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 187 ЗАЈЕЧАР29.04.1943
21.03.202413:00Милисављевић БраниславаСветозара Марковића 129, Зајечар15.03.1944
20.03.202412:00Николић ЗоркаГенерала Гамбете 29/3, Зајечар01.09.1937
19.03.202413:00Младеновић ДушицаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 003/Б ЗАЈЕЧАР/2/2327.01.1940
19.03.202412:00Јаначковић ГојкоЦрвене армије 85,Зајечар02.02.1950
18.03.202413:00Пешић ВиномирПреспанска 13, Зајечар27.10.1946
18.03.202412:00Момировић СлавкаПастерова 6,Зајечар10.12.1942
16.03.202413:00Костадиновић СнежанаНАСЕЉЕ ПЛАЖА 014/Л ЗАЈЕЧАР/1727.03.1958
16.03.202412:00Марјановић МирославБУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 029/Б НИШ///928.09.1940
15.03.202412:00Маринковић СањаСтарог Вујадина 56б Зајечар21.12.1984
15.03.202413:00Јовановић НебојшаПатриса лумбе 3,Зајечар11.11.1942
14.03.202413:00Живуловић ЈагодаНиколичево13.03.1955
14.03.202412:00Мариновић ЖиворадДели Јована 34,Зајечар08.03.1964
13.03.202413:00Ивковић ЛепосаваНЕМА УЛИЦЕ ББ ВИТКОВАЦ16.03.1939
13.03.202412:00Станковић ЉубинкаОМЛАДИНСКА 021/А ЗАЈЕЧАР10.11.1937
12.03.202413:00Гавриловић БратиславНОВОСАДСКА 001 ЗАЈЕЧАР27.04.1959
12.03.202412:00Томановић РаткоЊЕГОШЕВА 016 ЗАЈЕЧАР28.04.1948
11.03.202413:00Марјановић ЉиљанаМилана Миљковића 33, Зајечар02.08.1944
09.03.202412:00Стојановић НадицаНиколе Пашића 94А_2/23, Зајечар06.05.1938
09.03.202413:00Марковић ЈорданкаБраће Југовића 23,Зајечар28.07.1964
08.03.202412:00Манојловић ВинкоПожаревачка Ц-1/3, Зајечар10.06.1954
08.03.202413:00Миладиновић ВеснаВладимира Назора 31-1/4 Зајечар29.10.1967
07.03.202413:00Петровић МилошМилоша Обилића 33,Зајечар20.07.1987
05.03.202413:00Пауновић ВојиславНиколе Пашића 208,Зајечар19.09.1949
04.03.202412:00Николић РадошВишеградска 10 Зајечар10.08.1937
04.03.202413:00Ђорђевић БранкоВЛАДИМИРА НАЗОРА 008 ЗАЈЕЧАР21.09.1952
02.03.202413:00Братовић РадомирРТАЊСКА 021 ЗАЈЕЧАР01.01.1948
02.03.202414:00Живковић СтанојеСТАНОЈА ГЛАВАША 002 ЗАЈЕЧАР06.02.1942
02.03.202412:00Ћирић СнежанаДели Јована 10,Зајечар26.08.1949
27.02.202413:00Крстић Марјан1.Маја 13 Зајечар01.08.1935
26.02.202412:00Митић ТаскаБоре Милића 2/22 Зајечар18.09.1950
24.02.202413:00Здравковић ВитомирДостојевског 22, Зајечар27.01.1937
23.02.202413:00Јанковић СветланаБОРЕ МИЛИЋА 003 ЗАЈЕЧАР/1201.06.1966
23.02.202412:00Минић ДраганРтањска 29, Зајечар14.05.1955
22.02.202412:00Рашић ЖивкаОЗРЕНСКА 003 ЗАЈЕЧАР13.08.1934
22.02.202413:00Младеновић СлободанЛОЛЕ РИБАРА 014 ЗАЈЕЧАР19.06.1951
21.02.202413:00Раденковић СузанаРтањска 29 Зајечар05.01.1960
21.02.202412:00Милошев ТицаПРЕСПАНСКА 007 ЗАЈЕЧАР05.12.1932
20.02.202413:00Јовановић ВукашинБорска 2, Зајечар31.03.1930
20.02.202412:00Јанковић Мирослава7.Септембар 56А-4 Зајечар25.05.1932
19.02.202413:00Стојановић ЈаворкаБеоградска 2 Зајечар05.04.1945
19.02.202412:00Ђекић СлађанаСтаноја Гачића 65А,Зајечар09.03.1981
19.02.202414:00Ракић ЈованкаНародног фронта 13,Зајечар08.11.1948
17.02.202412:00Бошков ЈаначкоЉубе Нешића 98/36 Зајечар09.02.1943
17.02.202413:00Александар ПешићЈаворска 7,Зајечар06.04.1978
17.02.202414:30Амаиловић МаленЧАЧАНСКА 001 ЗАЈЕЧАР31.03.1941
14.02.202412:00Каменовић МилорадСаве Ковачевића 37б Зајечар05.03.1948
14.02.202413:00Радовић ПетарНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/Ц ЗАЈЕЧАР/1/2316.12.1947
14.02.202414:00Микић СтаниславкаПодгрмечка 1,Зајечар14.12.1933
14.02.202412:15Тодоровић ЗоранБулевар ослобођења 112/33 Београд23.01.1964
13.02.202413:00Миливојевић ГорданаЗадарска 6 Зајечар16.10.1959
13.02.202412:00Ранђеловић ВеснаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 187 ЗАЈЕЧАР/2/1607.05.1962
13.02.202414:00Станојевић ДраганЖелезничка 16, Зајечар17.04.1953
12.02.202412:00Доновић АлександарЦара Душана 11, Зајечар02.09.1939
12.02.202413:00Савић ВојкаКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 014 ЗАЈЕЧАР17.10.1944
10.02.202413:00Стојановић ЗагоркаЦара Душана 29, Зајечар26.09.1947
10.02.202412:00Стојановић ПетарСалаш09.06.1953
09.02.202413:00Динић ЗоранДУНАВСКА 011 ЗАЈЕЧАР08.12.1957
09.02.202413:30Костадиновић БобанШибеничка 4/Б, Зајечар25.12.1984
09.02.202412:00Радивојевић РадомирБранка Перића 15, Зајечар13.02.1929
07.02.202412:00Љубомировић ЗвонкоМИЛАНА МИЉКОВИЋА 018 ЗАЈЕЧАР03.01.1955
07.02.202413:00Стевановић ДражаЉуба Нешић 104/5 Зајечар08.11.1940
06.02.202412:00Алексић СрбијанкаБокељска 2, Зајечар29.06.1935
06.02.202413:00Владимировић РистаОлимпијска 16 Зајечар06.12.1942
06.02.202412:30Савић ДрагишаЈурија Гагарина 9 Зајечар24.10.1952
05.02.202412:00Костић ПеркаОмладинска 58,Зајечар05.11.1935
05.02.202413:00Лападатовић ДушанМОСТАРСКА 003 ЗАЈЕЧАР23.07.1952
03.02.202413:00Божиновић ЉубинкаСТУДЕНТСКА 006 ЗАЈЕЧАР20.10.1936
03.02.202412:00Тошић МиодрагПожаревачка 67/8, Зајечар14.11.1974
01.02.202412:00Предовић СлавицаВражогрначка 36, Зајечар26.07.1967
01.02.202413:00Новаковић ДрагишаНАСЕЉЕ ПЛАЖА 001/Л ЗАЈЕЧАР/502.10.1957
31.01.202412:00Роберт НађЉубе Нешића 94А/35 Зајечар10.01.1970
29.01.202412:00Величковић ЗораСтарог Вујадина 67/19 Зајечар29.06.1948
27.01.202412:00Спасић МирољубЛУБНИЧКИ ПУТ 011 ЗАЈЕЧАР16.05.1954
27.01.202413:00Василев РоскаБАЧКА 002 ЗАЈЕЧАР05.07.1949
27.01.202413:30Петковић СмиљаЗемунска 19, Зајечар03.04.1963
26.01.202412:00Мировић ДрагославаЉубе Нешића 92а/31 Зајечар18.07.1939
25.01.202413:00Стојковић ВладимирБоровачка13 Зајечар06.03.1943
24.01.202412:00Јовић СветомирСарајевска 2 Зајечар19.06.1937
23.01.202412:00Милосављевић СофијаМилана Миљковића 46/11 Зајечар18.03.1932
23.01.202413:00Живуловић ВерицаТадеуша Кошћушког 10/3 , Београд25.07.1935
22.01.202413:00Величковић НиколаСремска 11-1/4 Зајечар14.12.1936
20.01.202412:00Првуловић МиркоКоторска К-5/18, Зајечар29.08.1946
20.01.202413:30Борота МирославаДурмиторска 79 Зајечар23.03.1946
20.01.202413:00Живковић МирославНасеље Краљевица Ц3 108/28 Зајечар07.10.1953
18.01.202412:00Генчић ЖикицаЗАГОРСКА 021 ЗАЈЕЧАР01.08.1958
18.01.202413:00Спасић СветиславаКараџићева 2А-7 Зајечар02.05.1931
17.01.202412:00Милосављевић ДаницаСкерлића 32 Зајечар08.02.1944
16.01.202413:00Гицић БисенијаГенерала Гамбете 82/5, Зајечар16.10.1937
16.01.202412:00Милошевић ЈеленаКњегиње Љубице 6/17, Зајечар04.08.1949
15.01.202412:00Велимировић МирославаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 006/Б ЗАЈЕЧАР/01/1213.02.1955
13.01.202412:00Миленковић БудимкаШумадијска 9 Зајечар04.01.1935
12.01.202413:00Николић ТомкаХајдук Станка 6 Зајечар18.10.1939
11.01.202413:00Глигоријевић СтанимирИЗВОРСКИ ПУТ 036 ЗАЈЕЧАР22.02.1951
11.01.202412:00Јеленковић ВерицаВАСЕ СМАЈЕВИЋА 025 ВРАЊЕ27.11.1934
10.01.202413:00Петровић РадицаНАСЕЉЕ ПАЗАРИШТЕ ББ ЗАЈЕЧАР01.10.1955
10.01.202412:00Марковић МилицаПАНЕТА ЂУКИЋА 012 ЗАЈЕЧАР/02/2529.01.1948
09.01.202413:00Стојановић НебојшаЦара Душана 28 Зајечар13.09.1962
09.01.202412:00Давидовић СинишаЉубљанска 70 Зајечар24.08.1959
06.01.202412:00Виденовић ЗагоркаБрегалничка 36 Зајечар24.10.1937
05.01.202413:00Милутиновић СветланаТИМОЧКЕ БУНЕ 002/А ЗАЈЕЧАР/213.06.1948
05.01.202412:00Трифуновић СинишаКОТОРСКА 006/К ЗАЈЕЧАР///1011.03.1949
04.01.202413:00Ђорђевић СветиславВојводе Мишића 22, Зајечар23.08.1935
04.01.202412:00Чекић ЗагоркаСкерлићева 16, Зајечар06.07.1946
03.01.202413:00Трајковић ЂорђицаГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ 029 ЗАЈЕЧАР/A11.05.1948
03.01.202412:00Богојевић Сузана7. септембар 96, Зајечар13.05.1964
30.12.202314:00Џунић ВидимкаДели Јована 25, Зајечар18.05.1940
30.12.202312:00Светозаревић РужаСИЋЕВАЧКА 008 ЗАЈЕЧАР18.07.1944
30.12.202313:00Марковић ВојиславЉУБЕ НЕШИЋА 169/ ЗАЈЕЧАР///205.02.1932
29.12.202312:00Миленковић БраниславАјнштајнова 2, Зајечар30.09.1953
29.12.202313:00Милосављевић МилинкаПРОТЕ МАТЕЈЕ 012/А ЗАЈЕЧАР///05.03.1942
28.12.202312:00Живковић ДраганПОЖАРЕВАЧКА 032 ЗАЈЕЧАР25.08.1950
28.12.202314:00Јовановић МиланИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 032 ЗАЈЕЧАР20.12.1937
28.12.202313:00Станојевић РадојеВЛАЧИЋЕВА 059 ЗАЈЕЧАР25.05.1947
27.12.202312:00Тодоровић МирољубГрљански пут бб Зајечар17.10.1953
27.12.202313:00Милосављевић СрбољубЂердапска 15, Зајечар17.11.1947
27.12.202314:00Дончев ВасилКОСОВСКА 005 ЗАЈЕЧАР/115.11.1943
26.12.202314:00Недељковић ДејанМИЛОША ВЕЛИКОГ 009/А ЗАЈЕЧАР03.07.1986
26.12.202312:00Младеновић ВераСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 170 ЗАЈЕЧАР11.05.1939
26.12.202313:00Милошевић ВластимирРАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 011 ЗАЈЕЧАР18.07.1941
25.12.202313:00Љубисављевић РосандаТимочке Буне 4-2/5 Зајечар18.11.1933
25.12.202312:00Меркл ВеликаСИНЂЕЛИЋЕВА 002/А ЗАЈЕЧАР10.09.1965
23.12.202312:00Симић ВластимирДЕЛИ ЈОВАНА 024 ЗАЈЕЧАР23.11.1952
23.12.202314:00Нинић БранаВладимира Назора 27/2 Зајечар26.01.1958
23.12.202313:00Маринковић Предраг7.Септембра 116 Зајечар13.08.1940
22.12.202312:00Стефановић СветланаВојничка 78, Зајечар29.08.1935
22.12.202313:00Савић ТоплицаГРМЕЧКА 033 ЗАЈЕЧАР03.12.1958
21.12.202313:00Михајловић НебојшаЛивничка 14, Зајечар04.03.1957
21.12.202312:00Цветковић ЉубинкаМИЛОВАНА ГЛИШИЋА 028 ЗАЈЕЧАР20.04.1933
20.12.202312:00Станковић РужаАмеричка 22 Зајечар04.09.1926
20.12.202313:00Недељковић БраниславНасеље "Краљевица" Ц-3_I/10, Зајечар02.06.1949
18.12.202312:00Лазаревић МиодрагГенерала Гамбете 20, Зајечар27.12.1929
18.12.202313:00Илић СрбијанкаЉубе Нешића 90/17 Зајечар26.12.1967
16.12.202312:00Јелисавета НиколићКАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ 004 ЗАЈЕЧАР/2817.11.1944
16.12.202312:30Ранђеловић ДушицаПАСТЕРОВА 009 ЗАЈЕЧАР06.05.1952
16.12.202313:00Стајковић ДанкаНиколе Пашића 182 Зајечар.Краљице Наталије 17а/20 Београд28.12.1933
15.12.202313:00Анђелковић ДрагишаЂуре Салаја 17, Зајечар26.11.1937
15.12.202312:00Јовановић ЦветаМилана Миљковића 44, Зајечар28.03.1939
14.12.202312:00Станковић МирољубЉУБЕ НЕШИЋА 114/А ЗАЈЕЧАР/2707.11.1940
14.12.202313:00Јовановић МирославаБранка Ћопића 13 Зајечар10.02.1935
13.12.202312:00Тодоровић МилицаМеђумурска 19 Зајечар24.11.1936
13.12.202313:00Вељковић ВерицаПреспанска 18/4, Зајечар09.04.1939
13.12.202312:30Миљковић СлободанЗвездан04.03.1961
12.12.202313:00Балтић АјнијаЗвезданска 13 Зајечар04.12.1961
12.12.202312:00Њагојевић ЗоркаШљиварски Пут 68 Зајечар15.05.1946
12.12.202312:30Крајишник НусретНЕМА УЛИЦЕ ББ ЛУБНИЦА27.08.1962
11.12.202312:00Живадиновић РадаСремска 3/2, Зајечар18.05.1961
11.12.202313:00Тодоровић ЗоранБУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 112/ БЕОГРАД///3323.01.1964
09.12.202312:00Стојановић ЗорицаНИКОЛЕ ПАШИЋА 068 ЗАЈЕЧАР/2/208.10.1952
09.12.202313:00Брајовић МиркоНасеље "Краљевица" Б-5_I/13, Зајечар03.04.1937
08.12.202312:00Стевановић МијомирКРАЉЕВИЋА МАРКА 005 ЗАЈЕЧАР10.06.1935
08.12.202313:00Јовић ДрагомирНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 005/Б ЗАЈЕЧАР/2/419.04.1938
06.12.202312:00Крстић СветиславРјечка 2 Зајечар13.05.1941
06.12.202313:00Милетић МирољубКривовирска 1, Зајечар29.07.1950
05.12.202312:00Станковић ДораПЛИТВИЧКА 007 ЗАЈЕЧАР23.07.1958
05.12.202313:00Ристић НебojшаУСКОЧКА 008 ЗАЈЕЧАР27.04.1970
04.12.202312:00Младеновић ГавраПролетерских Бригада 11 Зајечар19.02.1928
04.12.202313:00Николић БраниславаЉубомира Ненадовића 22, Зајечар06.06.1956
02.12.202312:00Лилић ЗоранАМЕРИЧКА 032 ЗАЈЕЧАР19.04.1958
02.12.202313:00Николић ДраганБегејска 49, Зајечар14.12.1964
01.12.202312:00Младеновић ЈеленаКосмајска 33,Зајечар24.07.1937
01.12.202312:30Сокић СпоменкаНИКОЛЕ ПАШИЋА 121 ЗАЈЕЧАР/1808.11.1952
30.11.202313:00Ђорђевић НиколицаПрилепска 14/3,Зајечар16.03.1943
30.11.202312:00Игњатовић СветланаВладимира Назора 28/1, Зајечар10.02.1957
28.11.202313:00Николић МалинкаПожаревачка 33.Зајечар22.02.1948
28.11.202312:00Ранђеловић ТодорПожаревачка Ц2 (60),Зајечар16.10.1934
27.11.202312:00Станковић ВладимирЦрвене армије 146, Зајечар17.05.1939
25.11.202313:00Илић ДејанБихаћка 11 Зајечар17.04.1970
25.11.202312:00Дејан ТрандафиловићДУБРОВАЧКА 015/А ЗАЈЕЧАР21.04.1969
24.11.202312:00Милошевић ГрадимирШљиварски пут 86,Зајечар09.11.1940
24.11.202313:00Илић Драгиша22. ДЕЦЕМБРА 016 ЗАЈЕЧАР25.02.1947
24.11.202312:30Јоцић МирославСтевана Мокрањца 14,Зајечар22.06.1960
23.11.202312:00Павловић МилицаКолубарска 2,Зајечар04.06.1933
23.11.202313:00Јовановић БожидарНезнаног јунака 3, Зајечар19.12.1943
22.11.202313:00Добровић БранкоШљиварски пут бб,Зајечар06.07.1946
22.11.202312:00Спасић ГорданаСветозара Марковића 36/17, Зајечар21.02.1936
21.11.202312:00Тодоровић ПетронијеНОВИЦЕ ПОПОВИЋА 005 ЗАЈЕЧАР18.04.1931
21.11.202313:00Пауновић ДонаПриједорска 8,Зајечар01.09.1938
20.11.202312:30Николић ВинкаВардарска 39,Зајечар15.09.1941
20.11.202312:00Живановић МилаПОЖАРЕВАЧКА 002/Ц ЗАЈЕЧАР/203.07.2001
20.11.202313:00Станковић СтојимирШЉИВАРСКИ ПУТ 098 ЗАЈЕЧАР27.08.1947
18.11.202312:00Марковић ЈовицаЉубе Нешића 155/15,Зајечар08.05.1946
18.11.202313:00Марјановић ДрагосаваБРЕГАЛНИЧКА 052 ЗАЈЕЧАР24.03.1955
15.11.202313:00Живковић ЗоранКОРДУНСКА 001 ЗАЈЕЧАР11.04.1933
14.11.202312:00Ристић ВерицаЂорђа Симеоновића 15 Зајечар08.10.1951
13.11.202312:00Марикановић СибинМИЛАНА МИЉКОВИЋА 027 ЗАЈЕЧАР21.10.1928
13.11.202313:00Црвенић ЂорђеГенерала Гамбете 72, Зајечар26.11.1931
10.11.202312:00Танчић ТодораЉуба Нешића 108 1/35,Зајечар
09.11.202313:00Гојковић НенадПодгоричка 27, Зајечар20.09.1939
09.11.202313:30Живановић ЈабланкаЉУБЕ НЕШИЋА 114/А ЗАЈЕЧАР///1026.12.1940
09.11.202312:00Ђорђевић БориславаКостадина Костадиновића Чауша бб 2/8, Зајечар27.03.1942
08.11.202312:00Ђурић ДушанШУМАТОВАЧКА 001 ЗАЈЕЧАР28.03.1941
07.11.202313:30Марковић МићаАВНОЈСКА ББ ЗАЈЕЧАР23.09.1958
07.11.202313:00Спасић МилорадЈелене Мајсторовић 5 Зајечар10.06.1944
07.11.202312:00Петковић ВидосаваДУРМИТОРСКА 083 ЗАЈЕЧАР20.08.1933
06.11.202312:00Жикић МилинкаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 008/Б ЗАЈЕЧАР/1/3105.09.1950
06.11.202313:00Николић Даринка29. новембра 1, Зајечар06.01.1938
06.11.202312:30Љубиша БосиљковићТунерова 1А,Зајечар29.06.1968
04.11.202312:00Ћирић СтанимирПаунова 83/27 Београд04.04.1940
04.11.202313:00Ђокић ДаркоКумровачка 11, Зајечар04.04.1976
02.11.202312:00Недовић ОлгаЉУБЕ НЕШИЋА 062 ЗАЈЕЧАР/1008.05.1947
02.11.202313:00Мишић ЉубинкаСтанка Пауновића 6,Зајечар24.03.1950
01.11.202312:00Младеновић БојанкаПролетерских бригада11,Зајечар13.02.1929
01.11.202313:00Ристић ТомиславОМЛАДИНСКА 070 ЗАЈЕЧАР08.11.1959
31.10.202312:00Радоњић БратиславГундулићева 5, Зајечар17.10.1957
31.10.202313:00Стојковић РозмиркаНОВОСАДСКА 037 ЗАЈЕЧАР18.08.1931
30.10.202313:00Милошевић МалинкаБоривоја Цолић 25 Зајечар26.11.1951
30.10.202312:00Никодијевић ДаринкаХАЈДУК ВЕЉКОВА 130/ ЗАЈЕЧАР///08.03.1933
28.10.202314:00Мишић ПерсидаЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 077 ЗАЈЕЧАР11.04.1950
28.10.202313:00Ивановић СтаницаЉУБОТЕНСКА 011 ЗАЈЕЧАР09.07.1939
28.10.202312:00Јоцић УрошНародне Републике 7, Зајечар18.12.1923
26.10.202313:00Борак ДаринкаБуковачки пут 103 Петроварадин12.08.1954
25.10.202313:00Нешић МиланкаЛоле Рибара 96,Београд15.10.1936
25.10.202312:30Ђорђевић ДаницаВЕЉКА ВЛАХОВИЋА 070/А ЛАЗАРЕВАЦ///41
24.10.202312:00Васић ПерсидаТИМОЧКЕ БУНЕ 061 ЗАЈЕЧАР02.11.1942
24.10.202313:00Петковић ВеснаПОДГОРИЧКА 016/ ЗАЈЕЧАР///28.02.1969
23.10.202313:00Андрејевић НенадЉУБЕ НЕШИЋА 076 ЗАЈЕЧАР31.10.1952
23.10.202312:00Ковачевић ИлијаБОШКА БУХЕ 014 ЗАЈЕЧАР06.08.1945
21.10.202312:00Николић Драган7. СЕПТЕМБАР 168 ЗАЈЕЧАР22.02.1951
21.10.202313:00Вучић Марјановић Милча ЕмилаИзворски пут 5а,Зајечар01.09.1949
20.10.202312:00Младеновић МиомирПожаревачка А4-2-13,Зајечар18.01.1945
19.10.202313:00Михајловић БраниславБоровачка 33,Зајечар11.06.1952
19.10.202312:00Јанковић ЈеленаСремска 32/4, Зајечар03.06.1950
18.10.202312:00Радивојевић Божана7. септембар 56а, Зајечар11.01.1942
18.10.202313:00Живић НебојшаКАПЕТАНА МИЛОША ЖУЊИЋА 025/А БЕОГРАД/716.02.1953
17.10.202312:00Милетић СрђанОТОНА ЖУПАНЧИЋА 005 ЗАЈЕЧАР12.11.1966
17.10.202313:00Урбановић МирославЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА 022 ЗАЈЕЧАР24.09.1955
16.10.202312:00Живковић БогишаСветозара Марковића 36/4,Зајечар22.06.1967
14.10.202313:00Ђорђевић БожидарСтрељачка 7, Зајечар18.05.1959
14.10.202312:00Јевтов МиросавВОЈВОДЕ МИШИЋА 038/ ЗАЈЕЧАР///17.10.1948
13.10.202313:00Божиновић ДрагицаСАВЕ КОВАЧЕВИЋА 003 ЗАЈЕЧАР15.08.1951
12.10.202312:00Станковић МилеваПЛИТВИЧКА 007 ЗАЈЕЧАР10.05.1938
12.10.202313:00Станковић ЖивкаПИВАРСКА 013 ЗАЈЕЧАР04.01.1950
11.10.202313:00Дијана Цветковић7. српске ударне бригаде 11, Зајечар14.07.1983
11.10.202312:00Вучковић СлавицаСтрељачка 8, Зајечар27.04.1955
10.10.202312:00Симеоновић Радиша5. ОФАНЗИВЕ 010 ЗАЈЕЧАР03.01.1960
10.10.202313:00Радуловић ДанилоНАСЕЉЕ ВИШЊАР 025 ЗАЈЕЧАР31.01.1947
09.10.202313:00Момчило АлексићКварнарска 16,Зајечар13.12.1940
09.10.202312:00Јеремић ЉубинкоЉУБЉАНСКА 046 ЗАЈЕЧАР11.09.1944
07.10.202313:00Милошевић БраниславаДР. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 010 ЗАЈЕЧАР18.11.1930
07.10.202312:00Динић ЈакшаНиколе Пашића 163а, Зајечар25.06.1929
06.10.202313:00Соколовић ДобрилаТРАВНИЧКА 001 ЗАЈЕЧАР27.08.1947
06.10.202312:00Живадиновић ЈаворкаПЕРЕ РАДОВАНОВИЋА 008/Е ЗАЈЕЧАР/215.03.1937
05.10.202312:00Тошић РадмилаКурсулина 13_2/29, Зајечар22.09.1951
04.10.202312:00Јовановић СтефанКоторска ББ,зајечар28.07.1995
04.10.202313:00Тошић Мирољуб28.02.1953
03.10.202313:00Тасић НовицаХомољска 29,Зајечар27.12.1954
03.10.202312:00Дијановић ЈелисаветаПЕРЕ РАДОВАНОВИЋА 004/Е ЗАЈЕЧАР/1803.02.1940
02.10.202313:00Крстић ДрагишаМоравска 11, Зајечар02.06.1954
02.10.202312:00Јеленковић МиодрагЈурија Гагарина 61,Београд29.06.1931
30.09.202312:00Милијић ДраганЗЕМУНСКА 007 ЗАЈЕЧАР10.04.1966
30.09.202313:00Стојановић Снежана Лубнички пут бб,Зајечар19.06.1948
29.09.202313:00Митровић ДушанкаШљиварски пут 65, Зајечар06.11.1932
28.09.202313:00Илијев ДрагицаИЗВОРСКИ ПУТ 049/А ЗАЈЕЧАР28.05.1947
28.09.202312:00Јовановић РужицаСињска 4,Зајечар20.11.1935
27.09.202313:00Петровић ЖивицаГРОБЉАНСКА 011 ЗАЈЕЧАР24.12.1954
27.09.202312:00Виденовић МилеваНЕМА УЛИЦЕ ББ ВЕЛИКИ ИЗВОР24.04.1950
26.09.202312:00Ћосић МилинкоНИКОЛЕ ПАШИЋА 083 ЗАЈЕЧАР/0725.11.1934
26.09.202313:00Зоран Стефановић НЕГОТИНСКА 009 ЗАЈЕЧАР06.07.1961
25.09.202312:00Савић МиливојеДР. ЉУБИЦЕ МИШИЋ 018 ЗАЈЕЧАР25.09.1959
25.09.202313:00Јанковић ДушицаВЛАДИМИРА НАЗОРА 033 ЗАЈЕЧАР/02/0401.02.1943
23.09.202313:00Пинтарић БранкоЉУБЕ НЕШИЋА 056 ЗАЈЕЧАР/A13.01.1950
21.09.202313:00Стојановић МиодрагЉУБЕ НЕШИЋА 048/Б ЗАЈЕЧАР///13.01.1950
20.09.202312:00Живковић СтеванВојводе Степе 24А12.10.1948
20.09.202313:00Јанковић ТомиславНЕМАЊИНА 020 КРАГУЈЕВАЦ/119.12.1929
19.09.202312:00Спасић ЉубицаРтањска 1/2 Зајечар20.03.1947
18.09.202312:00Јовановић АлександарВИНОДОЛСКА 006 ЗАЈЕЧАР16.04.1940
18.09.202313:00Тодоровић ДесимирГОЧКА 013 ЗАЈЕЧАР21.04.1944
16.09.202312:00Цветковић РадмилаАРАНЂЕЛОВАЧКА 016 ЗАЈЕЧАР13.07.1929
16.09.202313:00Милијић ДушанВојводе Мицка Крстића 1и/120.05.1958
14.09.202312:00Динић ДушанВојводе Степе 17, Зајечар01.02.1965
14.09.202313:00Николић ЖивојинБитољска 6, Зајечар20.06.1946
13.09.202312:00Ђорђевић РадојицаЉубе Ненадовића 27,Зајечар02.05.1953
12.09.202312:00Савић МиљанНезнаног јунака 18,Зајечар17.08.1976
11.09.202312:00Ристић ЈагодинкаНИКОЛЕ ПАШИЋА 283 ЗАЈЕЧАР11.08.1940
09.09.202312:00Илић ПетарУЖИЧКА 005 ЗАЈЕЧАР05.10.1939
08.09.202313:00Чикарић МирјанаЦРНОРЕЧКА 033 ЗАЈЕЧАР29.03.1937
08.09.202312:00Џонић ЗориславИстарска 17, Зајечар21.01.1935
07.09.202312:00Паунковић НенадСтаропланинска 7 Зајечар19.07.1976
07.09.202313:00Стојиљковић МиланХајдук Вељкова 28, Зајечар24.12.1981
06.09.202312:00Ћирић ВерицаСићевачка 16, Зајечар03.03.1932
06.09.202313:00Ристић СловенкаИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 054 ЗАЈЕЧАР19.01.1936
04.09.202312:00Томић МомирСплитска 7, Зајечар15.06.1948
02.09.202312:00Дејан РистићБокељска 1, Зајечар24.10.1970
02.09.202313:00Поповић РадеТимочке буне 2/16, Зајечар20.02.1956
01.09.202312:00Миленковић МилеСТАРОГ ВУЈАДИНА 071/ ЗАЈЕЧАР///2311.05.1959
01.09.202313:00Милтенов МилосаваКОПАОНИЧКА 004 ЗАЈЕЧАР01.02.1962
31.08.202313:00Алексић СтаниславМирочка 12,Зајечар17.10.1933
31.08.202312:00Станковић СлободанкаКоторска К1/8,Зајечар23.05.1941
30.08.202312:00Антић МиодрагЛењинова 25, Зајечар10.09.1952
29.08.202313:00Вијоровић МиодрагНасеље "Краљевица" Ц-3_1/23, Зајечар15.12.1939
29.08.202313:30Јовановић ПераШљиварски Пут 23 Зајечар12.06.1977
29.08.202312:00Динић ЉубинкоЛазе Лазаревића 27,Зајечар06.05.1937
28.08.202312:00Младеновић ЖивојинБоре Станковића 27,Зајечар08.02.1934
28.08.202313:00Јотовић ЈованМије Станимировића 10, Зајечар25.01.1952
26.08.202312:00Момир МилошевићВојводе Степе 22, Зајечар25.03.1938
26.08.202313:00Андрејић ДрагишаОбилићев Венац 10,Зајечар02.10.1938
25.08.202313:00Ђорђе ВељковићНасеље "Краљевица" Б-1_2/2, Зајечар22.03.1944
24.08.202313:00Радојичић ЂургаУЖИЧКА 033 ЗАЈЕЧАР10.04.1939
24.08.202312:00Крстић ЖивкаСаве Ковачевића 65,Зајечар19.06.1942
23.08.202312:00Вацић ЉиљанаСОМБОРСКА 009 ЗАЈЕЧАР08.08.1956
23.08.202313:00Милановић МилорадТИМОЧКЕ БУНЕ 047 ЗАЈЕЧАР05.06.1938
22.08.202313:00Јовановић СтратимирЦара Душана 13,Зајечар23.11.1935
22.08.202312:00Здравковић МиодрагНема улице бб,Грљан13.04.1953
21.08.202312:00Младеновић Зоран25. маја 18, Зајечар15.07.1954
21.08.202313:00Џунов ЉубисавНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 003/Ц ЗАЈЕЧАР/02/01113.02.1937
19.08.202313:00Николић ЈелицаЗагорска 15,Зајечар20.03.1947
19.08.202312:00Миленија ВеселиноивићРадмила Моцић 10,Зајечар01.10.1939
18.08.202313:00Недељковић ДесанкаЉуботенска 19,Зајечар27.01.1944
18.08.202312:00Петровић СузанаДими6трија Поповића Миткета 8/6, Зајечар02.05.1952
17.08.202312:00Ђорђевић ЉубишаМИЛОША ВЕЛИКОГ 033 ЗАЈЕЧАР01.03.1954
16.08.202313:00Лучић ВеснаХајдук Вељкова 51, Зајечар24.12.1943
16.08.202312:30Мира РеднакМилана Миљковића 44/5, Зајечар21.07.1957
16.08.202312:00Босиљковић СлађанаТунерова 1/2 Зајечар04.06.1975
15.08.202313:00Љубинка Николић7. септембра 20, Зајечар03.12.1930
15.08.202312:00Милошевић ЉубомирСтаноја Гачића 46, Зајечар13.02.1948
14.08.202313:00Младеновић МомчилоЉубљанска 42, Зајечар18.08.1946
12.08.202313:00Тодоровић БоркаСплитска 21,Зајечар04.06.1958
12.08.202312:00Адамовић ЉубицаБрусничка 1, Зајечар26.01.1955
12.08.202313:30Младеновић ВојиславСарајевска 24,Зајечар24.04.1947
11.08.202313:00Живковић ЈованХајдук Вељкова 4/3/19,Зајечар14.01.1944
11.08.202312:00Ђерговић СтанишаИвана Милутиновића 29,Зајечар03.01.1939
08.08.202312:00Ђорђевић ПерсидаПожаревачка 65_1/12, Зајечар14.07.1932
05.08.202312:00Милановић МомчилоХИЛЕНДАРСКА 003/ ЗАЈЕЧАР///04.02.1933
05.08.202313:00Динић Радул3.Октобар 39,Бор22.06.1948
02.08.202312:00Јониковић ВераСаве Ковачевића 43,Зајечар22.09.1969
01.08.202312:00Пујић ДаворМОЈКОВАЧКА 003 ЗАЈЕЧАР15.11.1982
29.07.202312:00Јовановић ГорданаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА Б3 ЗАЈЕЧАР/2/00507.03.1937
29.07.202313:00Лукић ДушанкаФрушкогорска 12 Зајечар07.03.1937
28.07.202313:00Маринковић СеленаОхридска 7/47,Београд03.01.1938
27.07.202313:00Каменовић МиодрагЈАВОРСКА 021 ЗАЈЕЧАР12.12.1955
27.07.202312:00Розмирка МилојевићСтјепана Филиповића 32,Београд07.11.1946
25.07.202312:00Николић ДраганЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 156 ЗАЈЕЧАР17.09.1942
24.07.202312:00Поповић ВеснаЦрвене армије 192,Зајечар21.07.1964
22.07.202314:00Миленковић ЉубаНиколе Пашића 322 Зајечар10.01.1942
22.07.202312:00Калчић Живојинка3. ОКТОБАР 039 БОР/631.10.1926
22.07.202312:30Ђорђевић ЗорицаСремска 29,Зајечар17.06.1953
22.07.202313:00Бисерка ДимитријевићЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 040 ЗАЈЕЧАР16.02.1950
21.07.202313:00Петковић ТањаНИКОЛЕ ПАШИЋА 215/ ЗАЈЕЧАР///16.04.1972
21.07.202312:00Шпановић БогданаПастерова 11,Зајечар04.08.1944
20.07.202312:00Виденовић ЗвонимирИстарска 21,Зајечар10.10.1940
20.07.202313:00Поповић СмиљаНиколе Пашића 163А/15,Зајечар26.03.1951
19.07.202313:00Јовановић РадмилаПиротска 6А, Зајечар08.02.1932
19.07.202312:00Фировић ЉиљанаЗагорска 6, Зајечар01.12.1947
18.07.202312:00Бачунић ЗорицаГенерала Гамбете 84/5,Зајечар06.05.1949
18.07.202313:00Ел Самер ФуратПИОНИРСКА 013 ЗАЈЕЧАР09.10.1956
17.07.202313:00Зорица МитићИзворски пут 9а, Зајечар20.04.1954
15.07.202312:00Васић РужицаЦрноречка 23,Зајечар12.12.1934
15.07.202313:00Ратков ВелимирВасилија Ђуровић Жарки 1119.04.1952
14.07.202312:00Моцић МирославаТимочке буне 66, Зајечар30.07.1940
14.07.202313:00Јарић ГоранЖивка Марковића 1,Болеч24.07.1961
13.07.202313:00Часлав СтојановићАМЕРИЧКА 024/ ЗАЈЕЧАР///26.10.1947
13.07.202312:00Урошевић ЈованаТимочке буне 2, Зајечар19.06.1942
12.07.202312:00Живковић ЉубицаПризренска 48,Зајечар21.03.1957
12.07.202313:00Марковић ЈагодинкаХомољска 23, Зајечар02.02.1946
11.07.202312:00Надежда МаринковићФРУШКОГОРСКА 021 ЗАЈЕЧАР05.08.1934
11.07.202313:00Милеуснић СашаСлавка Петковића 11,Бајина Башта24.06.1955
10.07.202313:00Милошевић РадицаМАЈЕВИЧКА 001 ЗАЈЕЧАР27.12.1929
10.07.202312:00БОНОВИЋ ЦЕКАНХАЈУДК ВЕЉКОВА 115,ЗАЈЕЧАР04.05.1982
08.07.202312:00Гојковић СтефанБЕГЕЈСКА 003 ЗАЈЕЧАР06.11.1991
08.07.202313:00Љиљана РадуловићЊЕГОШЕВА 005/А БОР/2125.06.1951
06.07.202313:00Велкановић ДрагишаГрљански пут 5, Зајечар04.08.1944
06.07.202312:00Поповић ЉубицаНародни Фронт 41 Зајечар04.05.1951
05.07.202312:00Радојевић ДаницаСремска бб Зајечар05.07.1941
04.07.202312:00Недељковић ЉубинкаБРАНКА ПЕРИЋА 052/ ЗАЈЕЧАР///30.10.1948
01.07.202312:00Прунаревић ДрагославНЕМА УЛИЦЕ ББ ВРАЖОГРНАЦ12.01.1946
29.06.202312:00Станишић ЈорданБоре Станковића 30,Зајечар30.01.1943
28.06.202312:00Вучковић МирољубЈаворска 11 Зајечар28.08.1936
27.06.202312:00Радомир Нанић9 Српске ударне бригаде 69,Зајечар26.07.1938
27.06.202313:00Јанковић НаташаКРФСКА 016 ЗАЈЕЧАР/2218.08.1969
26.06.202313:00Михајловић ЗоркаСТАРОГ ВУЈАДИНА 071/ ЗАЈЕЧАР///0707.04.1953
24.06.202312:00Станојевић ВластимирАМЕРИЧКА 002 ЗАЈЕЧАР17.09.1930
23.06.202313:00Калчић ДраганаЛОЗНИЧКА 005 ЗАЈЕЧАР22.04.1969
23.06.202312:00Петровић СлађанаДобро поље ББ, Бољевац28.10.1964
21.06.202312:00Слободанка ПејићСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 036 ЗАЈЕЧАР/02411.09.1944
21.06.202313:00Љубинка ВиденовићСтевана Мокрањца 5, Зајечар11.09.1933
20.06.202313:00Петровић ГраниславШЉИВАРСКИ ПУТ 088 ЗАЈЕЧАР22.08.1948
20.06.202314:00Матијевић СнежанаСтевана Мокрањца 16 Зајечар27.07.1937
20.06.202312:00Ђорђевић ДрагољубНикола Пашића 68-15/2, Зајечар06.02.1949
19.06.202312:00Величковић СрбољубДрагојла Дудића 2, Зајечар12.12.1945
17.06.202312:00Антанасковић БосанкаНиколетине Бурсаћа 13,Зајечар02.07.1929
16.06.202312:00Николић МиланЗајечар05.03.1948
15.06.202313:00Ђорђев ВластаНЕГОТИНСКА 016 ЗАЈЕЧАР10.02.1947
15.06.202312:00Секеј МирославаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 189,ЗАЈЕЧАР12.11.1941
14.06.202313:00Живковић ДрагишаНасеље Краљевица А1/729.09.1947
14.06.202312:00Гаћеша Микашиновић ИванаПАНЕТА ЂУКИЋА 012 ЗАЈЕЧАР/2/513.06.1977
13.06.202313:00Гачић Ранковић МирјанаЗагорска 28, Зајечар21.04.1943
12.06.202313:00Михајловић СлавишаПИВАРСКА 003 ЗАЈЕЧАР28.11.1967
12.06.202312:00Иван ЈевтићБРАНКА ПЕРИЋА 001 ЗАЈЕЧАР20.01.1972
10.06.202315:00Димитрије ЋирићЈАВОРСКА 014/ ЗАЈЕЧАР///13.02.2023
08.06.202312:00Ратка КостићДароварска 15,Зајечар02.02.1942
07.06.202312:00Вукица ИвановићНема улице бб, Звездан26.04.1947
07.06.202313:00Рангелов БисеркаЗлатиборска 7 Зајечар22.06.1945
05.06.202312:00Спасић БојанКумановска 37 Зајечар23.09.1966
02.06.202312:00Љубомировић ЗдравкоЂУРЕ ДАНИЧИЋА 005 БЕОГРАД23.09.1935
02.06.202312:00Рајковић МилицаЛазе Лазаревића 7,Зајечар15.10.1940
01.06.202312:00Николић ДрагомирХајдук Вељкова 99,Зајечар22.03.1940
01.06.202313:00Веселинка ЛилићКрушевачка 5, Зајечар21.07.1943
31.05.202312:00Мирослав ЖивадиновићМедаковића 69, Београд07.02.1941
31.05.202313:00Властимир ПрвуловићКОТОРСКА 005/К ЗАЈЕЧАР/316.07.1951
31.05.202314:00Јовановић ВидосавВојводе Мишића 12, Зајечар12.10.1948
30.05.202312:00Недељковић МилеСаве Ковачевића 24/2, Зајечар30.09.1950
30.05.202313:00Атанасијевић ДобрицаОпатијска 4, Зајечар04.10.1938
29.05.202314:00Весна ЖивковићНЕГОТИНСКА 023 ЗАЈЕЧАР/2516.03.1970
29.05.202313:00Мирослава БујанићКрфска 16_1/7, Зајечар23.01.1938
29.05.202312:00Бијанић ДушанкаОбилићев венац 3, Зајечар01.07.1948
27.05.202313:00Ристић КостадинУСКОЧКА 008 ЗАЈЕЧАР31.10.1948
27.05.202312:00Видојковић ЉубишаЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 005 ЗАЈЕЧАР02.07.1938
26.05.202312:00Ђорђевић ДаницаМИЈЕ СТАНИМИРОВИЋА 031 ЗАЈЕЧАР02.10.1926
25.05.202313:00Спасић МалинкаПОЖАРЕВАЧКА 064 ЗАЈЕЧАР/1110.10.1943
25.05.202312:00Димов БорисавЛубница бб, Зајечар27.06.1935
24.05.202313:00Панчић Виден8.Марта 13 Зајечар27.07.1930
24.05.202312:00Љубомировић ЗорицаСветозара Марковића 61 Зајечар04.05.1955
23.05.202313:00Милић РадмилаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 003/Ц ЗАЈЕЧАР/2/307.10.1937
23.05.202312:00Стојковић ЗлатанКнеза Коцља 19, Љубљана28.12.1969
22.05.202313:00Раденковић ВелаНиколе Пашића 163а/7, Зајечар11.09.1939
22.05.202312:00Милутиновић СинишаИвана Милутиновића 15/9 А Зајечар23.11.1943
20.05.202312:00Јовић ОливераТОПЛИЧИНА 002/С ЗАЈЕЧАР/2227.10.1957
19.05.202312:00Милошевић ПерсидаБИТОЉСКА 030 ЗАЈЕЧАР13.11.1929
18.05.202312:00Јовановић ЛозанкаСОКОБАЊСКА 021 ЗАЈЕЧАР17.01.1940
15.05.202313:00Билали РакибРашка 11 Зајечар23.10.1941
15.05.202312:00Ракић ЧедаИX СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 018 ЗАЈЕЧАР09.11.1943
13.05.202312:00Савчић РадославНародне Републике 18/8 Зајечар28.02.1950
13.05.202313:00Милићевић ЗоранЉУБЕ НЕШИЋА 092 ЗАЈЕЧАР/1705.01.1974
11.05.202313:00Радоје Пауновић1. МАЈА 016 ЗАЈЕЧАР30.01.1956
10.05.202312:00Дојчев ЈелкаКЊАЖЕВАЧКА 067 ЗАЈЕЧАР25.07.1938
09.05.202312:00Раимовић СузанаНЕМА УЛИЦЕ ББ/ РГОТИНА///22.06.1989
09.05.202313:00Нешић СлавољубНЕГОТИНСКА 010 ЗАЈЕЧАР10.04.1948
08.05.202312:00Јокић СнежанаЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА 026 ЗАЈЕЧАР14.02.1965
06.05.202313:00Живић ПетарБИТОЉСКА 047 ЗАЈЕЧАР03.09.1949
05.05.202313:00Живковић ДобрилаФРУШКОГОРСКА 020 ЗАЈЕЧАР26.07.1954
05.05.202312:00Милева СтојмировићРудничка 5, Зајечар11.05.1955
04.05.202312:00Крстић СрбијанкаМолеркса 006/А Зајечар17.05.1955
04.05.202314:00Николић МилкаНиколе Пашића 212, Зајечар19.07.1952
04.05.202313:00Јојић ОлгаДунавска 1/6, Зајечар01.05.1947
03.05.202312:00Љупковић ДимитријеОмладинска 5 Зајечар04.11.1943
03.05.202311:00Видојковић-Пујић СнежанаХомољска 39 Зајечар25.06.1958
03.05.202313:00Милетић БосиљкаМакедонска 17б Зајечар30.12.1940
02.05.202313:00Вељковић МаринаОбилићев венац 38 Зајечар01.11.1936
28.04.202312:00Стојановић МирјанаЗЕМУНСКА 013 ЗАЈЕЧАР22.03.1938
27.04.202313:00Вучковић РадмилаСаве Ковачевића 27 Зајечар08.11.1950
26.04.202313:30Везире ВујошевићПОП ЛУКИНА 019 ЗАЈЕЧАР09.03.1959
26.04.202312:00Симоновић БорисавКурсулина 22/18 Зајечар25.06.1931
25.04.202312:00Рајић ЉубивојеЖелезничка колонија 9 Зајечар29.04.1951
24.04.202312:00Божиновић СлађанаМАЈЕВИЧКА 006 ЗАЈЕЧАР19.11.1965
24.04.202313:00Тодоров ЈасминаЦрновршка 42 Зајечар04.10.1958
24.04.202314:00Манојловић Бранче Цара Душана 6а Зајечар 24.09.1955
22.04.202312:00Крстић ЉиљанаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 203 ЗАЈЕЧАР/403.10.1936
22.04.202313:00Антић РодољубЉубе Нешића 048/А Зајечар//1/00313.11.1939
21.04.202313:00Нанић ЗоранНасеље "Краљевица" Б-8_1/26, Зајечар31.05.1944
20.04.202312:00Кос ЈоханаБледска 8/1 Зајечар10.10.1938
19.04.202312:00Дончев МирославаКосовска 5/1 Зајечар10.08.1946
19.04.202313:00Јовановић Милосавка7 септембар 244, Зајечар08.08.1939
18.04.202312:00Марјановић БратиславТАКОВСКА 040/ БЕОГРАД///601.11.1933
15.04.202311:00Петровић ДушанкаЉубе Нешића 74 Зајечар10.06.1929
15.04.202313:00Јовановић ВластимирПОЖАРЕВАЧКА А4 ЗАЈЕЧАР/1/01529.07.1956
15.04.202312:00Младеновић ИвицаДравска 4 Зајечар31.08.1952
13.04.202312:00Васов ДоминаЖелезничка 33, Зајечар09.11.1935
13.04.202314:00Јовановић ДрагицаКњегиње Љубице 8/8, Зајечар24.11.1935
13.04.202313:00Сњежана ЈовановићВОДОВОДСКА 021 БЕОГРАД22.01.1953
12.04.202312:00Вељковић ЗлаткоСветозара Марковића 191 Зајечар12.04.1957
10.04.202312:00Првуловић КатаринаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 174/А ЗАЈЕЧАР03.10.1932
10.04.202313:00Атанасковић СрбобранкаДОСТОЈЕВСКОГ 033 ЗАЈЕЧАР06.09.1943
07.04.202312:00Стефановић СнежанаИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 040 ЗАЈЕЧАР07.09.1950
06.04.202314:00Божић МиленкоНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/А ЗАЈЕЧАР/4910.03.1970
06.04.202312:00Станков ДејанСокобањска 42 Зајечар24.05.1971
06.04.202313:00Здравковић КатаринаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 106 ЗАЈЕЧАР22.07.1924
04.04.202312:00Ђорђев РадункаЛазаревачка 7, Зајечар25.06.1951
04.04.202313:00Глигоријевић ЖивкаАлбанске Споменице 36 Зајечар30.12.1947
03.04.202313:00Филиповић ЗлатаЉУБЉАНСКА 041 ЗАЈЕЧАР18.08.1948
01.04.202312:00Мирјана ДамњановићХајдук Вељкова 22, Зајечар25.04.1945
31.03.202312:00Илић НадеждаЉУБЉАНСКА 055 ЗАЈЕЧАР16.09.1938
30.03.202313:00Станковић ВерицаСалашка 9 Зајечар28.08.1943
29.03.202313:00Паунковић ЈасминкаШИБЕНИЧКА 038 ЗАЈЕЧАР05.03.1960
29.03.202312:00Здравковић МиленаМилана Миљковића 44/26, Зајечар21.03.1952
28.03.202313:00Милојковић ЗлаткоБалканска 3 Зајечар05.01.1966
28.03.202312:00Стојковић АнкаБОРОВАЧКА 013 ЗАЈЕЧАР24.11.1942
27.03.202314:00Раденковић ЉубомирХајдук Вељкова 9_1/3, Зајечар10.11.1958
27.03.202312:00Голубовић ВеселинШумадијска 1 Зајечар18.10.1943
27.03.202313:00Митић МилутинкаМилана Миљковића 48_1/29, Зајечар15.01.1942
25.03.202312:00Марчинковић ПетарБрегалничка 47 Зајечар12.02.1944
24.03.202312:00Ристић ЈеринаШљиварски пут 43 Зајечар23.07.1932
24.03.202313:00Марковић СмиљаСремска 17, Зајечар24.02.1952
23.03.202312:00Ћирић ТомиславСићевачка 16, Зајечар05.05.1935
23.03.202314:00Милановић НадаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 004/Б ЗАЈЕЧАР/2/2821.01.1952
23.03.202313:00Динић РужицаБРИОНСКА 001 ЗАЈЕЧАР07.10.1942
22.03.202313:00Крстић РадмилаТИМОЧКЕ БУНЕ 071 ЗАЈЕЧАР11.03.1953
22.03.202312:00Николић СлободанЉУБЉАНСКА 006 ЗАЈЕЧАР20.12.1947
22.03.202314:00Кубурић ЗоранЉУБЉАНСКА 006 ЗАЈЕЧАР05.01.1958
21.03.202313:00Милосављевић ВитомирКОТОРСКА 010 ЗАЈЕЧАР24.03.1944
21.03.202312:00Вучић ГрадимирДУРМИТОРСКА 073 ЗАЈЕЧАР23.10.1945
20.03.202314:00Диковић ПредрагЉУБЕ НЕШИЋА 063 ЗАЈЕЧАР08.02.1949
20.03.202313:00Симоновић БожанаШљиварски пут 135 Зајечар19.08.1945
20.03.202312:00Марковић Здравка7. СЕПТЕМБАР 027 ЗАЈЕЧАР/1001.04.1931
18.03.202312:00Илић РужицаСавска 3, Зајечар28.06.1936
18.03.202313:00Стевановић ДраганаДунавска 3/5 Зајечар12.12.1967
18.03.202314:00Панић ЖивојинПере Радовановића Е-2/20, Зајечар05.11.1931
17.03.202312:00Ђорђевић ДушанкаГламочка 10, Зајечар14.06.1959
16.03.202312:00Милошевић МилчаЈабучки рит 57 18 падинска скела07.02.1943
15.03.202313:00Првуловић ДесанкаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА Ц3 ЗАЈЕЧАР/1/04107.03.1938
15.03.202312:00Николић БоркаВОЈВОДЕ МИШИЋА 019 ЗАЈЕЧАР28.09.1939
14.03.202313:00Момчиловић Слађана7. СЕПТЕМБАР 088 ЗАЈЕЧАР16.12.1960
14.03.202312:00Ћирић БраниславаКрајинска 4, Зајечар23.11.1960
13.03.202312:00Божиновић ЗоранСТАКЛАРСКА 007/ ЗАЈЕЧАР///05.12.1942
13.03.202314:00Ранђеловић НенадИВЕ АНДРИЋА 007 ЗАЈЕЧАР17.09.1979
13.03.202313:00Митровић драгицаНиколе Пашића 226 Зајечар10.06.1947
11.03.202312:00Тошић ДрагишаВЛАЧИЋЕВА 005/К ЗАЈЕЧАР/1315.10.1947
11.03.202314:00Дабо СветланаНародне републике 18/11, Зајечар15.07.1948
11.03.202313:00Милтеновић ГорданаГенерала Гамбете 82/5 Зајечар08.02.1963
10.03.202313:00Маљић ЈавиркаПОЖАРЕВАЧКА 052/ ЗАЈЕЧАР///424.04.1932
09.03.202312:00Митов ЈадранкаЗАГОРСКА 020 ЗАЈЕЧАР13.05.1960
08.03.202312:00Петровић СузанаДостојевског 11 Зајечар23.11.1970
08.03.202313:00Пејић БогосавСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 036 ЗАЈЕЧАР/02416.04.1934
08.03.202313:00Милев МилошГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ 029 ЗАЈЕЧАР/224.07.1938
07.03.202312:00Славковић МиркоГрмечка 13, Зајечар10.01.1944
06.03.202312:00Совиљ ГојкоТетовска 4/2 Зајечар11.03.1928
06.03.202313:00Николић БорисавГојкова 15 Зајечар28.11.1948
04.03.202312:00Митровић ДесанкаВРБАСКА 005 ЗАЈЕЧАР29.07.1945
04.03.202313:00Млађеновић МилошМилоша Великог 2-26 Зајечар15.08.1933
03.03.202312:00Милев МилованкаГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ 029 ЗАЈЕЧАР/207.11.1949
03.03.202313:00Милошевић ЉиљанаИвана Милутиновића 24, Зајечар05.09.1939
02.03.202312:00Динуловић ЉубишаЛазе Лазаревића 23 Зајечар08.02.1960
02.03.202314:00Петровић ЉиљанаНЕМА УЛИЦЕ ББ ЛУБНИЦА03.11.1964
02.03.202313:00Станишић СмиљаНЕМАЊИНА 006/ ЗАЈЕЧАР///12.04.1938
01.03.202313:00Вукашиновић БожурВАРШАВСКА 015 ЗАЈЕЧАР03.06.1937
01.03.202312:00Адамовић РадицаПАРИСКЕ КОМУНЕ ББ ЗАЈЕЧАР17.08.1950
28.02.202312:00Свиларов МилицаМарије Бурсаћ 1 Зајечар21.11.1942
28.02.202313:00Томић ДрагољубГРЉАНСКИ ПУТ 061 ЗАЈЕЧАР14.11.1940
27.02.202312:00Миленковић МилошКрфска 16_2/9, Зајечар16.05.1968
27.02.202313:00Џунов ЉубинкаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 003/Ц ЗАЈЕЧАР/02/01101.10.1944
25.02.202314:00Ђорђевић СлавољубШантићева 11 Зајечар03.04.1961
25.02.202312:00Вељковић СлавчаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 005/Б ЗАЈЕЧАР/1/730.11.1960
25.02.202313:00Живановић ГоранНезнаног Јунака 10 Зајечар26.10.1980
24.02.202312:00Николић ТихомирКнеза Лазара 5 Зајечар15.08.1950
24.02.202313:00Максић ДушанНасеље Kраљевица 6Б-1/108.08.1952
24.02.202314:00Миленковић РадишаГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ 082 ЗАЈЕЧАР28.09.1955
23.02.202312:00Крстић ДрагишаЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 033 ЗАЈЕЧАР10.09.1946
23.02.202313:00Јеленковоћ ЈованОмладинска 27, Зајечар26.07.1934
22.02.202313:00Стојанов ИванкаУскочка 1 Зајечар02.08.1962
22.02.202312:00Весић ЖиванкаХајдук Вељкова 4/6 Зајечар04.06.1961
21.02.202314:00Златковић ТомиславБУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 149 БЕОГРАД/417.04.1937
21.02.202312:00Ивановић ЗоранВЕНАЦ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 241/ СУБОТИЦА///01.04.1961
21.02.202313:00Димитријевић НадеждаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 009/Б ЗАЈЕЧАР/1/1603.02.1930
20.02.202312:00Ваљевић РадивојеПризренска 56, Зајечар09.02.1931
20.02.202313:00Лазаревска ЈаворкаНЕГОТИНСКА 016 ЗАЈЕЧАР17.02.1943
18.02.202312:00Цоловић ЉиљанаДели Јована 54, Зајечар13.08.1957
18.02.202313:00Лилић ГорданаТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 002 ЗАЈЕЧАР15.01.1948
18.02.202314:00Барјамовић ДрагињаЧупићева 101 Зајечар04.10.1956
17.02.202312:00Ивковић ЗоранРОМЕНА РОЛАНА 043/ БЕОГРАД///221.09.1970
17.02.202314:00Чановић СаваНИКОЛЕ ПАШИЋА 118/ ЗАЈЕЧАР///26.01.1936
17.02.202313:00Тодоровић ЈовицаКајманчаланска 9 Зајечар04.10.1953
14.02.202312:00Симић НаталијаБоре Милића 1/2 Зајечар24.09.1940
14.02.202314:00Савић СветланаПожаревачка 63/7 Зајечар20.01.1952
14.02.202313:00Јовановић МиодрагМАКЕДОНСКА 008/А ЗАЈЕЧАР26.12.1948
13.02.202313:00Влатковић ЉубинкаКРУШЕВАЧКА 022 ЗАЈЕЧАР02.01.1953
13.02.202312:00Игић Тодор7.Септембра 218 Зајечар15.02.1942
11.02.202313:00Милтенов СтојанКОПАОНИЧКА 004 ЗАЈЕЧАР11.08.1937
11.02.202312:00Главонић ЉиљанаНародне Републике 12 Зајечар04.10.1949
09.02.202312:30Вукић БориславВојводе Путника 6/7, Зајечар08.05.1949
09.02.202313:00Милетић ЗорицаКОЗАРАЧКА 047 ЗАЈЕЧАР25.06.1972
09.02.202312:00Чалаја СимоКУМАНОВСКА 041/ ЗАЈЕЧАР///02.12.1948
08.02.202312:00Игњатовић МараБРЕСТОВАЧКА ББ ЗАЈЕЧАР26.07.1953
08.02.202313:00Мијић КатаринаКОЗАРАЧКА 063 ЗАЈЕЧАР26.02.1940
07.02.202312:00Младеновић ДобрилаПожаревачка Ц2/12 Зајечар07.09.1950
07.02.202313:00Момировић ЈагодаЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 140 ЗАЈЕЧАР15.09.1937
06.02.202312:00Мијатовић НадицаЉУБЉАНСКА 053 ЗАЈЕЧАР/122.02.1949
06.02.202313:00Видановић ДрагомирЈАДРАНСКА 003 ЗАЈЕЧАР16.05.1952
06.02.202312:30Јанковић ЈовицаПОЖАРЕВАЧКА 007/Ц ЗАЈЕЧАР/520.03.1952
04.02.202313:00Станковић ВидосаваКолубарска 14 Зајечар03.05.1945
04.02.202312:00Николић ПредрагСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 135 ЗАЈЕЧАР17.11.1947
03.02.202313:00Миљковић СнежанаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 005/Б ЗАЈЕЧАР/1/809.01.1949
03.02.202312:00Цукић ЉубинкоДр.Мишовића 30 Зајечар30.09.1954
02.02.202312:00Пантић ГоранСПЛИТСКА 008/ ЗАЈЕЧАР/A//08.06.1961
02.02.202312:30Манић МирославаРАДНИЧКА 014 ЗАЈЕЧАР02.03.1941
02.02.202313:00Цветковић ТомиславЗАДАРСКА 002 ЗАЈЕЧАР30.09.1938
01.02.202312:00Милојковић МилинкаИстарска 35, Зајечар18.12.1939
01.02.202313:00Јовановић ВидимкаКозарачка 8, Зајечар21.06.1939
01.02.202312:30Ђорђевић ТомиславГАЧИЋ СТАНОЈА 056 ЗАЈЕЧАР09.08.1937
31.01.202312:00Ивановић СнежанаНЕМА УЛИЦЕ ББ/ ВЕЛИКИ ИЗВОР///23.06.1965
31.01.202313:00Јовановић АндријаЧупићева 34 Зајечар26.08.1941
30.01.202312:00Првуловић СретенаОктобарске револуције 2, Зајечар20.03.1949
30.01.202313:00Тошић Дејан29. НОВЕМБРА 012 ЗАЈЕЧАР/00710.06.1967
28.01.202312:00Лиловић БориславТрг ослобођења 18/28, Зајечар20.11.1949
28.01.202313:00Станковић ДесаТунерова 5, Зајечар17.11.1957
27.01.202312:00Стевановић ДрагославкаЊегошева 14 Зајечар18.09.1948
27.01.202313:00Антонијевић МладенкаКОТЛУЈЕВАЧКА 024/ ЗАЈЕЧАР///21.03.1942
26.01.202313:00Миливојевић МомчилоДунавска 3/1, Зајечар21.08.1958
26.01.202312:00Ристић СлободанкаОЛИМПИЈСКА 003 ЗАЈЕЧАР16.05.1950
25.01.202312:00Милисављевић РужицаНиколе Пашића 81/9 Зајечар02.09.1944
25.01.202313:00Георгинова ВенкаФИЛИПА ВИШЊИЋА 013 ЗАЈЕЧАР26.04.1945
24.01.202313:00Колев ВасилкаБАЧКА 002 ЗАЈЕЧАР01.05.1942
24.01.202312:00Стојановић ДрагољубЦара Душана 48, Зајечар11.03.1938
23.01.202312:00Љубодраг АрсићАвнојска бб, Зајечар22.12.1947
23.01.202313:00Божиновић РизимкаНиколе Пашића 81/12 Зајечар20.10.1936
21.01.202313:00Павлпв ДобринДЕЛИ ЈОВАНА 004 ЗАЈЕЧАР17.03.1941
21.01.202312:00Нешић МиодрагДИМИТРИЈА ПОПОВИЋА-МИТКЕТА 006 ЗАЈЕЧАР24.11.1938
20.01.202312:00Ранђелов СпасенТравничка 5 Зајечар10.05.1950
19.01.202312:00Марковић МиодрагМИЛАНА МИЉКОВИЋА 057 ЗАЈЕЧАР07.10.1940
19.01.202313:00Ивошевић РатомирБраће Јерковић 185 Београд05.11.1941
18.01.202312:00Гетовић ДраганСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 159/А ЗАЈЕЧАР08.01.1959
18.01.202313:00Младеновић СветланкаЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 150 ЗАЈЕЧАР03.08.1942
17.01.202313:00Понђејевић ДрагицаБЕЛОРЕЧКА 001 ЗАЈЕЧАР14.01.1932
17.01.202312:00Јоцић МирољубКЉУЧ 4 006/Д ЗАЈЕЧАР/2111.03.1955
16.01.202312:00Станковић ДраганХАЈДУК ВЕЉКОВА 007 ЗАЈЕЧАР/01/01324.03.1957
16.01.202313:00Боболокић ДимитријеЖИВКА ДАВИДОВИЋА 072/А БЕОГРАД///01101.10.1948
14.01.202313:00Голубовић ДраганБИХАЋКА 002 ЗАЈЕЧАР29.12.1949
14.01.202312:00Накић ЈасминаЂердапска 35 Зајечар02.12.1970
13.01.202312:00Дамњановић РужицаКопецкова 3/4, Књажевац27.09.1931
13.01.202313:00Арсеновић ЉубишаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 001 ЗАЈЕЧАР/05/0923.02.1962
12.01.202312:00Пешић ГранаИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 019 ЗАЈЕЧАР04.01.1961
11.01.202313:00Спасић ВидосавАвалска 10 Зајечар25.03.1934
11.01.202312:00Кожељ ВладимирХајдук Вељкова 5_2/1, Зајечар22.07.1941
10.01.202312:00Арсић ПетарДУБЉАНСКА 014 ЗАЈЕЧАР09.05.1961
10.01.202313:00Станимировић ДаницаИвана Милутиновића 7 Зајечар02.05.1924
09.01.202313:00Каменовић СлавољубИX СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 025 ЗАЈЕЧАР16.12.1952
09.01.202312:00Трандафиловић НадеждаЛЕЊИНОВА 045/ ЗАЈЕЧАР///07.06.1934
09.01.202312:30Цветковић ВукосаваНЕГОТИНСКА 030 ЗАЈЕЧАР20.08.1936
06.01.202312:00Крстић БраниславаХајдук Вељкова 103, Зајечар02.10.1931
05.01.202313:00Димитров ДимитријеЉУБЉАНСКА 053 ЗАЈЕЧАР/127.12.1946
04.01.202312:00Вучић МиланИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 062 ЗАЈЕЧАР01.11.1942
04.01.202313:00Спасић ЗоранАВАЛСКА 010 ЗАЈЕЧАР04.02.1961
03.01.202312:00Николић ЈугославМостарска 41 Зајечар29.01.1950
03.01.202313:00Алексов ЗагоркаИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 012 ЗАЈЕЧАР/2/110.01.1940
31.12.202213:00Додиг ДејанСветозара Марковића 9/8, Зајечар08.02.1968
31.12.202212:00Минић БожанкаАВАЛСКА 011 ЗАЈЕЧАР25.06.1942
30.12.202212:00Жикић МомчилоНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/Ц ЗАЈЕЧАР/2/3122.10.1943
30.12.202213:00Вучковски ДрагаПожаревачка А-4_2/20, Зајечар20.02.1949
29.12.202213:00Ћирић ПетарСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 192 ЗАЈЕЧАР19.08.1924
29.12.202212:00Тодоровић ЉубомирФРУШКОГОРСКА 008/А ЗАЈЕЧАР22.03.1948
26.12.202212:00Стаменковић РадосавМИЛОВАНА ГЛИШИЋА 009/ ЗАЈЕЧАР///28.01.1951
24.12.202212:00Лаловић ДимитријеНиколе Пашића 68_1/13, Зајечар25.06.1934
24.12.202213:00Ранђеловић ПераЖелезничка 58 Зајечар11.07.1943
23.12.202212:30Стојановић РужаСтанока Гачића 7а, Зајечар15.03.1918
23.12.202212:00Драгановић МиодрагТриглавска 10, Зајечар23.06.1938
23.12.202213:00Стојановић НадаПризренска 57 Зајечар26.08.1943
21.12.202212:00Рајковић ВишославВОЈНИЧКА 140 ЗАЈЕЧАР05.11.1958
20.12.202212:00Јовановић ВераНиколе Пашића 263 Зајечар09.06.1940
20.12.202213:00Вулин МилићАЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 063 ЗАЈЕЧАР20.03.1941
17.12.202212:00Војисављевић ДаницаКоторска К1/18 Зајечар12.12.1938
17.12.202213:00Ђорђевић МиодрагШАРБАНОВАЧКА 032 БРЕСТОВАЦ15.07.1940
15.12.202212:00Грујић МирославкаТРЖИЧКА 009 ЗАЈЕЧАР10.11.1932
15.12.202213:00Костадинов СтанулПИВАРСКА 003 ЗАЈЕЧАР09.12.1947
15.12.202212:30Мега СандраПРЕСПАНСКА 022/ ЗАЈЕЧАР///13.11.1975
14.12.202212:00Манић ВеснаЧУПИЋЕВА 033 ЗАЈЕЧАР06.05.1968
13.12.202212:00Шаља ОсманКњажевачка 25 Зајечар02.02.1936
12.12.202212:00Симић СтаниславАРСЕНИЈЕ СПАСИЋ ББ ЗАЈЕЧАР28.06.1958
12.12.202213:00Станковић МиленаЉУБЕ НЕШИЋА 155/ ЗАЈЕЧАР/1//713.02.1940
12.12.202212:30Тричковић ВидаПреспанска 2 Зајечар09.07.1931
10.12.202213:00Петровић ЉубинкаШЉИВАРСКИ ПУТ 113 ЗАЈЕЧАР26.04.1933
10.12.202212:00Павловић НовицаШибеничка 26, Зајечар02.02.1968
09.12.202212:30Пејовић ЉиљанаМилана Миљковића 44/13 Зајечар02.06.1954
09.12.202212:00Ђорђевић ДескоXИВ СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 013 ЗАЈЕЧАР02.03.1953
09.12.202213:00Пејовић РадмилаНиколе Пашића 251, Зајечар14.10.1938
08.12.202212:00Гмитровић СлавишаКРАЉЕВИЋА МАРКА 004 ЗАЈЕЧАР18.02.1955
08.12.202213:00Митић РужаЛЕЊИНОВА 041 ЗАЈЕЧАР05.09.1955
08.12.202213:30Вегнер МилаДобривоја Радосављевића Бобија10.01.1953
07.12.202212:00Ранчић ВукосаваНовосадка 1 Зајечар25.11.1929
07.12.202213:00Миладиновић МиомирГОЧКА 007/ ЗАЈЕЧАР///01.02.1951
07.12.202213:30Јовановић УрошНовосадска 35 Зајечар28.06.1995
06.12.202212:00Мирчић ЉубомирТимочке буне 63, Зајечар12.12.1955
06.12.202212:30Милосављевић МирољубМилана Миљковића 42/19 Зајечар23.07.1953
06.12.202213:00Цветковић АнђелијаМаксима Горког 8, Зајечар15.12.1926
05.12.202213:00Тодоровић ГорданаЉубе Нешића 100/30 Зајечар22.10.1951
05.12.202212:00Чурашев МаријаСинђелићева 7-33 Београд07.05.1932
05.12.202210:00Богдановић ДрагославНИКОЛЕ ПАШИЋА 202 ЗАЈЕЧАР
03.12.202212:00Крстић ЈованЉУБЕ НЕШИЋА 100 ЗАЈЕЧАР/1719.01.1941
03.12.202213:00Ђенић НиколаМИЛАНА МИЉКОВИЋА 053 ЗАЈЕЧАР26.11.1953
02.12.202213:00Аранђеловић ПетарЂУРЕ САЛАЈА 025/ ЗАЈЕЧАР///08.06.1963
02.12.202212:00Милијић ДраганаЗЕМУНСКА 007 ЗАЈЕЧАР25.03.1965
01.12.202212:00Цветковић РадицаМилана Миљковића 42/37 Зајечар30.09.1950
30.11.202213:00Живановић ВинкаЛОЗНИЧКА 016 ЗАЈЕЧАР28.08.1949
29.11.202212:00Радман НинославПана Ђукића 12/7, Зајечар07.08.1957
29.11.202213:00Рапајић ЛелаКоторска бб/6, Зајечар25.07.1967
28.11.202212:00Митровић ВитомирНиколе Пашића 94а, Зајечар31.03.1953
25.11.202213:00Милошевић КовиљкаПАТРИСА ЛУМУМБЕ 017 ЗАЈЕЧАР10.05.1925
24.11.202212:00Игњатовић ЈеленкоНЕМА УЛИЦЕ ББ ЗВЕЗДАН20.12.1933
24.11.202213:00Милтеновић ДејанКОТОРСКА 039/ ЗАЈЕЧАР///28.02.1970
23.11.202213:00Маринковић СањаПОЖАРЕВАЧКА 003/А ЗАЈЕЧАР/02/1311.12.1974
23.11.202212:00Крстић РужицаГЛАМОЧКА 011 ЗАЈЕЧАР16.08.1953
22.11.202212:00Вучић КајаКУПРЕШКА 001 ЗАЈЕЧАР10.09.1944
22.11.202213:00Симић СлободанКРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 006 БЕОГРАД/613.07.1954
21.11.202212:00Сандуловић РусимМИТРОВАЧКА 001 ЗАЈЕЧАР24.08.1933
21.11.202213:00Андријашевић ДејанЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА 009 ЗАЈЕЧАР25.07.1959
19.11.202212:00Додик БогданБледска 10/4, Зајечар06.04.1939
19.11.202214:00Јовић ДрагишаНиколе Пашића 163a/6, Зајечар22.11.1931
19.11.202213:00Станојевић ФикретаПрилепска 11 Зајечар26.03.1956
18.11.202213:00Динковић КатицаКарађорђева 14б, Звездан16.10.1954
18.11.202214:00Бојић ПаулинкаПОДГРМЕЧКА 004 ЗАЈЕЧАР13.09.1941
18.11.202212:00Тасић ГрадеРТАЊСКА 017 ЗАЈЕЧАР19.01.1950
17.11.202212:00Манојловић ЈеленРАДМИЛЕ МОЦИЋ 020 ЗАЈЕЧАР27.08.1943
17.11.202213:00Митровић АлександарНишка 13, Зајечар04.05.1945
16.11.202212:00Драшковић СлободанЛакомичка 10, Зајечар19.02.1953
16.11.202213:00Јевтић РадивојеЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА 005/А ЗАЈЕЧАР/2126.06.1939
15.11.202213:00Трајковић ЛидијаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 161 ЗАЈЕЧАР23.08.1934
15.11.202212:00Недељковић ДраганЗвездан бб02.03.1951
14.11.202214:00Грујић МаријаНасеље "Краљевица" Б-4_2/2, Зајечар10.02.1944
14.11.202213:00Миленковић СлавицаПОЖАРЕВАЧКА 006/Д ЗАЈЕЧАР/301.08.1955
14.11.202212:00Брадић РадункаВелики Извор, Зајечар28.05.1937
12.11.202212:00Вучинић АнитаНасеље "Краљевица" Б-3_2/26, Зајечар26.07.1963
12.11.202213:30Јеначковић ЉубинкоПионирска 6, Зајечар16.10.1940
12.11.202213:00Радуновић ЕстелаВЛАДИМИРА НАЗОРА 006 ЗАЈЕЧАР02.03.1958
10.11.202212:00Јовић МирославаВОЈВОДЕ ПУТНИКА 008 ЗАЈЕЧАР/214.12.1950
09.11.202212:00Тошић Паулина1.Мај 7б, Зајечар31.01.1938
09.11.202213:00Стојановић ЗагоркаПЕРЕ РАДОВАНОВИЋА 003/Е ЗАЈЕЧАР/1707.08.1934
08.11.202213:00Голубовић СлавојкаКАРАЏИЋЕВА 002 ЗАЈЕЧАР/1/0918.12.1942
08.11.202212:00Стојанов АнтонијеБРАНКА ПЕРИЋА 044 ЗАЈЕЧАР16.05.1940
07.11.202212:00Недељковић БојанаСРЕМСКА 018 ЗАЈЕЧАР07.01.1940
05.11.202213:00Милетић ЈованкаКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 002/ ЗАЈЕЧАР///615.05.1940
05.11.202212:00Николић ВидосаваОмладинска 56/2, Зајечар17.03.1928
04.11.202213:00Караулић МиланПОЖАРЕВАЧКА 057 ЗАЈЕЧАР/104.12.1940
03.11.202212:00Зарић УбавинкаИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 012 ЗАЈЕЧАР/0620.09.1949
03.11.202213:00Ивановић MајаЗВЕЗДАНСКА ББ ЗАЈЕЧАР01.03.1981
02.11.202212:00Гештамов Петар7. СЕПТЕМБАР 223/А ЗАЈЕЧАР03.06.1968
02.11.202213:00Смичковић ВојиславаНиколе Пашића 83а_2/25, Зајечар06.01.1937
01.11.202212:00Станимировић РадославБОРЕ СТАНКОВИЋА 024 ЗАЈЕЧАР22.08.1946
01.11.202213:00Станковић ДејанКоторска К1/8 Зајечар04.09.1967
31.10.202212:00Савић ЖиванаЈурија Гагарина 9 Зајечар06.01.1935
31.10.202213:30Видановић ЈагодаКРУШЕВАЧКА 004 ЗАЈЕЧАР25.10.1937
31.10.202213:00Динић ЗорицаТопличина 54/1, Зајечар24.07.1937
29.10.202214:00Миљковић ДраганаНемањина 12, Зајечар06.09.1943
29.10.202213:00Миленковић РадојеПЕРЕ РАДОВАНОВИЋА 003/Е ЗАЈЕЧАР/2327.10.1935
29.10.202212:00Александар Пујићхинтергаертенвег 8
28.10.202212:00Огњеновић ВераЛЕЊИНОВА 019 ЗАЈЕЧАР19.08.1932
27.10.202212:00Јанковић СретенЛазе Лазаревића 29 Зајечар01.06.1939
27.10.202213:00Петковић КостадинГАЈЕВА 002 ЗАЈЕЧАР24.05.1966
26.10.202212:00Пауновић ЉубинкаТОПЛИЧИНА 004/С ЗАЈЕЧАР/1206.06.1939
26.10.202213:00Лукић ЈаворкаДОБРИВОЈЕ РАДОСАВЉЕВИЋ 'БОБИ' 001 БОР/1703.02.1926
25.10.202212:00Живковић СлободанНиколе Пашића 297, Зајечар05.03.1944
24.10.202212:00Ваљевић СлободанкаОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 020 ЗАЈЕЧАР01.12.1936
22.10.202213:00Маријановић ДушанМиљана Миљковића 42/34, Зајечар12.02.1952
22.10.202213:30Михајловић ЈеленкоСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 183 ЗАЈЕЧАР06.05.1943
19.10.202214:00Божиновић СинишаНиколе Пашића 81/12 Зајечар20.05.1960
18.10.202213:00Гмитровић СветланаГенерала Гамбете 76/4, Зајечар08.12.1936
18.10.202212:00Бошковић ВидосаваГенерала Гамбете 7/4, Зајечар31.08.1929
17.10.202212:00Антић РосаЉубомира Ненадовића 10 Зајечар20.01.1940
17.10.202213:00Андрејевић Љубиша7. СЕПТЕМБАР 022 ЗАЈЕЧАР28.09.1940
15.10.202213:00Богдановић РанкоСокобањска 26 Зајечар23.07.1940
15.10.202212:00Ђорђевић ВластимирХајдук Вељкова 4 Зајечар24.04.1949
14.10.202213:00Бјелчевић НедељкоЖЕЛЕЗНИЧКА 007/А ЗАЈЕЧАР23.11.1952
14.10.202212:00Јеленковић МиркаНеготинска 11 Зајечар24.04.1936
14.10.202213:30Стаменковић МикаБоривоја Цоловића 9 Зајечар19.07.1959
13.10.202212:00Миливојевић ЉутомирПОЖАРЕВАЧКА 061 ЗАЈЕЧАР/201.08.1937
13.10.202213:00Анђелковић ЈованкаКарађорђева 30, Велики Извор13.04.1949
11.10.202212:00Спасић ДејанОМЛАДИНСКА 069 ЗАЈЕЧАР08.02.1974
11.10.202213:00Костадиновић БосанкаКумановска 17 Зајечар04.02.1931
10.10.202212:00Тасић РадошНиколетине Бурсаћа 7, Зајечар06.06.1947
08.10.202213:00Дамјановић ПетарКњегиње Љубице 8/13, Зајечар26.12.1934
08.10.202212:00Влатковић ВидимкаКОСМАЈСКА 023 ЗАЈЕЧАР19.03.1940
08.10.202212:30Адамов СандаДимитровградска 9, Зајечар08.03.1953
06.10.202213:00Вешовић ДрагаЈЕЛЕНЕ МАЈСТОРОВИЋ 002 ЗАЈЕЧАР25.07.1945
05.10.202212:00Костић РадмилаНОВОСАДСКА 003 ЗАЈЕЧАР08.01.1940
05.10.202213:00Митровић СлободанкаБОКЕЉСКА 011 ЗАЈЕЧАР25.02.1946
04.10.202213:00Хриберник ФранкоТОПЛИЧИНА 003/С ЗАЈЕЧАР/605.03.1955
01.10.202212:00Петровић БоркаКњегиње Љубице 8а/8, Зајечар28.08.1939
01.10.202213:00Илић ДимитријеЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 032 ЗАЈЕЧАР08.11.1941
30.09.202212:00Стојановић ДушанБели брег 5, Зајечар02.03.1951
29.09.202213:00Илић ГорицаКРАГУЈЕВАЧКА 005 ЗАЈЕЧАР/326.04.1951
29.09.202212:00Ћирић ЗоранШљиварски Пут 45 Зајечар09.02.1966
28.09.202212:00Јовић ДушанкаКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 006 ЗАЈЕЧАР/410.09.1947
28.09.202213:00Митић ЗвонимирИзворски пут 9а, Зајечар17.04.1949
27.09.202212:00Јеленковић ДобросавИВАНА МАЖУРАНИЋА 017 ЗАЈЕЧАР01.05.1935
27.09.202213:00Јовановић МиодрагПОЖАРЕВАЧКА 001/Ц ЗАЈЕЧАР/2322.10.1937
26.09.202212:00Јовановић ЉубинкаПОЖАРЕВАЧКА 019 ЗАЈЕЧАР21.08.1931
26.09.202213:00Игњатовић ДраганВасилија Ђуровића Жарког 7, Зајечар15.09.1955
24.09.202212:00Хинић ВелиборСОКОБАЊСКА 004 ЗАЈЕЧАР17.08.1952
24.09.202214:00Николић НаташаМАРШАЛА ТИТА 131 ТАБАНОВИЋ16.01.1987
24.09.202213:00Иван ТошићКоторска 8, Зајечар01.11.1943
20.09.202213:00Миленковић ПредрагЉУБЕ НЕШИЋА 096/ ЗАЈЕЧАР///323.11.1947
19.09.202213:00Милетић МираДРИНСКА 006 ЗАЈЕЧАР05.10.1932
19.09.202212:00Петковић НадеждаНиколе Пашића 212, Зајечар20.01.1950
17.09.202212:00Предић МирјанаКоторска 8 Зајечар18.07.1943
17.09.202213:00Петковић ЛазарПОДГОРИЧКА 016 ЗАЈЕЧАР05.07.1939
15.09.202213:00Паћевић ЉиљанаПИОНИРСКА 008 ЗАЈЕЧАР13.04.1963
14.09.202212:00Лалић ЈованФРАНЦУСКА 010 ПАРАЋИН/02/00811.09.1958
14.09.202213:00Јохан БадемВелики Извор29.05.1955
13.09.202212:00Најдановић НадаНиколе Пашића 171 Зајечар23.06.1928
13.09.202213:00Миловановић ДрагутинДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 026 БОР/205.02.1958
12.09.202212:30Чоланић РадомирКРФСКА 013 ЗАЈЕЧАР/808.08.1947
12.09.202213:00Станисављевић БошкоЧупићева 49 Зајечар02.11.1939
12.09.202212:00Вучковић СтанаСПЛИТСКА 002 ЗАЈЕЧАР04.06.1934
10.09.202213:00Живковић МикаСкерлићева 15б Зајечар12.04.1948
09.09.202213:00Јовановић СрбобранкаКРАЉА ПЕТРА И КАРАЂОРЂЕВИЋА 218 ГЊИЛАНЕ12.03.1955
09.09.202212:00Манић МиропаРадничка 24, Зајечар16.05.1933
08.09.202213:00Стевановић ЈованкаКОЗАРАЧКА 005 ЗАЈЕЧАР05.07.1951
08.09.202212:00Цветановић ЉиљанаЦрвене Армије 68 Зајечар14.07.1941
07.09.202213:00Живић ВидосаваЗЕМУНСКА 029 ЗАЈЕЧАР08.02.1936
07.09.202212:00Момчиловић ДрагишаРАДНИЧКА 022 ЗАЈЕЧАР29.10.1958
06.09.202213:00Цветковић МилинкаШПАНСКИХ БОРАЦА 011 ЗАЈЕЧАР31.12.1955
06.09.202212:00Марковић АлександарБРЕСТОВАЧКА 003 ЗАЈЕЧАР20.04.1940
05.09.202212:00Младеновић ЈулкаЉУБЕ НЕШИЋА 112 ЗАЈЕЧАР/1615.10.1951
05.09.202213:00Михајловић МаријаНасеље "Краљевица" Б-3_1/14, Зајечар19.07.1930
03.09.202213:00Тодоровић ВидосаваГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ 022 ЗАЈЕЧАР26.06.1947
03.09.202212:00Јовановић ЗоркаПОДГОРИЧКА 027 ЗАЈЕЧАР20.03.1964
03.09.202214:00Стојадиновић СергијаВЛАДИМИРА НАЗОРА 024/ ЗАЈЕЧАР///15.01.1953
02.09.202212:00Андрејић ДраганСВЕТОСАВСКА 067 БОЉЕВАЦ30.12.1955
02.09.202213:00Ранђеловић ЈулијанаИX СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 011/ ЗАЈЕЧАР///10.05.1936
01.09.202213:00Антић ЗорицаСКОПЉАНСКА 008 ЗАЈЕЧАР06.03.1949
01.09.202212:00Флорић ТодорЉУБЕ НЕШИЋА 098/А ЗАЈЕЧАР///3211.07.1930
31.08.202213:00Петровић СрбиславМЕЂУМУРСКА 039 ЗАЈЕЧАР10.03.1939
31.08.202212:00Панић МиленаПОЖАРЕВАЧКА 010 ЗАЈЕЧАР31.12.1942
30.08.202212:00Величковић МирославНАСЕЉЕ ПАЗАРИШТЕ ББ ЗАЈЕЧАР27.09.1950
30.08.202213:00Николић ЗоранЦРНОВРШКА 043 ЗАЈЕЧАР24.01.1961
29.08.202213:00Петровић МиодрагБРЕГАЛНИЧКА 008 ЗАЈЕЧАР20.09.1961
29.08.202212:00Стоиљковић СлавољубНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 009/Б ЗАЈЕЧАР/2621.07.1951
27.08.202213:00Ранчић СлободанРТАЊСКА 030 ЗАЈЕЧАР23.03.1959
27.08.202212:00Панајотовић МиленијаЉУБОТЕНСКА 013 ЗАЈЕЧАР08.01.1941
26.08.202212:00Станковић АлександарНИКОЛЕ ПАШИЋА 216 ЗАЈЕЧАР31.01.1942
25.08.202212:00Петровић ДраганНИКОЛЕ МИЛИЋЕВИЋА-ЛУЊЕВИЦЕ 097 ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ28.07.1951
25.08.202213:00Ћирић РадојицаКрушевачка 17, Зајечар06.07.1942
24.08.202213:00Јовановић БобанНЕМА УЛИЦЕ ББ ОСНИЋ06.04.1971
22.08.202213:00Младеновић КосараЂУРЕ САЛАЈА 040 ЗАЈЕЧАР27.04.1943
22.08.202212:00Раденковић ЂурђицаСКЕРЛИЋЕВА 018/А ЗАЈЕЧАР///09.04.1952
20.08.202212:00Цветковић Војислав7.Септембар 212 Зајечар24.05.1932
19.08.202213:00Живић СлободанСТАРОГ ВУЈАДИНА 063 ЗАЈЕЧАР19.04.1969
19.08.202212:00Стојановић МиодрагСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 145 ЗАЈЕЧАР28.10.1927
17.08.202214:00Миловановић БоривојеНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 003/Ц ЗАЈЕЧАР/01/629.11.1938
17.08.202212:00Гошић ЗвонимирРтањска 39, Зајечар03.02.1941
16.08.202212:00Матић ИлијаВојводе Степе 33 Зајечар30.07.1947
16.08.202214:00Николић СтанимирМАРКА ОРЕШКОВИЋА 002/ БЕОГРАД///816.02.1936
16.08.202213:00Петковић ЉубинкаПана Ђукића 8, Зајечар02.04.1947
15.08.202212:00Милановић ЖиворадНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/Б ЗАЈЕЧАР/2/2316.02.1950
15.08.202213:00Јовановић ДрагославаЂердапска 7, Зајечар15.03.1938
15.08.202214:00Стојадиновић ЈованкаПризренска 15, Зајечар20.01.1934
13.08.202213:00Антић КостадинЛАЗАРЕВАЧКА 003 ЗАЈЕЧАР29.05.1938
13.08.202212:00Стојчев ПавлеДр. Мишовића 33/1, Зајечар02.10.1960
12.08.202213:00Јашаревић СафетПОЖАРЕВАЧКА 059/ ЗАЈЕЧАР///1119.05.1970
12.08.202212:00Арсић Љубинка Дубљанска 14 Зајечар12.02.1944
11.08.202212:00Симеоновић Игњатије5.ОФАНЗИВЕ 010 ЗАЈЕЧАР03.01.1936
11.08.202213:00Јовановић БожидарНОВОСАДСКА 007 ЗАЈЕЧАР09.05.1949
11.08.202214:00Маринковић ДобрункаКОТОРСКА 005/К ЗАЈЕЧАР/114.03.1932
10.08.202213:00Симић ЗагоркаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 203 ЗАЈЕЧАР05.03.1926
10.08.202212:00Голубовић ДрагољубПере Радовановића Б/1, Зајечар01.07.1956
09.08.202213:00Милев ЈованПреспанска 16 Зајечар03.03.1961
09.08.202212:00Јеленковић ТомиславДАРУВАРСКА 025 ЗАЈЕЧАР15.03.1930
08.08.202213:00Илић ЗоранЛЕЊИНОВА 021 ЗАЈЕЧАР15.04.1961
06.08.202213:30Младеновић ЛепосаваИЗВОРСКИ ПУТ 049/А ЗАЈЕЧАР15.03.1934
06.08.202213:00Матић МагдаленаКАРАЏИЋЕВА 002 ЗАЈЕЧАР/2/605.10.1964
06.08.202212:00Миленковић ДрагославБЕОГРАДСКА 018 ВРБАС03.06.1948
05.08.202213:00Ђорђевић РадмилаКВАРНЕРСКА 012 ЗАЈЕЧАР14.08.1944
04.08.202212:00Митровић БудимирМАЧВАНСКА 012 ЗАЈЕЧАР20.05.1930
04.08.202213:00Златановић ТоманијаНИКОЛЕ ПАШИЋА 066 ЗАЈЕЧАР/1/312.09.1956
03.08.202213:00Цветковић СрбиславСтаноја Гачића 87, Зајечар05.03.1953
03.08.202212:00Николић РадмилаСаве Ковачевића 37, Зајечар14.08.1944
02.08.202212:00Савић ИванаНиколе Пашића 236 Зајечар17.09.1971
02.08.202213:00Бордијановић ОлгаПавле Јуришић Штурм 3/7, Ниш17.12.1930
01.08.202213:00Васковић ДрагицаНАСЕЉЕ ПАЗАРИШТЕ 015 ЗАЈЕЧАР11.07.1948
01.08.202212:00Крсмановић ВукГрљански Пут 55 Зајечар02.06.1940
30.07.202213:00Станчев ЗлатицаНас.Плажа 14л/11 Зајечар17.05.1939
29.07.202212:00Раденковић БранкаШљиварски Пут 30 Зајечар15.01.1936
28.07.202213:00Лачковић НадеждаЉУБЕ НЕШИЋА 155 ЗАЈЕЧАР/908.09.1943
28.07.202212:00Јовановић ТомиславПРИЈЕДОРСКА 024 ЗАЈЕЧАР19.03.1950
27.07.202213:00Николић ГоранХајдук Станка 6, Зајечар23.02.1962
27.07.202212:00Шкопрдић ПетарЈаворска 10, Зајечар05.12.1935
26.07.202212:00Миланов МиланКОЗАРАЧКА 070 ЗАЈЕЧАР04.04.1957
26.07.202213:00Савић БосанкаФРУШКОГОРСКА 006/ ЗАЈЕЧАР///01.10.1937
25.07.202212:00Ћирић СашаКРУШЕВАЧКА 023 ЗАЈЕЧАР02.11.1971
25.07.202214:00Ћирић СнежанаВардарска 24 Зајечар20.09.1961
25.07.202213:00Тодоров ИванИлије Милкић ББ Зајечар23.05.1950
23.07.202213:00Вучковић СпасојеНеготинска 14а, Зајечар26.08.1939
23.07.202214:00Реџеповић ЗорицаМеђумурска 2/7 Зајечар15.06.1956
23.07.202212:00Ђикић ДраганЊегошева 8, Зајечар25.08.1969
22.07.202212:00Младеновић МиљанТОПЛИЧИНА 001/С ЗАЈЕЧАР///420.09.1972
22.07.202214:00Франковић ШимоНАРОДНОГ ФРОНТА 045 ЗАЈЕЧАР16.02.1961
22.07.202213:00Глигоријевић ВаскаИЗВОРСКИ ПУТ 036 ЗАЈЕЧАР10.04.1944
21.07.202212:00Тодосијев ВерчаДАРУВАРСКА 001 ЗАЈЕЧАР05.10.1949
21.07.202213:00Тодоровић НиколаТЕТОВСКА 013 ЗАЈЕЧАР13.07.1970
20.07.202212:00Стојановић ЗоранЦРНОРЕЧКА 006 ЗАЈЕЧАР14.02.1943
20.07.202213:00Ранђеловић ТеофилоСветозара Марковића 87, Зајечар29.11.1935
19.07.202212:00Васиљевић ЗагоркаИвана Горана Ковачића 18, Зајечар23.01.1935
19.07.202213:00Дивна Станојевић7. СЕПТЕМБАР 028/ ЗАЈЕЧАР///27.02.1935
18.07.202213:00Лукшић Викторија Обилићев венац 5, Зајечар05.11.1952
18.07.202212:00Михајловић СветланаКоторска К-1/6, Зајечар09.06.1941
16.07.202212:00Веселиновић МиодрагКУРСУЛИНА 013 ЗАЈЕЧАР/3/628.07.1927
13.07.202212:00Ратомирка МаринГенерала Гамбете 74, Зајечар30.11.1942
12.07.202212:00Миловановић НадицаЗорана Радмиловића 5а/8, Зајечар03.08.1934
11.07.202213:00Антић ТоплицаФИЛИПА КЉАЈИЋА 009 ЗАЈЕЧАР12.03.1937
11.07.202212:00Тошић МилованРашка 12, Зајечар05.09.1939
09.07.202213:00Рајковић РајнаНЕМА УЛИЦЕ ББ ЛЕСКОВАЦ15.02.1952
09.07.202212:00Бенкај ТомаКоторска К-6_5/21, Зајечар07.01.1946
08.07.202213:00Трпковић ЉубинкаГробљанска 5/1, Зајечар28.08.1920
07.07.202213:00Станишић ЉубаИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 012 ЗАЈЕЧАР/02/316.09.1939
07.07.202212:00Живковић РосаЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА 026 ЗАЈЕЧАР/A01.07.1946
06.07.202212:00Милутиновић БориславЦрвене Армије 78, Зајечар18.06.1930
05.07.202213:00Исаковић ЗвонимирВлачићева 7К-13 Зајечар11.08.1952
04.07.202213:00Стојадиновић РужаНИКОЛЕ ПАШИЋА 309 ЗАЈЕЧАР05.11.1947
04.07.202212:00Марбс ВераОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 046 ЗАЈЕЧАР03.03.1943
02.07.202213:00Милкић ИванВеселина Маслеше 1 Зајечар18.11.1962
02.07.202212:00Живковић БраниславаКосовска 11, Зајечар07.05.1922
01.07.202212:00Ђорђевић ДрагојлаШарпланинска 26, Зајечар01.03.1936
30.06.202213:00Васић ГорданаАврамица21.10.1949
29.06.202212:00Ђурић ЈаворкаЦрноречка 3, Гамзиградска Бања07.09.1941
28.06.202212:00Милићевић МилићХАЈДУК ВЕЉКОВА 009 ЗАЈЕЧАР01.01.1950
28.06.202213:00Крстић СтанкаПризренска 45 Зајечар03.02.1944
27.06.202212:00Митић ЈеленаКРАЉЕВАЧКА 015/А ЗАЈЕЧАР24.10.1935
27.06.202213:00Александровић НадеждаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/А ЗАЈЕЧАР/6901.05.1951
25.06.202212:00Хинић ДрагицаСтаноја Главаша 19, Зајечар15.09.1954
25.06.202213:00Станковић ДрагољубСалашка 9 Зајечар07.02.1942
24.06.202212:00Ристић ТомиславСтевана Мокрањца 11, Зајечар10.08.1933
24.06.202214:00Младеновић ЗораСАРАЈЕВСКА 024 ЗАЈЕЧАР22.05.1951
24.06.202213:00Павловић ФлоранаПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА 005 ЗАЈЕЧАР01.11.1931
23.06.202212:00Игњатовић РадомирПлавска 12, Зајечар20.05.1954
22.06.202212:00Матић ТомиславСАВЕ КОВАЧЕВИЋА 062 ЗАЈЕЧАР22.05.1935
22.06.202213:00Живковић МилеИвана Мажуранића 13 Зајечар05.10.1952
21.06.202212:00Васиљевић РадосавХајдук Вељкова 53, Зајечар04.08.1943
20.06.202214:00Јелић МомчилоНИКОЛЕ ПАШИЋА 121/ ЗАЈЕЧАР/2//525.06.1956
20.06.202213:00Тошић ТугомирБЛЕДСКА 008 ЗАЈЕЧАР/110.08.1945
18.06.202212:00Чупитовић АлександaрЈАДРАНСКА 007 ЗАЈЕЧАР02.03.1946
17.06.202213:00Ивановић КатицаНЕМАЊИНА 008 ЗАЈЕЧАР14.03.1960
16.06.202212:00Симонов ИванКурсулина 18/б, Зајечар11.04.1943
15.06.202212:00Коваленко СтеванХАЈДУК ВЕЉКОВА 007 ЗАЈЕЧАР/2/331.12.1933
14.06.202213:00Николић БисеркаБитољска 12, Зајечар05.08.1960
14.06.202212:00Миленковић МилосавкаПРИЈЕДОРСКА 006 ЗАЈЕЧАР01.12.1939
14.06.202214:00Аранђеловић СлободанПОЖАРЕВАЧКА 044 ЗАЈЕЧАР/02/1330.08.1947
13.06.202214:00Бачиловић ГмитрицаТопличина1А Зајечар08.11.1949
13.06.202212:00Живковић ЉиљанаУстаничка4 Зајечар04.02.1946
13.06.202213:00Ђурђевац ДрагицаМихајла Пупина 12а/23, Параћин16.09.1936
11.06.202213:00Николић ЖељкоФРУШКОГОРСКА 035 ЗАЈЕЧАР01.06.1972
11.06.202214:00Јовановић РадојкоБРАНКА РАДИЧЕВИЋА 038 КЊАЖЕВАЦ06.10.1963
11.06.202212:00Николић ДраганКурир Мише 48 Зајечар11.12.1960
08.06.202212:00Антонијевић МилошПОЖАРЕВАЧКА 004/А ЗАЈЕЧАР/2/1126.09.1943
07.06.202212:00Милтеновић РадомирМАЧВАНСКА 001 ЗАЈЕЧАР06.03.1964
06.06.202214:00Николић ВидимкаМАРКА ОРЕШКОВИЋА 002/ БЕОГРАД///807.09.1936
06.06.202212:00Белчић СлавицаАЈНШТАЈНОВА 012 ЗАЈЕЧАР18.03.1953
06.06.202212:00Костић ВерицаСЛОВЕНСКА 008 ЗАЈЕЧАР19.02.1940
04.06.202212:00Лучић МирославХајдук Вељкова 51, Зајечар23.06.1936
02.06.202212:00Лачевић ЛазарВИШЕГРАДСКА 006 ЗАЈЕЧАР/104.05.1946
02.06.202213:00Павловић МирјанаДр.Лазе Илића 16 Зајечар31.08.1948
01.06.202213:00Рајковић Радомир7.Септембар 60, Зајечар13.11.1947
01.06.202212:00Мавровић ЗорицаВишњар 47 Зајечар25.05.1952
31.05.202214:00Ивковић ЗорицаРТАЊСКА 009 ЗАЈЕЧАР17.10.1963
31.05.202212:00Ћелић СилвестерДунавска 3-15 Зајечар01.05.1960
30.05.202213:00Милић ДушанкаЦРНОВРШКА 014 ЗАЈЕЧАР20.03.1962
30.05.202212:00Жугић ДаринкаЛакомичка 3 Зајечар16.01.1939
30.05.202214:00Манојловић Раде25.01.1965
30.05.202213:00Панић ДраганСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 134/ ЗАЈЕЧАР///14.04.1971
28.05.202214:00Ђорђевић БожидаркаЗлот22.09.1957
27.05.202214:00Милошевић ГоранЦрвене Армије 30 Зајечар15.08.1969
27.05.202212:00Диковић ЉубицаЛОЛЕ РИБАРА 019/ ЗАЈЕЧАР///12.03.1944
27.05.202213:00Адамовић СрбинкаНЕМА УЛИЦЕ ББ ГРЉАН07.01.1947
25.05.202212:00Ђорђевић ЛенкаВОЈНИЧКА 138/ ЗАЈЕЧАР///15.05.1934
25.05.202214:00Живић ЗорицаОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 028 ЗАЈЕЧАР17.12.1946
25.05.202213:00Пиелић ЈелицаНародног Фронта 34 Зајечар16.08.1951
24.05.202211:45Радуловић ВидимкаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 168 ЗАЈЕЧАР16.02.1943
24.05.202213:00Симић ЖивкаТимочке буне 45 Зајечар 29.05.1941
24.05.202212:15Јовановић ЦветкоОпатијска 8, Зајечар20.10.1931
23.05.202212:00Младеновић Момир29. новембар 3, Зајечар16.12.1935
23.05.202213:00Стефановић СлободанПОЖАРЕВАЧКА 005/Д ЗАЈЕЧАР/1303.03.1951
23.05.202214:00Величковић ЈевросимаПрилепска 7, Зајечар12.10.1939
21.05.202212:00Балачикић ЗагоркаНиколе Пашића 120/3, Зајечар20.03.1939
21.05.202213:00Милутиновић ДраганКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 006 ЗАЈЕЧАР/00628.01.1963
19.05.202212:00Станишић МирославаРтањска 12 Зајечар13.07.1932
18.05.202213:00Павловић БраниславАВНОЈСКА 025 ЗАЈЕЧАР23.05.1926
18.05.202212:00Радојко ПротићИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 015 ЗАЈЕЧАР/1224.07.1955
18.05.202214:00Станишић МиланПавла Илића Вељка 5 Зајечар08.06.1931
17.05.202212:00Спасић Драган7. СЕПТЕМБАР 011 ЗАЈЕЧАР07.09.1964
17.05.202213:00Огњеновић ВелимирМИЈЕ СТАНИМИРОВИЋА 032 ЗАЈЕЧАР26.04.1956
17.05.202214:00Илић ДушанКАРАЏИЋЕВА 009 ЗАЈЕЧАР20.03.1937
16.05.202214:00Љубисављевић ЉубицаПОП ЛУКИНА 008 ЗАЈЕЧАР05.04.1954
16.05.202213:00Јовановић ВерославаКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 002 ЗАЈЕЧАР/1207.05.1940
16.05.202212:00Мијовић ТомиславПОЖАРЕВАЧКА 004/Д ЗАЈЕЧАР/1318.09.1932
14.05.202212:00Милошевић ЖиворадКњегиње Љубице 6/17, Зајечар13.11.1950
13.05.202212:00Василијевић МирјанаИвана Милутиновића 46, Зајечар12.01.1948
11.05.202214:00Стојановић СлавољубНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА Б6 ЗАЈЕЧАР/2/1213.03.1944
11.05.202212:00Рангелов ЉиљанаСТОЈАНА АНДРИЋА 004 НИШ/1012.06.1936
11.05.202213:00Златановић СтаниславСтевана Мокрањца 3, Зајечар21.10.1934
10.05.202213:00Бранислава Хаџи МилићНиколе Пашића 68_2/13, Зајечар21.10.1938
10.05.202212:00Аврамовић СофијаГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ 045 ЗАЈЕЧАР03.09.2000
07.05.202213:00Станојевић МалинаПОЖАРЕВАЧКА 056/А ЗАЈЕЧАР/2//1602.09.1949
07.05.202212:00Николић Вукосава3. октобра 78/22, Бор04.06.1937
07.05.202212:30Рачић БисеркаПризренска 66, Зајечар14.02.1947
06.05.202212:00Горњаковић ВинкаАРАНЂЕЛОВАЧКА 017 ЗАЈЕЧАР31.01.1945
05.05.202213:00Петровић Жељко7.Септембра 56/2 Зајечар06.02.1972
05.05.202212:00Стефановић СтеванМИЈЕ СТАНИМИРОВИЋА 003 ЗАЈЕЧАР23.05.1949
05.05.202214:00Митева ЈанинкаСТАРОГ ВУЈАДИНА 067/ ЗАЈЕЧАР///1822.06.1959
04.05.202212:00Соколовић ГоранТРАВНИЧКА 001 ЗАЈЕЧАР22.01.1971
04.05.202213:00Живадиновић ВерицаПОЖАРЕВАЧКА 069/ ЗАЈЕЧАР///407.08.1950
04.05.202213:30Милошевић НаталијаЛубнички пут бб, Зајечар30.01.1997
04.05.202214:00Петковић ДраганДЕЛИГРАДСКА 005 ЗАЈЕЧАР13.02.1964
30.04.202213:00Милојковић ФилипНасеље "Краљевица" Ц-3_1/27, Зајечар10.11.1930
28.04.202213:00Рајковић ОлгаШУМАДИЈСКА 008 ЗАЈЕЧАР13.05.1936
26.04.202213:00Костић СладојеЉУБОТЕНСКА 024 ЗАЈЕЧАР13.06.1965
26.04.202212:00Цветановски БорисИВАНА МАЖУРАНИЋА 016 ЗАЈЕЧАР14.08.1941
26.04.202214:00Јотовић ДрагишаНИКОЛЕ ПАШИЋА 066/А ЗАЈЕЧАР/909.04.1953
23.04.202213:00Радисављевић СветомирЂУРЕ САЛАЈА 004/ ЗАЈЕЧАР///1322.09.1948
23.04.202213:30Првуловић ВасилијаОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 013 ЗАЈЕЧАР15.01.1934
23.04.202212:00Веселиновић СлободанкаБОРЕ МИЛИЋА 001 ЗАЈЕЧАР/2813.03.1938
23.04.202214:00Предраг ВеличковићКУРСУЛИНА 022/Б ЗАЈЕЧАР01.02.1970
21.04.202212:00Анђелић ЉиљанаЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА 005/А ЗАЈЕЧАР/1019.08.1938
20.04.202213:00Тројанчевић СретенКУРИР МИШЕ 047 ЗАЈЕЧАР29.06.1940
19.04.202213:00Дикић ДараХајдук Вељкова 72, Зајечар20.06.1927
19.04.202212:00Павковић ИванкоПОЖАРЕВАЧКА 055 ЗАЈЕЧАР/516.06.1951
19.04.202214:00Новаковић НиколаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 008/Б ЗАЈЕЧАР/2/224.01.1965
18.04.202214:00Јовановић ДалиборВИИ СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 043 ЗАЈЕЧАР29.09.1983
18.04.202213:00Јовановић МиодрагЉУБЕ НЕШИЋА 071 ЗАЈЕЧАР/617.02.1947
16.04.202214:00Видановић ЈасминаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 175/Б ЗАЈЕЧАР01.11.1961
16.04.202212:00Гавриловић МилољубНас.Краљевица 1А/8 Зајечар24.09.1947
16.04.202213:00Митровић ЈованЉУТИЦЕ БОГДАНА 013 ЗАЈЕЧАР22.06.1940
14.04.202212:00Јовановић ВераПана Ђукића 20, Зајечар10.01.1942
14.04.202213:00Милосављевић БожанаДР. ХАЏИЋА 001 ЗАЈЕЧАР18.12.1938
12.04.202212:00Младеновић РадицаШљиварски пут 80, Зајечар18.10.1952
12.04.202213:00Савић БранкоЉУБЕ НЕШИЋА 104/А ЗАЈЕЧАР///230.03.1948
11.04.202213:00Милановић РадмилаПана Ђукића 2_2/17, Зајечар20.11.1941
11.04.202212:00Божиновић КрстаСАВЕ КОВАЧЕВИЋА 003 ЗАЈЕЧАР25.06.1934
09.04.202214:00Тасев БошкоЛИЧКА 004 ЗАЈЕЧАР/628.12.1941
09.04.202212:00Панчић ДраганНиколе Пашића 81/7, Зајечар13.03.1953
09.04.202213:00Богдановић Драгослав22. ДЕЦЕМБРА 003 ЗАЈЕЧАР09.05.1958
08.04.202213:00Бранковић ЈеленаКАПЕТАНСКА 025 МАЈДАНПЕК/1716.10.1946
07.04.202213:00Ристић ИванКурсулина 13 Зајечар10.08.1937
07.04.202212:00Ристић Милорад7. СЕПТЕМБАР 056 ЗАЈЕЧАР/709.01.1936
06.04.202213:00Живковић СрбиславМОСТАРСКА 037 ЗАЈЕЧАР03.08.1955
06.04.202214:00Стефановић ЈованСаве Ковачевића 10, Зајечар13.02.1949
06.04.202212:00Станојловић ВераАЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 018 ЗАЈЕЧАР10.01.1948
05.04.202213:00Златановић БожидарПетра Добрњца 3 Зајечар07.03.1932
05.04.202212:00Крстић БосиљкаВОЈИСЛАВА ИЛИЋА ББ ЗАЈЕЧАР20.12.1948
05.04.202214:00Јанковић Славка7.Септембар 186 Зајечар27.02.1945
04.04.202213:00Нешић Живорад7. СЕПТЕМБАР 124 ЗАЈЕЧАР22.07.1950
04.04.202214:00Раденковић ЉубишаПРИЗРЕНСКА 051 ЗАЈЕЧАР01.04.1959
04.04.202212:00Тодоровић ЈулаСокобањска 17 Зајечар28.08.1941
02.04.202213:00Димитров РужаДАРУВАРСКА 034 ЗАЈЕЧАР04.08.1929
02.04.202212:00Ђокић МилорадЉубе Нешића 81/а Зајечар27.09.1949
02.04.202214:00Петровић НовицаЋирила и Методија 7а, Зајечар15.01.1975
01.04.202214:00Митровић НебојшаХАЈДУК СТАНКОВА 005 ЗАЈЕЧАР30.04.1954
01.04.202213:00Петковић ДраганЉубљанска 29, Зајечар03.09.1956
01.04.202212:00Ниновић ЉиљанаУстаничка 3 Зајечар10.08.1948
31.03.202214:00Ђурђевац ИванПОЖАРЕВАЧКА 053 ЗАЈЕЧАР03.09.1994
30.03.202212:00Гештамов КрстимирКозарачка65 Зајечар27.09.1946
30.03.202213:00Ђекић Вера7. септембар 8/9, Зајечар20.07.1960
29.03.202212:00Томић РадомирНИКОЛЕ ПАШИЋА 154 ЗАЈЕЧАР01.11.1949
29.03.202213:00Митровић РадмилаМИЛАНА МИЉКОВИЋА 042 ЗАЈЕЧАР/3116.09.1934
29.03.202214:00Грујић ХристинаРАШКА 008 ЗАЈЕЧАР20.08.1943
28.03.202212:00Тодоровић КрасицаНИКОЛЕ ПАШИЋА 068 ЗАЈЕЧАР/809.12.1946
28.03.202213:00Крстић ЈованАЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 012 БОР/1015.10.1935
26.03.202213:00Јовановић СлободанЗМАЈЕВА 030 ЗАЈЕЧАР05.04.1949
26.03.202212:00Ђорђевић МиланИвана Милутиновића 15/2/4, Зајечар04.07.1942
26.03.202214:00Божиновић РосандаПОДГОРИЧКА 019 ЗАЈЕЧАР20.04.1944
24.03.202213:30Калиновић ВукосаваНЕМА УЛИЦЕ ББ ВЕЛИКИ ИЗВОР01.05.1947
24.03.202213:00Богдановић БлагојеШљиварски Пут 3 Зајечар09.03.1949
23.03.202212:00Првуловић АндријаРАДМИЛЕ МОЦИЋ 026 ЗАЈЕЧАР13.12.1941
23.03.202212:30Митић Богдана24.08.1936
22.03.202214:00Младеновић СтаниславкаИВАНА КОВАЧИЋА 004/ ЗАЈЕЧАР///08.07.1938
22.03.202212:00АндрејићЗвездана7.Септембар 174 Зајечар27.09.1937
21.03.202212:00Јанковић ДалиборШљиварски пут 86 Зајечар18.02.1980
21.03.202213:00Првуловић ДрагиКАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ 004 ЗАЈЕЧАР/1626.04.1961
21.03.202213:30Ђорђевић ДејанПОЖАРЕВАЧКА 061 ЗАЈЕЧАР/430.12.1970
21.03.202214:00Узелац СимоСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 036 ЗАЈЕЧАР/2817.01.1938
18.03.202212:00Станковић ДесанкаНас.Краљевица 1А-18 Зајечар16.02.1950
18.03.202213:00Предић РатомирЗоранаРадмиловића 4 Зајечар19.12.1943
18.03.202214:00Мијаиловић ДраганНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/А ЗАЈЕЧАР/420.06.1949
17.03.202212:00Марковић НадеждаИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 010 БОР/316.05.1938
17.03.202213:00Крстић ЗорицаКОЗАРАЧКА 008 ЗАЈЕЧАР17.12.1958
16.03.202213:00Ђорђевић СпасаБАНАТСКА 007 ЗАЈЕЧАР10.05.1942
16.03.202212:00Крстић ЈулкаХОМОЉСКА 039/ ЗАЈЕЧАР///25.11.1954
15.03.202213:00Радуловић ДимитријеЦАРА ДУШАНА 044 ЗАЈЕЧАР30.12.1947
15.03.202212:00Ђорђевић ЧедомирНИКОЛЕ ПАШИЋА 180 ЗАЈЕЧАР23.02.1938
15.03.202214:00Стевановић ТомиславНИКОЛЕТИНЕ БУРСАЋА 014 ЗАЈЕЧАР01.11.1946
14.03.202213:00Милић ВеснаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА Б6 ЗАЈЕЧАР/1/0625.06.1953
14.03.202214:00Милошевић РадмилаЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА 021 ЗАЈЕЧАР14.09.1932
14.03.202212:00Јовановић ИванкаПодгоричка 22 Зајечар07.07.1950
12.03.202214:00Стевановић СлавицаВОЈВОДЕ ПУТНИКА 6 ЗАЈЕЧАР/02/0427.01.1950
12.03.202213:30Станојевић СашаНЕМАЊИНА 004 ЗАЈЕЧАР08.04.1969
12.03.202212:00Марковић ЖикаЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 236 ЗАЈЕЧАР03.03.1948
12.03.202213:00Николић БоривојеЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА 022 ЗАЈЕЧАР09.10.1933
11.03.202212:00Видановић РадосавСИЋЕВАЧКА 012 ЗАЈЕЧАР09.12.1932
09.03.202212:00Михић МиланНЕМА УЛИЦЕ ББ ЗВЕЗДАН20.03.1958
09.03.202214:00Миладиновић ДанкоПУТ МИРА 004 ЗАЈЕЧАР23.04.1953
09.03.202213:00Кукић МилорадСАВЕ КОВАЧЕВИЋА 020 ЗАЈЕЧАР16.04.1937
08.03.202212:00Нешић СтанимирПРОТЕ МАТЕЈЕ 006/А ЗАЈЕЧАР/201.11.1946
08.03.202213:00Динић КостадинкаМИЛОША ОБИЛИЋА 005 ЗАЈЕЧАР05.07.1926
08.03.202214:00Батинић АнаИвана Милутиновића 77 Зајечар01.10.1936
07.03.202212:00Цветковић РужицаКРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 038 БЕОГРАД/3116.11.1926
07.03.202213:00Стојановић МиодрагЛичка 2/1Зајечар08.09.1965
07.03.202214:00Тошић ВластимирМИРОЧКА 030 ЗАЈЕЧАР06.10.1943
05.03.202213:00Ђорђевић МиленПОЖАРЕВАЧКА 003/Д ЗАЈЕЧАР/524.04.1935
05.03.202214:00Стојановић ДанилоМИЛАНА МИЉКОВИЋА 042 ЗАЈЕЧАР/2021.09.1944
05.03.202212:00Тодоровић ДалиборМатице Српске 101/7 Београд19.01.1982
04.03.202212:00Паунковић ВладимирСкопљанска 2 Зајечар02.09.1940
04.03.202213:00Голубовић СлавољубЗЛОТСКА 018/ ЗАЈЕЧАР///25.08.1957
03.03.202214:00Ђорђевић ДрагишаАјштанова 4 Зајечар07.01.1951
03.03.202212:00Алексић БраниславМИЛОША ВЕЛИКОГ 002 ЗАЈЕЧАР/2530.06.1980
01.03.202212:00Истатков Виолета7. СЕПТЕМБАР 004 ЗАЈЕЧАР05.10.1935
01.03.202213:00ПауљевТихомирСРЕМСКА 011 ЗАЈЕЧАР/1/711.09.1933
01.03.202214:00Костић БраниславаНЕМА УЛИЦЕ ББ КЛИСУРА21.08.1942
28.02.202213:00Никодијевић ТовилкаКОСМАЈСКА 019 ЗАЈЕЧАР15.08.1935
28.02.202212:00Нешковић МирославаДунавска 6, Зајечар11.09.1943
26.02.202212:00Ристић СветомирХАЈДУК ВЕЉКОВА 125 НЕГОТИН03.12.1925
26.02.202213:00Јовановић РадмилаВардарска 45, Зајечар22.05.1933
25.02.202212:00Костић ЉубицаКумоврачка 9 Зајечар19.03.1941
25.02.202213:00Миленковић ЖивкаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 072 ЗАЈЕЧАР25.12.1936
25.02.202214:00Јовановић ЈасминаЂуре Салаја 18 Зајечар07.04.1972
24.02.202212:00Петровић ДрагославаКУРСУЛИНА 013 ЗАЈЕЧАР/2/2410.12.1935
24.02.202213:00Weathermon Sidney EarlЊЕГОШЕВА 019/А БЕОГРАД//6/2720.01.1937
24.02.202214:00Трифуновић МирјанаНАРОДНОГ ФРОНТА 038 ЗАЈЕЧАР28.01.1950
23.02.202213:00Велојић БратиславВојводе Степе 5 Зајечар18.03.1972
23.02.202212:00Стевановић СловенаКарађорђев венац 6, Зајечар28.12.1935
23.02.202214:00Вељковић МирославаЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА 002 ЗАЈЕЧАР18.12.1950
23.02.202213:30Ђурашевић ВеснаИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 077 ЗАЈЕЧАР11.05.1962
22.02.202212:00Ђурић ЂорђеСремска 6, Зајечар16.12.1937
22.02.202214:00Првановић БраниславСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 009 ЗАЈЕЧАР/712.10.1936
22.02.202213:00Мариновић НиколинаХАЈДУК ВЕЉКОВА 004 ЗАЈЕЧАР/2/614.11.1931
21.02.202213:00Тодоровић ВераНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 002/Ц ЗАЈЕЧАР/01/03310.07.1952
21.02.202212:00Ћирић ТиосавСтевана Мокрањца 6 Сокобања23.08.1932
21.02.202214:00Ђорђевић ДивнаНЕМАЊИНА 027 ЧАЧАК/1511.11.1954
19.02.202214:00Марковић ЉубишаРадомира Васиљевића 12 Зајечар27.09.1955
19.02.202213:00Ђорђевић РадмилаСветозара Марковића 153 Зајечар24.08.1927
19.02.202212:00Билали РадаРАШКА 011 ЗАЈЕЧАР26.08.1946
18.02.202214:00Стојановић ЉубишаПЛИТВИЧКА 009 ЗАЈЕЧАР02.10.1947
18.02.202212:00Јанковић ГорицаМИЛАНА МИЉКОВИЋА 014 ЗАЈЕЧАР18.05.1947
18.02.202213:00Стевановић ЈованЂЕВЂЕЛИЈСКА 003 ЗАЈЕЧАР20.08.1939
17.02.202212:00Вујичић Вера29.Новембар 10/6, Зајечар02.09.1938
17.02.202214:00Виденовић ЉубинкаРтањска 10А Зајечар20.08.1940
17.02.202213:00Младеновић ВукашинГАЧИЋ СТАНОЈА 054 ЗАЈЕЧАР07.05.1955
14.02.202213:00Лазаревић ЉубомирНасеље "Краљевица" Б-2_2/36, Зајечар27.04.1937
14.02.202212:00Младеновић ЦветаРифата Бурџевића 12 Зајечар12.11.1945
14.02.202214:00Каменовић НиколаНасеље "Краљевица" Б-1_2/30, Зајечар17.09.1940
12.02.202212:00Сулејман СлађанаПОЖАРЕВАЧКА 004/Ц ЗАЈЕЧАР/02/514.08.1953
12.02.202213:00Јеремић МилункаЉУБЉАНСКА 046 ЗАЈЕЧАР17.05.1942
12.02.202214:00Ђорђевић СветланаГЕНЕРАЛА ПАВЛА ИЛИЋА 001 БОР/4006.12.1947
11.02.202212:00Коцић АнђаСокобањска 32 Зајечар18.08.1932
11.02.202213:00Илић МиливојеПОЖАРЕВАЧКА 061 ЗАЈЕЧАР/2/1209.08.1943
11.02.202214:00Марић ПараскеваПОЖАРЕВАЧКА 003/Ц ЗАЈЕЧАР/1228.04.1944
10.02.202214:00Гајовић ДобраСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 127 ЗАЈЕЧАР18.03.1942
10.02.202212:00Спасић ДрагославаДУНАВСКА 016 ЗАЈЕЧАР04.09.1944
10.02.202213:00Ћирић ТомиславЋирила и Методија бб, Зајечар25.02.1937
09.02.202212:00Петровић СлободанБИХАЋКА 007 ЗАЈЕЧАР/A16.11.1947
09.02.202213:00Митровић ВиолеткаНЕМА УЛИЦЕ ББ ВРАЖОГРНАЦ26.08.1935
09.02.202214:00Перић КостаБОРЕ МИЛИЋА 003 ЗАЈЕЧАР/1611.08.1933
08.02.202213:00Живковић АцаГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ 074 ЗАЈЕЧАР/421.11.1951
08.02.202212:00Величковић ДрагославВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 077 БЕОГРАД/7005.07.1945
08.02.202214:00Лукић ПетарШпанских Бораца 5/7 Зајечар13.10.1929
07.02.202213:00Димитријевић ОливераСОКОБАЊСКА 020 ЗАЈЕЧАР04.07.1938
07.02.202212:00Стефановић СрђанКУРСУЛИНА 011 ЗАЈЕЧАР/01/0319.08.1969
07.02.202214:00Вукадиновић ЗдравкоМИЛАНА МИЉКОВИЋА 018 ЗАЈЕЧАР18.11.1929
05.02.202212:00Перишић НадеждаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 036 ЗАЈЕЧАР/3625.10.1937
05.02.202213:00Гаћеша ДушанРАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 009 ЗАЈЕЧАР07.04.1938
05.02.202214:00Зајцов НиколаДУБРОВАЧКА 024/А ЗАЈЕЧАР01.09.1939
04.02.202212:00Добрић ВладетаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 009/Б ЗАЈЕЧАР/1/2807.03.1944
04.02.202213:00Живановић МиљанаГенерала Гамбете 40 Зајечар16.03.1953
03.02.202212:00Миленковић ГоранГРОБЉАНСКА 003 ЗАЈЕЧАР18.02.1970
03.02.202213:00Николић МомчилоКолубарска 14 Зајечар11.12.1944
03.02.202214:00Митић ИванаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 022 ЗАЈЕЧАР20.07.1970
02.02.202214:00Петровић ДрагишаКАВАДАРСКА ББ ЗАЈЕЧАР09.01.1947
02.02.202213:00Милојковић РозмиркаСветозара Марковића 163а, Зајечар12.08.1936
02.02.202212:00Живковић РадаДаруварска 4 Зајечар15.08.1949
01.02.202213:00Смаиловић ДрагицаКосанчићев Венац 13 Зајечар29.04.1943
01.02.202214:00Машић ВидинкаНЕМА УЛИЦЕ ББ ЛУБНИЦА08.09.1935
01.02.202212:00Ноколић ЈагодаМАТИЦЕ СРПСКЕ 101 БЕОГРАД/722.09.1937
31.01.202213:00Станковић СлавкаХајдук Станкова 16 Зајечар15.12.1933
31.01.202212:00Милошевић ЗвонимирНАСЕЉЕ ПАЗАРИШТЕ ББ ЗАЈЕЧАР30.05.1953
31.01.202214:00Димов ТомаБрестовачка 11, Зајечар15.09.1944
28.01.202213:00Тошић МирјанаКОЗАРАЧКА 073 ЗАЈЕЧАР29.09.1937
28.01.202212:00Траиловић МирославаИзворски пут бб, Зајечар05.03.1954
28.01.202214:00Пауновић МирославКарађорђев Венац 6/29, Зајечар27.02.1945
27.01.202212:00Ђорђевић РајкаГАЧИЋ СТАНОЈА 056 ЗАЈЕЧАР26.09.1938
27.01.202213:00Ђорђевић РадмилаБЕЛИ БРЕГ 012 ЗАЈЕЧАР16.06.1939
26.01.202213:00Миленовић СветланаБРАТУЈЕВАЧКА 003 ЗАЈЕЧАР15.09.1943
26.01.202214:00Вучетић НенадСалаш бб18.06.1969
26.01.202212:00Богдановић ДраганАЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 057 ЗАЈЕЧАР28.07.1945
25.01.202213:00Ћирић ДукатинВИКТОРА БУБЊА 014 ЗАЈЕЧАР01.11.1941
25.01.202212:00Крстић ДрагицаНиколетине Бурсаћа 3 Зајечар01.01.1950
25.01.202214:00Николов ДрагицаНЕМА УЛИЦЕ ББ ВРАТАРНИЦА20.05.1936
24.01.202213:00Радисављевић СлободанЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА 004 ЗАЈЕЧАР11.05.1944
24.01.202214:00Станојловић МирославПЕРЕ РАДОВАНОВИЋА 021 ЗАЈЕЧАР/0203.12.1947
24.01.202212:00Илић СтојанЉУБЉАНСКА 021 ЗАЈЕЧАР14.04.1939
22.01.202212:00Реџић ЗоранаНасеље "Кључ 4" 6Д/24, Зајечар04.05.1977
22.01.202214:00Андријевић МирољубОЛИМПИЈСКА 017 ЗАЈЕЧАР17.10.1956
22.01.202213:00Стојадиновић РадосавСаве Ковачевића 18 зајеча03.09.1948
21.01.202212:00Дамјановић АлександарСветозара Марковића 121, Зајечар19.12.1932
21.01.202213:00Божић ОлгаНЕМА УЛИЦЕ ББ ГРЉАН01.07.1933
20.01.202212:00Минић НиколаФРУШКОГОРСКА 006 ЗАЈЕЧАР12.06.1937
20.01.202213:00Станковић ЂорђеБЕЛИ БРЕГ 029 ЗАЈЕЧАР03.05.1946
19.01.202212:00Станојевић СтанојеПожаревачка 70/4 Зајечар19.04.1951
18.01.202213:00Костић МаријаМИЛАНА МИЉКОВИЋА 046 ЗАЈЕЧАР/2027.07.1949
18.01.202214:00Станковић КатеринаАнте Бојовићa 2 Зајечар07.07.1942
17.01.202212:00Гајић РужицаЦРНОГОРСКА 016 ЗАЈЕЧАP02.02.1939
15.01.202213:00Величковић БудимирШести габар Кнјажевац23.06.1932
15.01.202212:00Штрбановић БиљанаКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 002 ЗАЈЕЧАР/1020.07.1933
13.01.202212:00Јовановић АбисинкаГУНДУЛИЋЕВА 007 ЗАЈЕЧАР07.01.1946
12.01.202213:00Станковић ТомиславНИКОЛЕ ПАШИЋА 260 ЗАЈЕЧАР10.09.1936
12.01.202212:00ђорђевић ЗоранГенерала Гамбете 1807.03.1946
11.01.202212:00Ристић ДраганНОВИЦЕ ПОПОВИЋА 004 ЗАЈЕЧАР07.03.1967
11.01.202213:00Крстић АлександарМије Станимировића 1012.01.1961
10.01.202212:00Стојиљковић СветланаКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 008 ЗАЈЕЧАР/01221.04.1943
10.01.202213:00Петровић МирославаБИХАЋКА 007 ЗАЈЕЧАР/A18.07.1946
10.01.202214:00Савић РужицаВишњар 50 зајечар28.12.1935
08.01.202212:00Ђорђевић ЛеванкаПожаревачка 61/4, Зајечар05.02.1937
08.01.202213:00Ибраимовић РадаНАРОДНИХ ХЕРОЈА 001 ЗАЈЕЧАР14.01.1949
06.01.202212:00Јовановић ЉубинкаПодгрмечка 13 Зајечар16.10.1933
06.01.202213:00Вељковић Горан29.09.1963
05.01.202213:00Петровић ДрагиНиколе Пашића 83/23, Зајечар13.04.1934
05.01.202212:00Јовановић БиљанаПроте Матеје7А Зајечар17.08.1938
05.01.202214:00Ранка Рајковић ЛилићКОСОВСКА 005/Б ЗАЈЕЧАР01.01.1958
04.01.202213:00Велојић МирољубТИМОЧКИ КЕЈ 004/ ЗАЈЕЧАР///24.03.1938
04.01.202214:00Ђорђевић ЉиљанаНАСЕЉЕ ВИШЊАР 040 ЗАЈЕЧАР07.12.1965
03.01.202212:00Павловић СтанаРТАЊСКА 010/Б ЗАЈЕЧАР16.11.1930
03.01.202214:00Живић БобанПодгоричка 12 Зајечар23.09.1954
03.01.202213:00Станица ЂорђевићРадмиле Моцић 15 Зајечар10.04.1938
31.12.202112:00Станојевић ДрагицаВАСЕ ПЕЛАГИЋА 015 ЗАЈЕЧАР03.11.1950
30.12.202112:00Миљковић МирославаНасеље "Краљевица" Б-4_2/34, Зајечар16.10.1937
30.12.202113:00Стевановић ВераИвана Милутиновића 34 Зајечар10.09.1934
30.12.202114:00Стевановић БожикаЂЕВЂЕЛИЈСКА 003 ЗАЈЕЧАР03.08.1940
28.12.202113:00Тончев СтаникаМИРОЧКА 030 ЗАЈЕЧАР14.03.1946
28.12.202112:00Милићeвић ВеснаПЕРЕ РАДОВАНОВИЋА 004/Е ЗАЈЕЧАР/2105.04.1964
27.12.202112:00Лепојевић ДушкоЉУТИЦЕ БОГДАНА 030 ЗАЈЕЧАР02.06.1937
27.12.202114:00Дамњановић ДивинкаВардарска 15, Зајечар08.05.1936
27.12.202113:00Никодијевић ЉубинкоЦара Душана 47, Зајечар30.09.1947
25.12.202113:00Живановић ЗоранЂуре Салаја 26 Зајечар28.01.1964
25.12.202114:00Илић ФрањоМЕХМЕДА СОКОЛОВИЋА 049 БЕОГРАД/120.11.1943
25.12.202112:00Видановић МиркоСОКОБАЊСКА 052 ЗАЈЕЧАР19.10.1952
24.12.202112:00Костић МилицаЉубе Нешића 131/16 Зајечар15.10.1931
24.12.202113:00Димов ЉубомирБрестовачка 10, Зајечар17.07.1937
21.12.202113:00Думитрашковић АлександраНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 006/Б ЗАЈЕЧАР/1/318.12.1941
21.12.202112:00Милијић МилицаСАРАЈЕВСКА 040 ЗАЈЕЧАР02.11.1948
21.12.202114:00Ђорђевић ДимитријеНИКОЛЕ КОПЕРНИКА 009 ЗАЈЕЧАР17.10.1938
20.12.202113:00Радосављевић БосиљкаЂУРЕ ПУЦАРА 003 ЗАЈЕЧАР06.11.1933
20.12.202114:00Ђерговић МирољубПРОТЕ МАТЕЈЕ 013 ЗАЈЕЧАР23.09.1957
20.12.202112:00Зарева ЉиљанаПОЖАРЕВАЧКА 071 ЗАЈЕЧАР/2416.03.1948
18.12.202112:00Николић МлађанНЕМА УЛИЦЕ ББ ЗВЕЗДАН20.03.1943
15.12.202113:00Стојковић БранкоКУРСУЛИНА 001 ЗАЈЕЧАР/420.04.1939
15.12.202112:00Стојилковић МиодрагВЛАШИЋКА 012 БЕОГРАД/4412.10.1952
14.12.202112:00Ђорђевић ЈелисаветаКараџићева 2_1/13, Зајечар07.07.1936
14.12.202113:00Петровић ГоранНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/Б ЗАЈЕЧАР/1/601.10.1974
14.12.202114:00Ранђеловић СинишаПЕРЕ РАДОВАНОВИЋА 005/Е ЗАЈЕЧАР/903.02.1959
13.12.202112:00Стојановић ТихомирШТИПСКА ББ ЗАЈЕЧАР28.08.1940
13.12.202114:00Божиновић БожидарНиколе Коперника 1, Зајечар07.01.1954
13.12.202113:00Димитријевић СоферинкаПОП ЛУКИНА 012 ЗАЈЕЧАР28.03.1941
11.12.202112:00Миленовић ВеселинБРАТУЈЕВАЧКА 003 ЗАЈЕЧАР29.01.1938
11.12.202114:00Петровић СлавкоСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 196 ЗАЈЕЧАР23.05.1951
11.12.202113:30Трандафиловић ДушанкаНиколе Пашића 244 Зајечар25.10.1929
10.12.202112:00Стевановић ТомиславСИЋЕВАЧКА 019/А ЗАЈЕЧАР30.03.1934
10.12.202113:00Јоновић ЉубомирСтарог Вујадина 66 Зајечар07.09.1939
10.12.202114:00Рајић МиодрагКОЗАРАЧКА ББ/ ЗАЈЕЧАР///14.08.1944
09.12.202114:00Павловић ЉиљанаНовосадска 14, Зајечар18.01.1939
09.12.202112:00Димов БојанкаБрестовачка 11, Зајечар07.12.1942
09.12.202113:00Милкић СлађанаПАВЛА ИЛИЋА ВЕЉКА 008 ЗАЈЕЧАР09.08.1951
08.12.202112:00Младеновић МиломирСтарог Вујадина 51a Зајечар05.06.1936
08.12.202113:00Младеновић ВојиславСАВЕ КОВАЧЕВИЋА ББ ЗАЈЕЧАР11.09.1938
08.12.202114:00Раденковић ЖивкаОбелићев Венац 25 Зајечар29.04.1939
07.12.202114:00Рацић НиколаНиколе Пашића 234 Зајечар06.01.1946
07.12.202112:00Николић НадеждаШИБЕНИЧКА 034 ЗАЈЕЧАР28.04.1935
07.12.202113:00Петровић ПетарОмладинска 2, Зајечар14.03.1944
06.12.202112:00Матејић ЗораТРАВНИЧКА 003 ЗАЈЕЧАР04.03.1943
06.12.202113:00Пешевска СлавицаПОЖАРЕВАЧКА 004/Д ЗАЈЕЧАР/2528.09.1960
06.12.202114:00Милошевић СлободанКолубарска 14/5, Зајечар20.06.1948
04.12.202112:00Илић ЉиљанаКурсулина 3/27, Зајечар08.04.1941
04.12.202113:00Ристић ДрагољубОМЛАДИНСКА 059 ЗАЈЕЧАР21.12.1936
04.12.202114:00Стојановић ЈеленаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/А ЗАЈЕЧАР/1621.08.1942
03.12.202113:00Цонић МиланЈАКШИЋЕВА 019/А ЗАЈЕЧАР30.03.1949
02.12.202112:00Демић МиркоХајдук Вељкова 35, Зајечар31.05.1954
02.12.202113:00Васић МартаЛОЛЕ РИБАРА 015 ЗАЈЕЧАР20.06.1938
02.12.202114:00Ђорђевић ДраганМАКСИМА ГОРКОГ 001 ЗАЈЕЧАР/122.10.1972
01.12.202114:00Поповић СлободанШЉИВАРСКИ ПУТ 019 ЗАЈЕЧАР17.07.1958
01.12.202112:00Милутиновић МирославЗЛАТИБОРСКА 006 ЗАЈЕЧАР08.01.1958
01.12.202113:00Митић ЈаворкаБИТОЉСКА 053 ЗАЈЕЧАР15.02.1938
30.11.202113:00Ненадовић МилорадЛиповачки Пут 348А Београд24.11.1948
30.11.202112:00Живковић ЉубицаМИЛОША ОБИЛИЋА ББ ЗАЈЕЧАР03.08.1939
29.11.202112:00Тодоровић СолункаВардарска 7 Зајечар29.08.1933
27.11.202112:00Кочески ДушкоЈАКШИЋЕВА 022 ЗАЈЕЧАР24.06.1951
25.11.202112:00Милојевић ЈованХајдук Вељкова 29, Зајечар12.06.1928
24.11.202114:00Цветановски ГоранКоторска К-7/1,Зајечар20.02.1970
24.11.202113:00Величковић КосанаБоре Станковића 25, Зајечар22.07.1939
24.11.202112:00Митровић ЉубицаНАСЕЉЕ ПЛАЖА 007/Л ЗАЈЕЧАР/923.05.1939
23.11.202112:00Цветковић МиланкаПОЖАРЕВАЧКА 004/Ц ЗАЈЕЧАР/01213.09.1950
23.11.202114:00Јеремић ЖиворадПере Радовановића 25/5,Зајечар17.07.1938
23.11.202113:00Ристић СрбаЧУПИЋЕВА 019 ЗАЈЕЧАР12.03.1951
22.11.202114:00Диковић СветиславКрфска 15/16, Зајечар10.09.1939
22.11.202113:00Јовановић ДраганВладимира Назора 16/1, Зајечар01.12.1957
22.11.202112:00Петровић ДункаВАРДАРСКА 029 ЗАЈЕЧАР23.11.1946
20.11.202114:00Фабијанић ДалиборкаКОРУШКА 005 ЗАЈЕЧАР02.08.1980
20.11.202112:00Ђорђевић РусомирАнте Бојовића 1,Зајечар26.05.1930
20.11.202113:00Филифер АлександарНасеље "Краљевица" Б-4_1/11, Зајечар04.05.1928
19.11.202112:00Ристић ВераВАСИЛИЈЕ ЂУРОВИЋ ЖАРКИ 001 ЗАЈЕЧАР06.03.1952
19.11.202113:00Петровић МиодрагНиколе Пашића 83/39,Зајечар01.03.1950
18.11.202114:00Живковић МирјанаКосовска 11а, Зајечар22.03.1944
18.11.202112:00Милошевић ЦветаНИКОЛЕ ПАШИЋА 159/1, ЗАЈЕЧАР20.11.1948
18.11.202113:00Стојановић ЈовицаСОКОБАЊСКА 001/А ЗАЈЕЧАР///24.04.1952
17.11.202114:00Маринковић ПредрагКљегиље Љубице 4/8, Зајечар14.01.1941
17.11.202113:00Везурић КосараИвана Милутиновића 15_1/9, Зајечар24.01.1941
17.11.202112:00Јеленковић СлавишаХајдук Вељкова 4_3/15, Зајечар01.05.1959
16.11.202113:00Пајић МилкаСветпзара Марковића 143, Зајечар29.06.1949
16.11.202112:00Николић ЉиљанаМЕЂУМУРСКА 009 ЗАЈЕЧАР16.08.1952
16.11.202114:00Јоновић НинославаСРЕМСКА 002 ЗАЈЕЧАР26.07.1965
15.11.202113:30Симоновић ВојиславЖЕЛЕЗНИЧКА 048/А ЗАЈЕЧАР21.04.1950
15.11.202114:00Тодоровић ПредрагСУТЈЕСКА ББ ЗАЈЕЧАР17.01.1931
15.11.202112:00Васиљевић ДрагаИвана Милутиновића 15_2/7,Зајечар06.04.1955
15.11.202113:00Лепојевић даницаГрмечка 31,Зајечар28.06.1956
13.11.202113:00Антанасијевић РадаЦветка Цаковића 3 Зајечар25.05.1934
13.11.202113:30Петковић МиодрагЉубе Нешића 157/13, Зајечар28.07.1982
13.11.202112:00Азировић НебојшаОМЛАДИНСКА 053/ ЗАЈЕЧАР///18.07.1969
13.11.202114:00Милун КнежевићБУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 090 БЕОГРАД/319.12.1937
12.11.202113:00Ђорђевић Лукић Гордана7. СЕПТЕМБАР 040 ЗАЈЕЧАР23.09.1951
12.11.202114:00Стаменковић ДрагославКОТОРСКА К6 ЗАЈЕЧАР/00428.06.1950
12.11.202112:00Милошевић ВерицаИван Горан Ковачић 7, Зајечар18.03.1933
12.11.202113:30Сајевић ГорицаПодгрмечка бб, Зајечар19.08.1951
10.11.202113:30Антић МиланНасеље плажа 12л-10 Зајечар03.02.1937
10.11.202112:00Тодоровић БосиљкаСтанка Пауновића 7Зајечар29.08.1936
10.11.202113:00Абрамовић СлободанШЉИВАРСКИ ПУТ 015 ЗАЈЕЧАР14.09.1943
10.11.202114:00Јаношевић АнаГајева 4, Зајечар17.02.1949
09.11.202113:30Младеновић ДесанкаНиколе Пашића 256 Зајечар21.07.1930
09.11.202114:00Милојевић РадованПЕРЕ ВЕЛИМИРОВИЋА 029/ БЕОГРАД//2/1001.03.1948
09.11.202113:00Станковић РатомирСКЕРЛИЋЕВА 007 ЗАЈЕЧАР20.05.1942
09.11.202112:00Марковић Боривоје18.08.1937
08.11.202112:30Радић СтанаСКЕРЛИЋЕВА 023 ЗАЈЕЧАР13.12.1937
08.11.202113:00Стојковић МиодрагЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 060 ЗАЈЕЧАР31.05.1936
08.11.202114:00Вељковић КруниславЂУРЕ ПУЦАРА 008 ЗАЈЕЧАР26.03.1943
08.11.202112:00Радуловић РадеПрлита бб, Зајечар29.09.1966
06.11.202112:00Ђорђевић ВукосаваЛозничка 12 Зајечар14.01.1930
06.11.202114:00Милијић МираНЕМА УЛИЦЕ ББ САЛАШ11.05.1947
06.11.202113:00Милић ЉиљанаНИКОЛЕ ПАШИЋА 127 ЗАЈЕЧАР11.02.1954
05.11.202113:00Аврамеловић Љубиша04.09.1956
05.11.202113:30Николић СлободанкаЦрвене Армије 130 Зајечар21.02.1945
05.11.202112:00Вучићевић СавоСтрељачка 12 Зајечар27.01.1935
05.11.202114:00Коватовић ГорданаСРЕМСКА 011 ЗАЈЕЧАР/1/1514.10.1967
04.11.202112:00Боцоковић ДрагицаЦАРА ДУШАНА 021 ЗАЈЕЧАР03.09.1965
04.11.202113:00Стевановић СветланаСИЋЕВАЧКА 019/А ЗАЈЕЧАР11.07.1946
03.11.202113:00Перендић СавоПере Радовановића 3 Зајечар15.03.1958
03.11.202113:30Милић СлободанНАСЕЉЕ ПЛАЖА 007/Л ЗАЈЕЧАР/208.01.1942
03.11.202112:00Стефановић ВучкоСРЕМСКА 020 НИШ/2331.07.1943
03.11.202114:00Крстић Мирослава1. маја 13, Зајечар16.02.1940
02.11.202113:30Петровић ИванкаЉУБЕ НЕШИЋА 076 ЗАЈЕЧАР22.12.1925
02.11.202112:00Младеновић Лоза29. новембар 3, Зајечар15.08.1939
02.11.202114:00Игов БогољубСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 036 ЗАЈЕЧАР/2727.02.1952
02.11.202113:00Никодијевић МирославЈакшићева 11Зајечар28.04.1967
01.11.202112:00Рамојкић ВукадинкаПут мира 6, Зајечар11.08.1943
01.11.202114:00Тричковић МилеИВАНА МАЖУРАНИЋА 011 ЗАЈЕЧАР07.08.1959
01.11.202113:30Живановић ЉубицаКрфска 14/2, Зајечар26.12.1937
01.11.202113:00Сибиновић ЗорицаЉУБЉАНСКА 040 ЗАЈЕЧАР26.02.1945
30.10.202113:00Тошић БранкоХАЈДУК СТАНКОВА 001 ЗАЈЕЧАР14.10.1933
30.10.202112:00Младеновић РадосавНАСЕЉЕ ПЛАЖА 006/Л ЗАЈЕЧАР/1822.07.1943
30.10.202114:00Стојановић РадомирХАЈДУК ВЕЉКОВА 123 ЗАЈЕЧАР08.12.1941
29.10.202112:00Костић МилицаТИМОЧКА 010 ЗАЈЕЧАР24.10.1928
29.10.202113:00Стојановић СтанимирКЊАЖЕВАЧКА 025/А ЗАЈЕЧАР28.02.1938
28.10.202113:00Анђелковић ЈагодинкаИвана Милутиновића 15_2/2, Зајечар07.09.1956
28.10.202112:00Башић БоринкаТравничка 4, Зајечар27.02.1938
28.10.202114:00Ристић Предраг7.Септембар 29 Зајечар31.08.1953
27.10.202112:00Миленковић Малиновка15.03.1935
27.10.202113:00Величковић ЉубинкаВишњар бб, Зајечар12.04.1929
27.10.202114:00Гроздановић ГаврилоКРАГУЈЕВАЧКА 002 ЗАЈЕЧАР22.10.1934
26.10.202112:00Дамњановић ЉиљанаПАНЕТА ЂУКИЋА 015 ЗАЈЕЧАР/0119.10.1936
26.10.202113:00Арсић ДушанАЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 051 ЗАЈЕЧАР30.07.1937
26.10.202114:00Радојковић СлавољубДели Јована 12 Зајечар05.02.1951
26.10.202113:30Лепојић РадивојеИвана Милутиновића 8, Зајечар28.10.1931
25.10.202112:00Ђорђевић МиланкаДели Јована 2, Зајечар09.08.1943
25.10.202114:00Радоњић ЂорђеСТАНОЈА ГЛАВАША 011 ЗАЈЕЧАР26.05.1940
25.10.202113:30Радичевић НадаМилана Миљковића 2/32 Зајечар29.07.1939
25.10.202113:00Милијић ЛенаЉуботенска 6, Зајечар08.06.1949
23.10.202112:00Цоловић СлободанкаПлитвичка 1 Зајечар02.05.1935
23.10.202114:00Јевтић ИгорПОЖАРЕВАЧКА 042 ЗАЈЕЧАР02.06.1976
23.10.202113:00Павлов ВеликаЦрновршка 26 Зајечар07.04.1950
22.10.202112:00Тодоровић НадеждаГојкова бб, Зајечар20.06.1946
21.10.202112:00Вукомановић СлободанЉубе Нешића 71/7, Зајечар16.01.1951
21.10.202114:00Лилић СлавољубПере Радовановића Е-3/17, Зајечар01.05.1957
21.10.202113:00Марковић Ивана4. ЈУЛИ ББ ЗАЈЕЧАР/1/816.08.1982
21.10.202113:30Ђорђевић БоркоСтрељачка 15 Зајечар05.05.1974
20.10.202113:00Ђорђевић СедевкаНЕМА УЛИЦЕ ББ ВАСИЉ21.11.1933
20.10.202113:30Трандафиловић ТоплицаНиколе Пашића 244 Зајечар28.12.1950
20.10.202114:00Дамњановић ДрагишаХАЈДУК ВЕЉКОВА 022 ЗАЈЕЧАР15.09.1943
20.10.202112:00Здравковић БраниславаПатриса Лумумбе бб, Зајечар13.07.1948
19.10.202112:30Драгић МирјанаЛубнички пут бб, Зајечар25.10.1961
19.10.202112:00Крстић ИлијаБРУСНИЧКА 004 ЗАЈЕЧАР05.07.1935
19.10.202113:00Голубовић СтојанкаШтипска 6, Зајечар18.07.1946
19.10.202113:30Марковић МаркоКНЕЗА МИЛОША 019/ БЕОГРАД///305.02.1947
19.10.202114:00Станојев ОлгицаОмладинска 75, Зајечар13.07.1938
18.10.202114:00Јовановић ВерицаКЊАЖЕВАЧКА 005 ЗАЈЕЧАР23.11.1926
18.10.202112:00Крстић ПредрагНиколе Пашића 68/12, Зајечар13.10.1935
18.10.202113:30Банић ЉиљанаИвана Милутиновића 15_2/9, Зајечар27.05.1946
18.10.202113:00Јовановић МарицаЛичка 2/3, Зајечар04.08.1929
16.10.202113:00Живковић ЛепосаваНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА Ц2 ЗАЈЕЧАР/2/825.11.1940
16.10.202112:00Богдановић ЛазарЉубице Радосављевић 4, Зајечар24.03.1937
16.10.202112:30Вукашин ЗдравковићАЈЗЕНШТАЈНОВА 006 БЕОГРАД05.03.1932
16.10.202113:30Јовановић ВераПроте Матеје 9 Зајечар08.11.1933
16.10.202114:00Манчев ИванНасеље "Вишњар", Зајечар20.01.1959
15.10.202112:00Тодоровић ДрагољубЖЕЛЕЗНИЧКА 064 ЗАЈЕЧАР29.09.1938
15.10.202114:00Јовановић НадеждаЧУПИЋЕВА 018 ЗАЈЕЧАР28.06.1944
15.10.202113:00Велинов ТодорВасе Пелагића 8, Зајечар16.02.1934
14.10.202112:00Сокол МирјанаЖЕЛЕЗНИЧКА КОЛОНИЈА 009 ЗАЈЕЧАР26.08.1957
14.10.202114:00Љумовић ЉубодрагБитољска 43, Зајечар24.02.1946
14.10.202113:00Данчевски ДаницаНушићева 7, Зајечар02.02.1949
13.10.202112:00Тодоровић ПерсаТеслина 14, Зајечар08.03.1934
13.10.202113:00Јовић ДраганНОВОСАДСКА 028 ЗАЈЕЧАР05.09.1957
13.10.202114:00Џунић ВидосаваОЛИМПИЈСКА 018 ЗАЈЕЧАР26.06.1952
12.10.202113:00Перовић Војислав23.Дивизије 1 Зајечар25.12.1931
12.10.202114:00Бујић ДрагомирНиколе Пашића 204 Зајечар12.07.1924
12.10.202112:00Сарић РадошМирка Томића 18 Ћићевац15.06.1959
11.10.202112:00Виденовић ТомиславМИЛОША ВЕЛИКОГ 002 ЗАЈЕЧАР/5822.02.1948
11.10.202114:00Васиљевић ЉубисавКостадина Костадиновића Чауша 1а/9, Зајечар30.08.1934
11.10.202113:00Алексић МилицаЉУБЕ НЕШИЋА 157 ЗАЈЕЧАР/229.09.1946
09.10.202113:30Тараскијан АлексаЂуре Салаја 2, Зајечар11.09.1924
09.10.202114:00Чикарић ДесимирОМЛАДИНСКА 004 ЗАЈЕЧАР29.01.1950
09.10.202112:00Павловић СлободанкаПОХОРСКА 004 ЗАЈЕЧАР06.07.1947
09.10.202113:00Димитријевић Јаворка7. септембар 232, Зајечар29.03.1933
08.10.202114:00Милошевић ВлајкоШУМАДИЈСКА 006 ЗАЈЕЧАР30.06.1935
08.10.202113:00Николић ДрагославаБрестовачка 4А Зајечар22.11.1941
08.10.202112:00Здравковић ВинкоГенерала Гамбете 16, Зајечар12.08.1961
08.10.202113:30Ђорђевић РадмилаНеготинска 23/19 Зајечар25.04.1937
07.10.202112:00Радуловић СлободанкаНасеље "Краљевица" Б-9_2/23, Зајечар09.10.1949
07.10.202114:00Илић ЉиљанаХАЈДУК ВЕЉКОВА 004 ЗАЈЕЧАР/02/1315.07.1951
07.10.202113:30Цветановић МирјанаКључ А1 2/20, Зајечар04.02.1930
07.10.202113:00Ангелов ЛепаСРЕМСКА 002/А ЗАЈЕЧАР06.02.1940
06.10.202113:30Павлов НастаКоторска К-2/20, Зајечар28.05.1936
06.10.202113:00Јовановић НадеждаЗемунска 8, Зајечар01.04.1938
06.10.202114:00Миленковић Лепшица01.04.1955
06.10.202112:00Станковић ЈасминаНасеље "Краљевица" Б-2_2/18, Зајечар26.10.1960
05.10.202112:00Митић ВераТРИГЛАВСКА 005 ЗАЈЕЧАР10.07.1934
05.10.202114:00Величковић ЗоранЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА 005/А ЗАЈЕЧАР/1312.03.1954
05.10.202113:00Денчић ДрагицаЛењинова 47, Зајечар13.02.1955
05.10.202113:30Петковић ЛозанкаГундулићева 17, Зајечар23.06.1939
04.10.202113:30Милошевић МирјанаНасеље "Краљевица" Ц-3_2/4, Зајечар06.01.1949
04.10.202113:00Младеновић ДраганБРАНКА ПЕРИЋА 042 ЗАЈЕЧАР23.04.1965
04.10.202114:00Илић ВладимирШАНТИЋЕВА 006 ЗАЈЕЧАР01.02.1951
04.10.202112:00Живковић НадаНовосадска 13, Зајечар08.11.1924
02.10.202112:00Живковић ВелимирШЉИВАРСКИ ПУТ 080 ЗАЈЕЧАР13.05.1936
02.10.202113:00Јовановић ЉубинкаНИКОЛЕ ПАШИЋА 280/А ЗАЈЕЧАР07.09.1935
01.10.202114:00Џонић-Бибби ЗоранаИстарска 17, Зајечар06.03.1969
30.09.202114:00Ћирић РанкоГрмечка 27 Зајечар28.08.1947
30.09.202113:30Николић ЦенкаЛазаревачка 2, Зајечар24.05.1946
30.09.202113:00Богдановић БисеркаЉубице Радосављевић 4, Зајечар19.08.1937
30.09.202112:00Јовановић ИлијаЉуботенска 5, Зајечар27.06.1943
29.09.202113:00Јовичић ВелимирВражогрнац02.07.1951
29.09.202114:00Предовић ЉубишаВРАЖОГРНАЧКА 036 ЗАЈЕЧАР01.07.1963
29.09.202112:00Гицовић БогданПЛИТВИЧКА 002 ЗАЈЕЧАР25.05.2015
29.09.202113:30Блажевска ВеркаВЛАДИМИРА НАЗОРА 031 ЗАЈЕЧАР/615.07.1950
28.09.202113:00Вукић Стојановић БоркаНас.Краљевица 1-1/24 Зајечар30.10.1946
28.09.202112:00Петровић Марјановић АнђелинаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 006/Б ЗАЈЕЧАР/2/613.03.1978
28.09.202114:00Вамовић ТимотинкаДАЛМАТИНСКА 007 ЈАГОДИНА/1/2/1208.12.1949
28.09.202113:30Радуловић Дарио7. српске ударне бригаде 39, Зајечар02.11.2009
27.09.202113:00Рајковић ЦајкаВојничка 140 Зајечар26.03.1957
27.09.202114:00Урсуловић ИконијаПИОНИРСКА 004 ЗАЈЕЧАР22.01.1939
27.09.202112:00Николов БранкоВасилије Ђуровић Жарки 9, Зајечар18.02.1937
25.09.202112:00Ранђеловић ВеснаМИРОСЛАВА АНТИЋА 022 БЕОЧИН11.06.1956
25.09.202113:00Стојанов БогданДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 003 ЗАЈЕЧАР30.12.1957
25.09.202114:00Величковић ПавлеРАШКА 010 ЗАЈЕЧАР13.07.1943
24.09.202114:00Живковић ТодорЗмајева 19, Зајечар15.09.1934
24.09.202113:00Смаиловић ЗоранФРАНЕРОВА 003 ЗАЈЕЧАР10.11.1968
24.09.202112:00Шушовић РадмилаСтарог Вујадина 32, Зајечар20.06.1947
23.09.202112:00Николић МилинкоЛОЛЕ РИБАРА 017 ЗАЈЕЧАР28.11.1951
23.09.202113:00Тричковић РанкоПАВЛА ИЛИЋА ВЕЉКА 029 ЗАЈЕЧАР03.06.1941
23.09.202114:00Ћирић НебојшаСОКОБАЊСКА 006/А ЗАЈЕЧАР30.05.1951
22.09.202112:00Ћирић Мира7.Септембар 180А Зајечар08.01.1949
22.09.202113:00Славковић ВластимиркаПОЖАРЕВАЧКА 002 ЗАЈЕЧАР/308.01.1945
22.09.202114:00Мишић ЈевросимаТеслина 16 Зајечар25.08.1925
22.09.202113:30Јовановић ДушанКњажевачка 24, Зајечар25.09.2008
20.09.202112:00Јевтић РистаТимочке Буне 26 Зајечар29.01.1932
20.09.202113:00Анђелковић ЈелицаНас.Краљевица 7Б Зајечар
20.09.202114:00Тодоровић ЖивојинМеђумурска 19 Зајечар25.07.1940
17.09.202112:00Станковић СлободанкаНИКОЛЕ ПАШИЋА 216 ЗАЈЕЧАР24.11.1943
17.09.202113:00Ђокић Љубица16.03.1930
16.09.202112:00Гроздановић Чедомир06.06.1938
16.09.202114:00Милановић ЈеленНезнаног Јунака 12 Зајечар06.07.1942
15.09.202114:00Јепуровић МиланНЕМА УЛИЦЕ ББ ХАЛОВО05.05.1987
15.09.202113:00Кислинг РадмилаЈелене Мајсторовић 9, Зајечар15.01.1949
15.09.202112:00Цановић ВезиркаПиротска 10, Зајечар11.12.1939
14.09.202112:00Соколовић СлавицаВОЈНИЧКА 109 ЗАЈЕЧАР20.08.1963
14.09.202113:00Митровић ВукосаваВишеградска 2, Зајечар07.08.1943
14.09.202114:00Гавриловић МилицаЉУБЕ НЕШИЋА 151 ЗАЈЕЧАР14.07.1966
13.09.202113:00Јањић МитарКРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 038 БЕОГРАД/3115.10.1934
13.09.202112:00Рашић ИванкаЦАРА ДУШАНА 066 ЗАЈЕЧАР15.03.1948
13.09.202114:00Милкић ВићентијеОмладинска 54 Зајечар25.05.1931
11.09.202113:00Мерџић ЉиљанаСАВЕ КОВАЧЕВИЋА ББ ЗАЈЕЧАР05.02.1947
10.09.202113:00Старчевић РадицаНАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 018 ЗАЈЕЧАР/1711.11.1953
09.09.202112:00Петковић СлободанБРЕГАЛНИЧКА 029 ЗАЈЕЧАР18.11.1948
08.09.202112:00Милићевић СлавкаКумановска 34, Зајечар02.03.1939
08.09.202114:00Здравковић ВукосаваСремска 23, Зајечар10.10.1934
08.09.202113:00Јовановић ДраганаБалканска 1, Зајечар02.02.1955
07.09.202112:00Станојев СлободанОМЛАДИНСКА 075 ЗАЈЕЧАР19.06.1961
07.09.202112:30Арсић Слободанка15.12.1967
07.09.202113:00Јовановић Миланка02.11.1952
06.09.202112:00Милованов ЗораКОСОВСКА 012 ЗАЈЕЧАР/231.10.1948
04.09.202113:00Стаменовић НиколаНародног Фронта 37 Зајечар22.05.1986
04.09.202114:00Петковић ТомиславаМакедонска 25, Зајечар11.09.1944
04.09.202112:00Климент ЧурковскиЗМАЈЕВА 024 ЗАЈЕЧАР04.05.1934
03.09.202112:00Славић ЗлатаПОЖАРЕВАЧКА 003/А ЗАЈЕЧАР/1/520.01.1955
02.09.202112:00Костић БоривојеЦветка Цаковића 1Зајечар18.04.1945
01.09.202112:00Ракић ДраганКЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 014 ЗАЈЕЧАР28.07.1967
31.08.202112:00Рошевић ВелимирРАДМИЛЕ МОЦИЋ 008 ЗАЈЕЧАР11.06.1967
31.08.202114:00Младеновић СтанимирНИКОЛЕ ПАШИЋА 216 ЗАЈЕЧАР31.08.1943
30.08.202112:00Јовикић Љубиша7. ЈУЛИ 031 БОР/121.09.1938
30.08.202114:00Вукић БраниславКУРСУЛИНА 020 ЗАЈЕЧАР/108.05.1949
30.08.202113:00Ристић МилаСВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 167 ЗАЈЕЧАР12.12.1951
28.08.202112:00Станојевић СлавишаБранка Ћопића 7, Зајечар03.02.1948
28.08.202113:00Војиновић ДраганаНасеље"Краљевица", Зајечар03.02.1973
28.08.202114:00Костадиновић Ружица!4. српске ударне бригаде 12, Зајечар27.05.1944
26.08.202112:00Марковић МилосаваПана Ђукића 11, Зајечар27.08.1927
24.08.202112:00Јаковљевић ЗорицаТимочки кеј бб/2, Зајечар28.07.1953
24.08.202113:00Јоковић ДраганаПетра Лековића 20, Зајечар30.07.1961
24.08.202114:00Аврамовић МомчилоГенерала Гамбете 45, Зајечар07.09.1931
23.08.202112:00Марковски СлавкаТрг Ослобођеља 18/28, Зајечар18.06.1931
23.08.202113:00Митић РанкоЉуботенска 14, Зајечар26.06.1933
23.08.202114:00Виријевић МиодрагЉубе Нешића 86, Зајечар18.12.1958
20.08.202113:00Господиновић СлавкаМилоша Великог 2/19, Зајечар23.08.1947
20.08.202114:00Ивановић ИзабелаЗорана Радмиловића 18, Зајечар14.01.1993
19.08.202112:00Антић ДесанкаСкерлићева 12, Зајечар26.04.1931
19.08.202113:00Петровић ДрагицаЈаворска 15, Зајечар07.10.1942
19.08.202114:00Тошић ДраганНишка 14, Зајечар08.05.1955
18.08.202112:00Марјановић ЈагодинкаДурмиторска 97, Зајечар21.09.1939
18.08.202113:00Братун ЉубишаКолубарска 14/4, Зајечар23.08.1948
18.08.202114:00Марковић ГоранУжичка 26, Зајечар25.08.1960
17.08.202112:00Минић ГојкоАвалска 11, Зајечар19.04.1941
17.08.202113:00Ранђеловић ЗоранТржичка 3, Зајечар14.10.1959
17.08.202114:00Цоковић СлавицаОбилићев венац 30, Зајечар30.05.1953
16.08.202112:00Глигоровић ЈонЦрвене Армије 23, Зајечар01.01.1947
16.08.202113:00Црногорчевић ЦветанкаКоторска К-2/5, Зајечар01.07.1939
16.08.202114:00Митровић ДраганШљиварски пут 28, Зајечар01.10.1967
14.08.202112:00Илић ХристинаСветозара Марковића 96, Зајечар23.02.1962
14.08.202113:00Јовановић СловенкаНовосадска 19, Зајечар14.08.1946
14.08.202114:00Лазаревић ЖивомирКоторска К-7/10, Зајечар26.04.1950
13.08.202112:00Радоњић ЈеленаГундулићева 5, Зајечар01.09.1931
13.08.202114:00Стојановић БогданаГенерала Гамбете 74_А/14, Зајечар29.01.1949
13.08.202113:00Долић ЛазоСтарог Вујадина 38, Зајечар29.10.1952
12.08.202112:00Вељковић Љубица14. српске ударне бригаде 8/1, Зајечар14.09.1960
12.08.202113:00Јовановић Христина30.05.1927
12.08.202114:00Стојановић ЖиворадТимочки кеј 65, Зајечар11.07.1936
11.08.202112:00Миленковић ЉубишаПожаревачка Ц-6/22, Зајечар17.01.1957
11.08.202113:00Гогин ВладимирКрфска 13, Зајечар27.04.1934
11.08.202114:00Нешић ОлгицаСомборска 9, Зајечар01.01.1936
10.08.202112:00Костић Стојан24.02.1937
10.08.202113:00Алковић ЂураНиколе Пашића 166, Зајечар14.07.1954
10.08.202114:00Тошић Олга17.08.1935
09.08.202112:00Младеновић БранкоЈаворска 14, Зајечар09.08.1942
05.08.202112:00Костић РадивојеКњегиње Љубице 4/4, Зајечар27.12.1948
05.08.202113:00Гајић МирјанаЧупићева 81/3, Зајечар15.01.1955
04.08.202112:00Маринковић БратиславНасеље "Краљевица" Б-7_2/8, Зајечар22.04.1948
04.08.202113:00Бабушковић Љубинка9. српске ударне бригаде 53, Зајечар29.01.1942
04.08.202114:00Ћирић СветланаКараџићева 2/19, Зајечар24.05.1945
03.08.202112:00Витановић СлободанСремска 16А31.01.1952
03.08.202113:00Радојковић МиладинкаМилуна Минића 429.08.1930
03.08.202114:00Мишић Бранко Теслина 1018.06.1949
02.08.202112:00Виденовић ТомиславШљиварски пут 5907.05.1940
02.08.202113:00Голубовић ВеликаФрушкогорска 1912.04.1940
31.07.202112:00Цветковић ЖивојинВојводе Путника 6а /220.11.1934
31.07.202113:00Нинић ДушанПризренска 3506.09.1956
31.07.202114:00Алексић Драгандр Ивка Ђоловића 1305.04.1955
30.07.202112:00Бојовић АнтонијеЉубе Нешића 44, Зајечар29.02.1944
28.07.202112:00Видановић ПавлинаПанчевачка 728.05.1965
28.07.202113:00Манојловић ВићентијеБраће Тасковић 801.11.1942
27.07.202112:00Филиповић МилинкаПетра Кочића 424.09.1935
27.07.202112:00Рашета ДрагутинЗајечар06.11.1950
26.07.202112:00Јовановић Лазарс. Вражогрнац24.01.1949
26.07.202113:00Милкић Драгослав7Септембар 2614.01.1949
26.07.202114:00Андрејић БранкаВишеградска 714.08.1955
20.07.202112:00Ранђеловић ДивнаСарајевска 28, Зајечар16.03.1936
19.07.202112:00Јовић МилкаВојводе Степе 1414.12.1926
19.07.202113:00Николић Вера Крфска 16/1 - 2127.10.1942
19.07.202114:00Рајчић Златко 7 Септембар 15818.07.1939
17.07.202112:00Миленовић МиркаХиландарска бб, Зајечар06.04.1947
17.07.202113:00Симовић РузмиркаДоситејева 9, Зајечар27.10.1940
17.07.202114:00Радмановић ДушанНасеље "Краљевица" Б-5_1/12, Зајечар14.07.1940
15.07.202112:00Митић ЛепосаваРадмиле Моцић 530.05.1938
15.07.202113:00Костадиновић Мирослава28.05.1948
15.07.202114:00Сарић МирославаАвнојска бб, Зајечар15.07.1938
14.07.202112:00Ђорђевић ВитомирВишњар бр 1706.08.1950
12.07.202112:00Јовановић СлободанВардарска 16, Зајечар06.07.1936
10.07.202113:00Минић ТеофилАрсенија Спасића 323.12.1935
07.07.202112:00Васић ЈасминаНеготинска 7, Зајечар12.12.1960
07.07.202113:00Димитријевић Мирослав14. cрпске ударне бригаде 22, Зајечар20.02.1954
06.07.202112:00Јовић ДрагољубКнегиње Љубице 4/6, Зајечар02.11.1938
06.07.202113:00Тасић ЗоранНиколе Пашића 154, Зајечар11.02.1953
05.07.202112:00Костић МиленаДостојевског 1508.03.1940
03.07.202112:00Цветковић МирославЗајечар25.10.1958
03.07.202113:00Цојић ПредрагСтрељачка 15б05.05.1992
03.07.202113:30Станишић Моравка Доктора Хаџићa 912.12.1962
03.07.202114:00Цуровић ДрагицаБитољска 2005.10.1967
01.07.202112:00Истатков Манојло7.Септембар 4/1204.05.1935
01.07.202113:00Анђелковић СветомирПожаревачка 67/419.11.1939
30.06.202112:00Цуковић РадмилаФилипа Кљајића 7 28.05.1931
28.06.202112:00Радуловић ЗлатомирНасеље Краљевица Б9 2/2308.04.1946
26.06.202113:00Томов СвиленкаБоре Милића 3/403.08.1939
26.06.202112:00Лаловић СлободанС . Марковића 4324.02.1944
23.06.202113:00Станчић СветиславМачванска 508.10.1930
23.06.202111:00Цветковић СтојанаВладимир Назора 3/604.12.1932
23.06.202112:00Којичић МиодрагСветозара Марковића 203/227.02.1946
22.06.202112:00Мифтар ЧеримПере Радовановића 23/508.11.1954
22.06.202113:00Манић ВладимирСићевачка 709.07.1931
21.06.202112:00Ранђеловић РадмилаЛозничка 215.07.1934
19.06.202112:00Јовановић ГрадиславаНишка 1112.04.1957
19.06.202113:00Костић СветиславГрљан 14.09.1938
19.06.202114:00Рајчић ЖивкаИвана Милутиновића 1623.02.1924
18.06.202112:00Стојиљковић СлавицаПожаревачка 64/15, Зајечар07.09.1952
17.06.202112:00Трандафиловић Љубица21.07.1938
17.06.202113:00Милутиновић БраниславПиротска 3, Зајечар15.11.1966
17.06.202114:00Бловић ЈованШљиварски пут 16, Зајечар11.03.1931
16.06.202112:00Виденовић Боривоје31.08.1933
15.06.202112:00Николић Бранислав17.08.1941
15.06.202114:00Петковић МилицаДурмиторска 87, Зајечар09.08.1951
14.06.202112:00Петровић ЉубинкоМије Станимировића 28, Зајечар23.08.1927
14.06.202112:30Ђорђевић Душанка17.09.1934
14.06.202113:00Трандафиловић Ненад09.02.1940
14.06.202114:00Ђорђевић БошкоЖарка Зрењанина 12, Зајечар27.07.1948
12.06.202112:00Ђерговић Петар29.11.1959
09.06.202112:00Милојковић Петардр Хаџића 6, Зајечар 22.09.1947
07.06.202112:00Тошић ЗоранОтона Жупанчића 124.05.1961
07.06.202113:00Каран ДрагомирПризренска 207.04.1951
07.06.202114:00Игњатовић МилованкаЗајечар07.06.1948
05.06.202112:00Илијић МарјанПартизанска бб21.11.1943
05.06.202112:30Мустафић РадомирСтевана Мокрањца 1/205.08.1941
05.06.202113:00Живић УрошФрушкогорска 3101.01.1947
05.06.202114:00Станковић Персида Грмечка 3707.05.1940
04.06.202112:00Стефановић ГоранСокобањска 3601.12.1963
04.06.202113:00Митић ЗвезданЉубе Нешића бр 15114.02.1965
03.06.202112:00Варат БартолФакултетска 824.07.1949
02.06.202112:00Нанић ГорданаПере Радовановића 21/502.08.1948
01.06.202112:00Главић ЕрнестНиколе Пашића 83 А24.11.1970
01.06.202113:00Милошевић СтанијаСветозара Марковића 2/305.03.1933
31.05.202113:00Илић Миркозајечар26.08.1946
31.05.202112:00Митић Слободанка Шпанских Бораца 828.10.1951
28.05.202112:00Ђорђевић Новканиш28.12.1924
27.05.202112:00Миљковић ДраганЗвездан 13 26.06.1961
26.05.202112:00Стоилков ДрагољубБоре Станковића 3524.09.1945
25.05.202112:00Генчић Милан23 Дивизије 511.02.1985
25.05.202113:00Тодоровић Јован7 Септембар 6406.01.1956
24.05.202112:00Лукић РадмилаЛозничка 3 25.09.1951
24.05.202113:00Илић РадишаКњажеваћка 3924.12.1944
24.05.202114:00Стојичић БиљанаКумровачка 2320.10.1969
22.05.202112:00Здравковић РадивојеХомољска 4713.04.1933
22.05.202113:00Стојановић Милентије Омладинска 2907.03.1931
22.05.202114:00Пуловић ЗоранАлбанске Споменице 6924.09.1958
21.05.202112:00Златановић ДрагославМачванска 328.04.1937
21.05.202113:00Мијић Милена Зрењанинска 1125.10.1958
20.05.202112:00Филиповић Мирјана Мраковичка 46 Београд13.09.1950
20.05.202113:00Трифунов ЗоранКоторска К-225.10.1960
19.05.202112:00Велинов Станиша Грљански Пут бб18.11.1962
19.05.202113:00Јеркић БорисавЛичка 4/814.09.1938
19.05.202113:30Златковић Мирослава Станоја Гачића 26/722.07.1953
19.05.202114:00Јевремовић Миља13 Мај 420.08.1935
18.05.202112:00Илић МомчилоТеслина 603.07.1941
18.05.202113:00Тошковић Владимир29 Новембар 20 . Велики Извор10.08.1944
18.05.202114:00Живковић Славка Змајева 1723.01.1938
17.05.202113:00Голубовић ДавидРадмила Спалајковића 202.11.2001
17.05.202114:00Милановић НиколаСелачка12.02.1936
15.05.202112:00Ђорђевић БожикаКвамерска 205.01.1953
15.05.202113:30Ћирић МомчилДели Јован 3524.02.1956
15.05.202113:00Ивковић ВелимирНеготинска 1606.05.1952
14.05.202112:00Илинкић СашаВеселина Маслеше 11а27.02.1977
14.05.202113:00Костадиновић ДрагославЧучук Стане 301.04.1955
14.05.202114:00Јеленковић ЉубицаШљиварски Пут 4720.04.1944
13.05.202114:00Љубомировић РадицаКостолачка 303.10.1940
13.05.202113:00Јовановић СилвестраНасеље Краљевица б2 1/620.12.1948
13.05.202112:00Миливојевић Душан7 Септембар 2502.01.1949
12.05.202112:00Првановић СнежанаРућера Бошковића 626.07.1964
12.05.202113:00Мутавџић ВерицаСветозара Марковића 6920.10.1941
12.05.202114:00Добровић МајаШљиварско брдо бб07.06.1974
11.05.202112:00Лазаревић СтанимипкаДевете српске ударне бригаде 405.08.1936
11.05.202113:00Аритоновић ЧедомирТетовска 6 Нас.Плажа Л3 2/824.10.1947
11.05.202114:00Танчић МомирНасеље Краљевица ББ01.09.1948
10.05.202113:00Алексић ЛепосаваНиколе Пашића 83/318.06.1950
10.05.202114:00Пауновић ЧедомирСкерлићева 114.07.1949
10.05.202112:00Виденовић ДраганЊегошева 1320.11.1935
08.05.202112:00Здравковић СмиљанКурир Мише 3304.02.1953
08.05.202113:30Илијић ЉубишаНасеље Краљевица Б8 2/808.12.1961
08.05.202114:00Душан СрећковићНасеље Краљевица Ц3/2 -2610.01.1948
08.05.202113:00Димитријевић МитраЦара Душана 5507.11.1930
06.05.202112:00Ранђеловић БобанСаве Ковачевића 2819.10.1956
06.05.202113:00Ђорђевић МиодрагЗајечар14.10.1947
05.05.202113:00Цветковић ВасилијеИвана Милутиновића 77 Зајечар
05.05.202112:00Рајковић ДејанЗајечар12.01.1970
05.05.202114:00Стојановић МихајлоАмеричка 1717.12.1936
05.05.202112:00Младеновић ОбрадЗвездан 12.03.1939
04.05.202112:00Станковић АнтицаФрушкогорска 1506.08.1933
04.05.202113:00Влатковић ЕржебетКраљевица А 1 / 1323.05.1930
04.05.202114:00Милојевић ЉубомирВардарска 03723.10.1940
03.05.202112:00Вукић ДрагомирЂорђа Симеоновића 1419.04.1951
03.05.202113:00Алексић РаткаДели Јован 623.06.1937
03.05.202114:00Никитовић АнгелинаБулевар Краља Петра 1 15/815.10.1939
01.05.202112:00Димитријевић НебојшаСветозара Марковића 11409.03.1960
01.05.202113:00Пауновић МајаЦрногорска 2524.05.1994
01.05.202114:00Вучковић МирољубСветозара Марковића 13016.03.1952
30.04.202112:00Цветковић СремкаДрагојла Дудића 1308.11.1930
29.04.202112:00Анђелковић МирјанаКоторска К 6 /927.08.1957
29.04.202113:00Вучић РанкоИзворски Пут 5А20.11.1943
29.04.202114:00Опришановић МилеваСоколовичка 415.12.1929
27.04.202112:00Трбојевић Персида02.07.1949
27.04.202114:00Марковић Зорица28.10.1969
26.04.202112:00Николић ВојиславМилана Миљковића 16, Зајечар12.03.1927
26.04.202113:00Тодоровић ПредрагКварнерска 12, Зајечар01.09.1965
26.04.202114:00Голубовић Босанка26.08.1929
24.04.202112:00Матић ПеркоНовосадска 39, Зајечар01.05.1941
24.04.202113:00Начић ЉубомирИвана Милутиновића 52, Зајечар29.04.1933
24.04.202114:00Ранчић ЦветаДелиградска 7, Зајечар01.04.1933
23.04.202112:00Костић СлободанкаЗвезданска 26, Зајечар29.09.1938
22.04.202112:00Соколовић МилинкаМоравска 15, Зајечар01.06.1927
22.04.202113:00Голубовић БожидарШљиварски пут 49, Зајечар18.06.1935
21.04.202112:00Крстић СтаницаЦељска 2, Зајечар15.02.1941
21.04.202113:00Раденковић МомчилоВојводе Мишића 10, Зајечар01.10.1951
20.04.202113:00Марјановић ЈованкаКњажевачка 62, Зајечар05.05.1928
19.04.202112:00Цанић ДушанкаВлачићева 17, Зајечар18.12.1958
17.04.202112:00Илијић МилораткаПартизанска бб, Зајечар27.12.1940
17.04.202113:00Стефановић СлободанкаИвана Милутиновића 40, Зајечар08.06.1932
17.04.202113:30Стојановић ВидојеАвнојска бб, Зајечар12.02.1944
17.04.202114:00Манојловић ЈелицаШавничка 20, Зајечар29.08.1942
15.04.202114:00Димитријевић СветланаСветозара Марковића 114, Зајечар03.11.1941
15.04.202113:00Дилић АлександарКутинска 11, Зајечар15.05.1942
15.04.202113:30Николић АнђелијаТимочке буне 11, Зајечар13.04.1932
13.04.202112:00Рапаић ДараКоторска бб/6 Зајечар04.05.1938
13.04.202113:00Пауновић ЈеленаНИКОЛЕ ПАШИЋА 066 ЗАЈЕЧАР30.04.1943
12.04.202112:00Ђорђевић СтаниславИЗВОРСКИ ПУТ 026 ЗАЈЕЧАР26.12.1947
12.04.202113:00Јовановић СветиславГоце Делчева 3 Зајечар16.03.1944
12.04.202114:00Станисављевић ПетровкаШПАНСКИХ БОРАЦА 010 ЗАЈЕЧАР25.03.1959
10.04.202113:00Милановић ПредрагВласинска 1, Зајечар10.12.1930
09.04.202113:00Василије3вић МлађанИвана Милутиновић 46, Зајечар07.06.1968
09.04.202112:00Ћирковић ВинкаПожаревачка 44_2/4, Зајечар18.10.1939
09.04.202112:00Османовић СенадТимочки кеј бб_1/5, Зајечар27.09.1980
08.04.202113:00Маринковић МилованДобривоја Радосављевића Бобија бб, Зајечар04.05.1932
06.04.202112:00Цвијетићанин ЗоранПишура бб, Зајечар21.02.1956
06.04.202113:00Јеленковић НовицаДели Јована 55, Зајечар09.01.1939
06.04.202114:00Савић БоркоКарџићева 1, Зајечар10.09.1927
05.04.202112:00Ранђеловић МирјанаСаве Ковачевића 28, Зајечар16.03.1937
05.04.202113:00Ђорђевић ВелиборНасеље "Краљевица" Б-3_2/2, Зајечар08.03.1961
05.04.202114:00Ћирић МирославСкерлићева 14, Зајечар17.01.1949
03.04.202112:00Милутиновић МаринаНишка 13/1, Зајечар06.01.1987
03.04.202113:00Кривовић МилчаУжичка 13, Зајечар22.08.1950
03.04.202114:00Мајер ДрагицаКраљевића Марка 15, Зајечар23.11.1943
02.04.202112:00Јовић ТомиславСремска 11_2/12, Зајечар09.11.1959
02.04.202114:00Тодоровић ЖивкаНеготински пут 32, Зајечар03.05.1952
30.03.202112:30Данковић МирјанаНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 001/А ЗАЈЕЧАР/0213.02.1959
29.03.202112:00Васиљевић БосанкаЗвезданска 17 Зајечар07.04.1939
29.03.202113:00Тасић НебојшаБели брег 41 Зајечар11.01.1968
28.03.202114:00Бегановић ДрагињаПИРОТСКА 007 ЗАЈЕЧАР08.07.1948
28.03.202113:00Цветковић ВладицаВИИ СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 011 ЗАЈЕЧАР24.03.1980
28.03.202112:00Милосављевић Велимир7. септембра 27/7, Зајечар28.04.1948
27.03.202113:00Мариновић СлавишаСветозара Маринковића 128 Зајечар23.07.1956
26.03.202113:00Стевановић ТомиславПОЖАРЕВАЧКА 061 ЗАЈЕЧАР/408.10.1947
26.03.202112:00Ђорђевић ЧаславБРЕГАЛНИЧКА 009 ЗАЈЕЧАР13.04.1935
26.03.202114:00Хоџић ЉубицаЉубе Нешића 26, Зајечар22.02.1935
24.03.202112:00Костић МилорадПанчевачка 2 Зајечар02.07.1936
22.03.202112:00Мијалковић ЉубицаМАЈЕВИЧКА 002 ЗАЈЕЧАР03.10.1939
22.03.202113:00Ристић СветиславРудничка 10 Зајечар13.06.1958
20.03.202114:00Родић РадованПОЖАРЕВАЧКА 001/Ц ЗАЈЕЧАР/702.04.1942
20.03.202113:00Бранко АнтићЋирила и Методија 3, Зајечар09.07.1957
20.03.202112:00Николић ГорицаМилоша Великог 2_6/34, Зајечар16.05.1948
18.03.202112:00Виденовић ДраганСТАРОГ ВУЈАДИНА 055/ ЗАЈЕЧАР///17.03.1954
18.03.202114:00Јакововић ВеснаМИЛОРАДА БАТЕ МИХАИЛОВИЋА 029 ПАНЧЕВО03.02.1955
18.03.202112:00Нешић СлободанФрушкогорска 16, Зајечар17.01.1941
17.03.202114:00Станић ЉиљанаПЕЋКА 006/ ЗАЈЕЧАР///09.09.1949
17.03.202113:00Јеврић МаркоНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 008/Б ЗАЈЕЧАР/01/2701.12.1978
17.03.202112:00Алексов МомчилоЈагодинска 10, Зајечар08.03.1963
16.03.202112:00Вељковић ПерсаНАСЕЉЕ ВИШЊАР ББ ЗАЈЕЧАР20.03.1948
16.03.202114:00Дамњановић ВељаМАЧВАНСКА 007 ЗАЈЕЧАР08.05.1955
16.03.202113:00Петковић НебојшаПРИЛЕПСКА 022 ЗАЈЕЧАР17.10.1949
15.03.202113:00Милојевић СветомирХАЈДУК ВЕЉКОВА 053 ЗАЈЕЧАР28.11.1942
15.03.202112:00Боронговић ИлијаКурир Мише 23 Зајечар02.08.1946
15.03.202114:00Живић ЈованСтарог Вујадина 63, Зајечар01.01.1933
13.03.202113:00Ђорђевић БобанБАНАТСКА 007 ЗАЈЕЧАР17.03.1969
13.03.202112:00Николић Драгиша09.03.1942
13.03.202114:00Калчевић РадмилоКонстантина Костадиновића Чауша бб, Зајечар13.01.1941
12.03.202113:00Антић ЉубинкаЛазаревачка 3, Зајечар03.06.1946
12.03.202114:00Николић ДраганПере Радовановића Е-4_4, Зајечар20.02.1950
11.03.202112:00Сибиновић ХраниславЉубљанска 40, Зајечар26.08.1942
11.03.202113:00Василијић МирославКапетана Милоша Жунића 25Т, Миријево, Београд15.07.1949
10.03.202112:00Марковић СветланаПожаревачка Ц-7/30, Зајечар07.05.1952
10.03.202113:00Драгомировић МирјанаНиколе Пашића 83а_3/3, Зајечар15.06.1948
10.03.202114:00Митић БраниславБалканска 8, Зајечар29.05.1974
09.03.202112:00Цветковић НадеждаЉубе Нешића 39, Зајечар15.07.1937
09.03.202113:00Радошевић ЈанинаНасеље "Краљевица" Б-6_1/2, Зајечар31.03.1925
09.03.202114:00Моцић ЈованкаЂорђа Симеоновића 36а, Зајечар25.10.1940
08.03.202112:00Филиповић Албина ЈоландаГенерала Гамбете 74, Зајечар25.03.1937
08.03.202113:00Ранђеловић ЈованТимочки Кеј 11, Зајечар07.09.1959
08.03.202114:00Вељковић СмиљаСтевана Мокрањца 33, Бор10.07.1936
06.03.202112:00Савић СлободанкаВојводе Степе 34, Зајечар04.05.1941
05.03.202113:00Крстић СлавицаДурмиторска 45, Зајечар01.08.1935
05.03.202112:00Бошков Бранислава9. Српске Ударне Бригаде 32, Зајечар12.05.1961
05.03.202114:00Живковић ВинкаШљиварски Пут 1, Зајечар05.09.1951
04.03.202112:00Божиновић СашаШибеничка 20, Зајечар15.11.1977
04.03.202113:00Петковић ТеофилоДурмиторска 83, Зајечар15.04.1933
04.03.202114:00Вучић СветланаКнеза Лазара 1, Зајечар13.04.1959
03.03.202112:00Митровић СлободанНиколе Пашића 83а, Зајечар09.10.1938
03.03.202112:30Ранчић НемањаПере Радовановића 1/6, Зајечар17.08.2001
02.03.202112:00Пауновић МаријаНасеље "Гњилак" 18, Зајечар19.07.1933
02.03.202113:00Ралчић ВластимирНиколе Пашића 87/10, Зајечар28.11.1957
28.02.202112:00Тодоровић МалинкаФрушкогорска 28, Зајечар12.09.1935
28.02.202112:30Алексић ГорданаГундулићева 20, Зајечар12.09.1949
28.02.202113:00Симоновић ВидосаваХајдук Станкова 12, Зајечар19.07.1933
27.02.202112:00Алексов АсенНародне Републике 11, Зајечар27.01.1955
27.02.202113:00Богдановић ВукосаваСокобањска 26, Зајечар02.11.1944
27.02.202114:00Јовановић ВукосаваКосанчићев Венац 12, Зајечар06.05.1933
26.02.202112:00Петровић ЖивојинЉубе Нешића 157, Зајечар09.04.1933
26.02.202113:00Михајловић ЖивкаСтаноја Гачића 62, Зајечар29.07.1946
25.02.202112:00Ђорђевић ЗлаткоСокобањска 29, Зајечар04.02.1948
25.02.202113:00Стојановић ЈагодаСтаноја Гачића 7а, Зајечар18.03.1940
24.02.202112:00Жикић МиленијаВојводе Мишића 21, Зајечар22.04.1931
24.02.202114:00Михајловић ДушанСремска 11_3/1, Зајечар05.11.1941
23.02.202112:00Ивковић МиодрагНасеље "Краљевица" Ц-2, Зајечар20.09.1947
22.02.202112:00Маринковић СашаНасеље "Краљевица" Б-7, Зајечар16.08.1973
22.02.202113:00Ђурић БраниславаСремска 6, Зајечар06.12.1941
22.02.202114:00Михајловић МирославКурсулина 20/6, Зајечар27.09.1946
21.02.202112:00Јанковић ЉубишаПреспанска 14, Зајечар05.12.1961
20.02.202112:00Ђорђевић ПетарУжичка 7, Зајечар22.01.1936
20.02.202113:00Најдановић МирославИзворски пут бб, Зајечар10.05.1963
20.02.202114:00Јоновић ДрагицаИзворски пут 16, Зајечар11.03.1950
19.02.202112:00Вучковић БожидарСтрељачка 8, Зајечар24.12.1949
19.02.202113:00Павловић СлободанЈаворска 1, Зајечар08.12.1950
19.02.202114:00Живић МиладинЛењинова 3/4, Зајечар16.02.1943
17.02.202112:00Јовановић ЈевремКњажевачка 58/2, Зајечар13.07.1943
17.02.202113:00Ђорђевић МилашинПожаревачка 65_1/16, Зајечар17.05.1931
16.02.202112:00Чоботовић МилицаЉубе Нешића 133, Зајечар01.02.1930
16.02.202113:00Живковић ЈеремијаПут Мира 1, Зајечар11.02.1950
16.02.202114:00Николић МилорадСлавонска 10, Зајечар14.12.1943
15.02.202112:00Милојковић БоривојеНародног Фронта 30, Зајечар28.08.1952
15.02.202112:30Стојменова СлавкаДурмиторска 72, Зајечар19.09.1940
15.02.202113:00Илијић МирославДрагојла Дудића 25, Зајечар30.12.1960
15.02.202114:00Милосављевић СлободанкаВардарска 43, Зајечар05.04.1933
14.02.202112:00Миленковић ЉубинкаКосте Костадиновића Чауша бб, Зајечар24.08.1938
14.02.202113:00Милутиновић БраниславКоторска бб/4, Зајечар28.03.1956
14.02.202114:00Иванц ЉубицаБрегалничка 2, Зајечар16.10.1936
13.02.202112:00Василијевић ЖивојинМирочка 22, Зајечар21.09.1940
13.02.202113:00Атанасковић ДрагољубОшљане, Књажвац19.10.1937
11.02.202112:00Здравковић ВладимирНасеље "Краљевица" Б-4_1/13, Зајечар04.09.1961
11.02.202113:00Станковић ЈовицаЦара Душана 62, Зајечар02.05.1951
11.02.202114:00Вељковић Живић РозмиркаХајдук Станка 5, Зајечар11.07.1937
10.02.202112:00Младеновић НиколаВелики Извор21.04.1940
10.02.202113:00Здјелар ГеоргијеНиколе Пашића 147, Зајечар18.04.1929
09.02.202112:00Ђорђевић ОливераКурсулина 22_2/7, Зајечар28.06.1934
08.02.202112:00Тодоров БудиславВладимира Назора 25/3, Зајечар06.02.1952
08.02.202113:00Бабић ПредрагКоторска к-1/7, Зајечар01.11.1984
08.02.202114:00Бркић Стаменковић ИванкаПодгорска 10, Зјечар16.09.1945
07.02.202112:00Георгијев ДобринкаИзворски пут 34, Зајечар03.09.1932
07.02.202113:00Николић ЗоранЈагодинска 2, Зајечар11.08.1949
07.02.202114:00Тимотијевић ОлгицаМије Станимировића 31, Зајечар26.10.1932
06.02.202112:00Шуштер РудолфСокобањска 30, Зајечар18.10.1932
06.02.202112:30Јовановић СтојименЦрвене Армије 32, Зајечар20.10.1942
06.02.202113:00Станковић ИлинкаГрмечка 31а, Зајечар23.07.1943
06.02.202114:00Николић ЗоранНиколе Пашића 190, Зајечар25.07.1949
04.02.202112:00Пајић КатаринаКраљевића Марка 11, Зајечар16.09.1936
04.02.202114:00Грнчаревић ЈованЊегошева 6, Зајечар25.09.1963
03.02.202112:00Дочић ВеснаПиротска 6а, Зајечар11.11.1958
03.02.202113:00Нерадовић Весна12.07.1962
03.02.202114:00Јовановић ГорданаПроте Матеје 7, Зајечар19.03.1940
02.02.202112:00Илић ЈаворкаКурсулина 3/21, Зајечар18.11.1937
02.02.202113:00Првуловић РадојкоНиколе Пашића 275, Зајечар28.10.1930
02.02.202114:00Ранчев Горан9. Српске Ударне Бригаде 49, Зајечар09.05.1962
01.02.202112:00Петровић МираЦрвене Армије 27, Зајечар08.01.1956
01.02.202113:00Станковић Драгана7. септембар 6/12, Зајечар21.01.1979
31.01.202112:00Костић ВидаПожаревачка 44, Зајечар18.08.1929
31.01.202114:00Николов ДрагаЛубница01.09.1927
31.01.202113:00Ранђеловић ВидомирТржичка 3, Зајечар16.08.1935
30.01.202112:00Јеленковић МарјанаХиландарска 10, Зајечар26.06.1961
30.01.202113:00Николић ДобрилаЧарапићева 6, Зајечар19.04.1944
29.01.202112:00Рашић ВладетаНародни Фронт 47, Тајечар21.09.1964
29.01.202113:00Младеновић МилункаЗемунска 21, Зајечар16.08.1930
28.01.202112:00Стефановић НиколијаСитничка бб, Зајечар19.12.1957
27.01.202112:00Илић МиркоЉубљанска 48, Зајечар15.01.1948
27.01.202113:00Јовановић СлавкаНасеље "Краљевица" Ц-3_2/30, Зајечар30.01.1948
27.01.202114:00Пековић РадаЦрвене Армије 16, Зајечар11.05.1923
24.01.202112:00Угриновић БориславаХајдук Вељкова 68, Зајечар17.11.1923
24.01.202113:00Радосављевић ЉубинкаЛуково07.03.1958
23.01.202112:00Илић МилаТопличина 6а, Зајечар05.09.1945
23.01.202113:00Денчић МиодрагЛењинова 47, Зајечар23.10.1952
23.01.202114:00Ђорђевић ДрагаСићевачка 20, Зајечар17.09.1928
22.01.202112:00Ранчић ДрагицаШибеничка 2, Зајечар09.10.1938
21.01.202112:00Митић ШумадинкаБалканска 8, Зајечар18.04.1948
21.01.202113:00Виријевић ТамараГробљанска 77б, Угриновци, Земун15.08.1986
21.01.202114:00Ђорђевић ПетраГенерала Гамбете 42, Зајечар22.01.1928
20.01.202112:00Радовановић НадеждаЉубљанска 51, Зајечар04.10.1938
20.01.202113:00Јанковић ЂорђеЦрногорска 21, Зајечар21.11.1947
19.01.202112:00Павловић БоривојеЧегарска 19, Зајечар25.08.1948
19.01.202113:00Стевановић НадаГенерала Гамбете 76/10, Зајечар14.03.1951
19.01.202114:00Милетић ЦветкоДринска 6, Зајечар14.06.1940
18.01.202112:00Божић ЗдравкоНасеље "Краљевица" Ц-1_1/19, Зајечар10.09.1946
18.01.202113:00Михаиловић ДејанКоторска К-1/6, Зајечар10.09.1962
18.01.202114:00Стевановић ВељаГенерала Гамбете 76/10, Зајечар13.09.1950
15.01.202112:00Матејић ЉубишаТимочки Кеј 43, Зајечар20.08.1940
14.01.202112:00Малешевић БранкоИвана Милутиновића 13/5, Зајечар23.05.1945
14.01.202112:00Тодоровић ВераСкерлићева бб, Зајечар15.08.1951
14.01.202113:00Јовановић ВидосавШибеничка бб, Зајечар29.04.1949
14.01.202114:00Ћирић РадеЉубе Нешића 88, Зајечар27.04.1958
13.01.202112:00Николић Ристић ТатјанаПана Ђукића 13/5, Зајечар03.12.1946
13.01.202113:00Цветковић ДраганаБошка Бухе 3, Зајечар17.08.1960
13.01.202114:00Антић МиодрагКурсулина 3/19, Зајечар06.07.1949
12.01.202112:00Субић ВелкоКосовска 14, Зајечар29.04.1945
12.01.202113:00Николић АлександарПана Ђукића 13/5, Зајечар20.03.1931
12.01.202114:00Ћирић ТомиславЗвезданска 4а, Зајечар18.03.1930
11.01.202112:00Мијалковић СретенМајевичка 2, Зајечар28.07.1936
11.01.202113:00Ђорђевић БожидарШљиварски пут 89, Зајечар08.01.1948
11.01.202114:00Тошић ЉубинкоСаве Ковачевића 38, Зајечар02.10.1954
10.01.202112:00Милановић ЈеленНародне Републике 5, Зајечар15.11.1942
10.01.202113:00Џунић ВукашинСтаноја Гачића 13, Зајечар18.06.1951
10.01.202114:00Јовановић Петровић НадеждаСветозара Марковића 145а, Зајечар21.07.1946
09.01.202112:00Панић ДушанБранка Перића 18, Зајечар22.12.1944
09.01.202113:00Петковић МирославаБрегалничка 28, Зајечар18.04.1942
09.01.202114:00Лазаревић СтаљинСлавонска 3, Зајечар18.04.1945
08.01.202112:00Богдавовић БоривојеВладимира Назора 16/1, Зајечар26.03.1950
08.01.202113:00Тодоровић ДанилоБошка Бухе 7, Зајечар05.11.1949
08.01.202114:00Милисављевић ВладиславДели Јована 10а, Зајечар24.11.1935
06.01.202112:00Дречић МиодрагНиколе Пашића 68_2/14, Зајечар06.09.1949
06.01.202113:00Боновић СветиславаКоторска К-6/17, Зајечар18.08.1940
06.01.202114:00Јанковић ЗоранСтрумичка 2/3, Зајечар19.06.1957
05.01.202113:00Дуљај МаркКарађорђев Венац 2, Зајечар13.01.1958
05.01.202114:00Петковић МирјанаДурмиторска 85, Зајечар30.09.1950
04.01.202113:00Ђекић Јован7. Септембра 8_1/4, Зајечар22.03.1950
03.01.202112:00Јерковић БранкоНародних Хероја 6, Зајечар22.04.1944
03.01.202112:30Маринковић Љубинка23.10.1950
02.01.202112:00Миливојевић ЗвезданаРтањска 1/2, Зајечар19.06.1958
02.01.202113:00Николић МилеЉутице Богдана 26, Зајечар19.03.1959
02.01.202114:00Ђорђевић Борко Вишњар бб, Зајечар13.10.1969
31.12.202012:00Ђуров ГоранДимитровградска 11, Зајечар28.11.1984
31.12.202013:00Поповић БраниславаНасеље "Краљевица" Ц-1_1/15, Зајечар28.03.1954
31.12.202014:00Николић ЖивојинСтарог Вујадина 57, Зајечар01.11.1957
30.12.202013:00Мирковић БраниславСветозара Марковића 93, Зајечар12.12.1952
30.12.202012:00Пујић ВелиборМилоша Великог 2/22, Зајечар12.11.1935
29.12.202012:00Жикић ЗлатимирНасеље "Краљевица" Б-8/24, Зајечар16.11.1950
29.12.202013:00Петровић ДрагољубЈаворска 15, Зајечар24.12.1942
29.12.202014:00Анђелковић ОливераУстаничка 187/41, Београд18.09.1929
28.12.202012:00Пантић ДрагославКоторска К-1/11, Зајечар19.10.1935
27.12.202012:00Јеленковић ЈасминаХајдук Вељкова 4_3/15, Зајечар29.10.1958
27.12.202013:00Јакововић МирославДунавска 9, Панчево05.01.1955
27.12.202014:00Ђуричанин ЖељкоНиколе Пашића 83/20, Зајечар18.12.1983
26.12.202012:00Милошевић БоркаНиколе Пашића 16, Звездан28.08.1943
26.12.202013:00Ђурић СузанаДубровачка 27, Зајечар13.02.1970
26.12.202014:00Савић РадмилаСкопљанска 8а, Зајечар25.11.1939
25.12.202012:00Милосављевић Боривоје31.03.1940
25.12.202013:00Петровић Љубинка26.12.1927
24.12.202012:00Спасић АнђаXIV Српске ударнр бригаде 2, Зајечар24.11.1948
24.12.202013:00Виденовић ДраганаМакедонска 6, Зајечар17.04.1961
24.12.202014:00Ђурић ЈеленБежанијска 9, Зајечар07.01.1946
23.12.202012:00Благојевић ДринаСлавонска 2, Зајечар27.05.1957
22.12.202012:00Ждерић ЉубицаЉубе Нешића 155/4, Зајечар02.06.1944
22.12.202012:30Раденковић ДавинкаХајдук Вељкова 42, Зајечар23.07.1953
22.12.202013:00Каран МилцаСпасеновићева 3/1, Зајечар08.04.1936
21.12.202012:00Тасић Шуштер ЉиљанаСокобањска 20, Зајечар03.11.1953
21.12.202013:00Тошић ДанијелаИвана Милутиновића 61, Зајечар24.01.1977
21.12.202014:00Данчић ДрагиНаеље "Краљевица" Б-1_1/34, Зајечар29.12.1953
20.12.202012:00Трандафиловић СветомирЛењинова 45/1, Зајечар01.09.1924
20.12.202013:00Милијић ГрадимирМилана Миљковића 28, Зајечар09.06.1952
20.12.202014:00Милићевић ЈелицаСтевана Мокрањца 1, Зајечар28.05.1955
19.12.202012:00Станисављевић МаријаНиколе Пашића 271, Зајечар28.08.1922
19.12.202013:00Милосављевић ЉубишаНародне Репулике 1, Зајечар13.11.1957
19.12.202014:00Радојковић ВладаМилана Миљковића 28, Зајечар14.07.1957
18.12.202012:00Коцић НовицаНиколе Пашића 169, Зајечар28.08.1948
18.12.202013:00Стојановић ЗоранСтаноја Гачића 55, Зајечар17.09.1959
18.12.202014:00Павловић СрбољубБалканска 40, Београд21.09.1952
17.12.202012:00Ристић МиљанЉуботенска 18, Зајечар31.07.1976
17.12.202013:00Лалић ЈованНиколе Пашића 66/5, Зајечар23.09.1941
17.12.202014:00Цветковић ЈовкаСветосавска 16, Владичин Хан19.03.1934
16.12.202012:00Јанковић БојаЛазе Лазаревића 29, Зајечар01.01.1937
16.12.202014:00Крчо СекулаДостојевског 23, Зајечар20.04.1956
16.12.202013:00Милеуснић МарицаКњегиње Љубице 2/16, Зајечар08.07.1931
15.12.202012:00Јовић МиломиркаЈакшићева 15, Зајечар02.01.1939
15.12.202013:00Бенкај ПетарБежанијска 7, Зајечар05.03.1958
15.12.202014:00Ристић ЛалчаЈуговићева 10, Зајечар05.11.1947
14.12.202014:00Вучковић ХристинаПожаревачка 37/1, Зајечар23.09.1940
14.12.202012:00Симјановић ПетарМоравска 13/8, Зајечар25.07.1939
14.12.202013:00Милојковић БраниславПризренска 31, Зајечар01.10.1932
13.12.202012:00Николић ЖивојинМилана Миљковића 7, Зајечар30.05.1941
13.12.202013:00Виденовић Чедомир23. Дивизије 10, Зајечар28.01.1945
12.12.202012:00Николић ДанкоНеготинска 30, Зајечар26.03.1952
12.12.202013:00Стефановић ЗоранВардарска 25, Зајечар03.01.1954
12.12.202013:00Петровић РатомирПавла Илића 18, Зајечар15.08.1942
11.12.202012:00Анђелковић ГоранЈована Кецмана 1, Зајечар07.08.1969
11.12.202013:00Крстић БожицаПожаревачка Д-3/6, Зајечар07.10.1950
11.12.202014:00Стојановић СтанимирЈурија Гагарина 4, Зајечар02.10.1947
10.12.202012:00Станковић СветиславСветозара Марковића 71, Зајечар15.02.1935
10.12.202013:00Миленовић ТањаНиколе Пашића 257, Зајечар23.11.1948
10.12.202014:00Панчић ЖивојинСветозара Марковића 138/2, Зајечар08.09.1943
09.12.202012:00Johannes DerksШуматовачка 8, Београд10.01.1940
09.12.202013:00Спасић ДушанКосанчићев Венац 15, Зајечар24.01.1936
09.12.202014:00Петровић БраниславКосанчићев Венац 16а, Зајечар08.01.1943
08.12.202012:00Нешић Ружица29.06.1930
08.12.202013:00Чеферјановић СузанаХиландарска 5, Зајечар14.01.1947
08.12.202014:00Петровић Момир17.09.1947
07.12.202012:00Бетић ДрагољубВишеградска 8, Зајечар17.11.1965
07.12.202013:00Ђорђевић ДрагицаВишњар бб, Зајечар09.05.1950
07.12.202014:00Јовановић ВинкоПожаревачка 4/22, Зајечар09.05.1956
06.12.202012:00Божић РадомирИвана Мажуранића 20, Зајечар30.04.1946
06.12.202013:00Давидовић МирјанаНасеље "Краљевица" Б-3_2/22а, Зајечар25.04.1935
05.12.202013:00Видојковић МилицаЖелезничка 60, Зајечар29.12.1942
05.12.202012:00Стевановић СрђанИвана Милутиновића 34, Зајечар18.08.1971
05.12.202014:00Ристић МилорадТимочке Буне 10а, Зајечар28.01.1945
04.12.202012:00Танић МомчилоНасеље "Краљевица" А-1/65, Зајечар13.04.1949
04.12.202013:00Милић БртатиславаТимочке Буне 29, Зајечар19.02.1947
04.12.202014:00Николић ЗоранВиктора Бубља 24, Зајечар16.12.1951
03.12.202012:00Милошевић ДушицаБитољска 30, Зајечар02.06.1952
03.12.202013:00Милојковић ЦветанкаНасеље "Краљевица" Ц-3_1/27, Зајечар28.08.1941
02.12.202012:00Вукичевић МиланЗворничка 3а, Зајечар01.03.1934
02.12.202013:00Стојановић ПредрагКњегиње Љубице 4/18, Зајечар15.02.1945
02.12.202014:00Крстић ДрагославНасеље "Краљевица" Б-1/103.02.1947
01.12.202013:00Најдановић МирославаМилоша Великог 2/28, Зајечар25.08.1950
30.11.202012:00Костадинов АсенкаПиварска 3, Зајечар25.12.1924
30.11.202013:00Ђорђевић СрђанКараџићева 2, Зајечар21.02.1964
30.11.202014:00Младеновић ВелиборЉубљанска 44, Зајечар27.02.1954
29.11.202012:00Стојановић РезикаФрушкогорска бб, Зајечар12.04.1929
29.11.202013:00Младеновић БожидарРадмиле Моцић 9, Зајечар04.04.1948
29.11.202014:00Вучић МилеваТимочке Буне 49, Зајечар18.03.1948
28.11.202012:00Јовановић ДобросавСарајевска 21, Зајечар25.09.1937
27.11.202012:00Нинић ЂорђеЧупићева 21, Зајечар20.07.1951
27.11.202013:00Јанковић Павле7. Септембра 56а/4, Зајечар27.06.1930
26.11.202012:00Анђелковић Гвозден27.11.1951
26.11.202013:00Кокеза ДраганаНиколе Пашића 83а_2/10, Зајечар04.04.1945
26.11.202014:00Васић Градимир05.06.1953
25.11.202012:00Јевремовић Јован13. Маја 4, Зајечар20.01.1936
25.11.202013:00Првуловић ЉиљанаКраљевића Марка 4/3, Зајечар11.06.1953
24.11.202012:00Цветковић ТомиславНеготинска 30, Зајечар30.07.1934
24.11.202013:00Миленковић ЛидијаПере Радовановића Е-7/26, Зајечар11.02.1961
24.11.202014:00Петковић МиркоСкопљанска 15а, Зајечар01.10.1936
23.11.202012:00Сибиновић ПолкаТимочка 7, Зајечар27.06.1928
23.11.202013:00Тодоровић ЈелицаКозарачка 38, Зајечар27.09.1936
23.11.202014:00Илић МиланТопличина 6а, Зајечар21.08.1936
22.11.202013:00Јовановић СлавољубОбилићев Венац 12, Зајечар06.02.1949
21.11.202012:00Ђенић ДрагаТимочке буне 15, Зајечар17.11.1928
21.11.202014:00Ђурић ВерицаЊегошева 7/6, Зајечар30.03.1943
21.11.202013:00Лазаревић НаталијаВојводе Степе 1а, Зајечар20.04.1932
20.11.202012:00Миленковић ДрагицаРадомира Васиљевића 9, Зајечар16.01.1937
20.11.202013:00Стојанов ВерчаСтаноја Главаша 6, Зајечар15.12.1955
20.11.202014:00Лазаревић ВитомирХајдук Вељкова 60, Зајечар09.10.1930
19.11.202012:00Лазић АлександраЦара Николаја другог 66, Београд21.12.1957
19.11.202012:30Ристић ВерицаОмладинска 59, Зајечар03.10.1938
19.11.202013:00Пуцар МагдаленаТопличина 1, Зајечар28.08.1939
19.11.202014:00Милановић ВељкоМилоша Великог 9, Зајечар01.04.1963
18.11.202012:00Анђелковић ЉубомирУстаничка 187/41, Београд28.01.1927
18.11.202013:00Спасић ЗорицаБрегалничка 7, Зајечар25.07.1974
18.11.202014:00Митић Драгољуб9. Српске ударне бригаде 17а, Зајечар30.07.1941
17.11.202012:00Првуловић ЈовицаЦара Душана 43, Зајечар02.06.1949
16.11.202012:00Бранковић ВидаСкојевска 4, Зајечар19.06.1952
16.11.202013:00Милосављевић МирославаЉубљанска 17, Зајечар08.11.1954
15.11.202012:00Блануша РадомирЂуре Салаја 3а, Зајечар28.07.1951
14.11.202013:00Виденовић ЖивкоЦрвене Армије 38, Зајечар20.11.1937
13.11.202013:00Рисантијевић Братислав7. Септембар 56а/19, Зајечар21.12.1951
10.11.202012:00Младеновић СтојанНародног Фронта 53, Зајечар19.10.1946
10.11.202013:00Вукосављевић ЂорђеЉубе Нешића 96а/8, Зајечар14.04.1934
10.11.202014:00Милкић ДаницаШумадијска 12, Зајечар23.02.1932
09.11.202012:00Мариновић БиљанаПавла Илића 10, Зајечар09.08.1960
09.11.202013:00Панић БогосавПожаревачка 10, Зајечар27.11.1936
09.11.202014:00Паћевић СашаБоровачка 9, Зајечар26.09.1982
07.11.202012:00Ђорђевић РадмилаЊегошева 5/8, Зајечар18.07.1933
06.11.202012:00Живуловић ВитомирМилана Ракића 2, Зајечар15.04.1948
05.11.202012:00Таков ДраганаЖелезничка 52, Зајечар27.06.1954
04.11.202012:00Драшковић АнгелинаТимочке буне 10, Зајечар10.03.1942
04.11.202013:00Стојановић ОлгаЛоле Рибара 18, Зајечар25.01.1923
03.11.202012:00Брковић ДаницаХајдук Вељкова 7, Зајечар12.05.1930
03.11.202013:00Јовић МирославЈаворска 17, Зајечар19.11.1935
03.11.202014:00Стефановић БиљанаЉубице Радосављевић 16, Зајечар15.11.1967
02.11.202012:00Ћирић ЗорицаМоше Пијаде 94/7, Зајечар11.04.1939
31.10.202012:00Рајић БојанаЦрноречка 3, Зајечар24.10.1937
31.10.202013:00Јовановић МилеваЂорђа Симеоновића 26/а, Зајечар05.04.1949
31.10.202014:00Стојановић ДраганПрилепска 16, Зајечар25.03.1943
29.10.202012:00Јовановић Слободан23. дивизије 47, Зајечар20.01.1948
29.10.202013:00Голубовић ДрагославМаксима Горког 7, Зајечар01.09.1936
28.10.202012:00Никодијевић СтевкаШљиварски пут 7, Зајечар02.08.1931
27.10.202012:00Ристић ВарадинкаМишарска 9, Зајечар12.09.1938
27.10.202013:00Миленковић ЈованкаГробљанска 3, Зајечар06.07.1946
25.10.202012:00Цапуреловић НадаМарије Бурсаћ 8, Зајечар23.03.1948
25.10.202013:00Трифуновић БоривојеНародног фронта 38, Зајечар26.08.1944
25.10.202014:00Вељковић Александар23. Дивизије 42а, Зајечар26.08.1937
24.10.202012:00Малек СузанаБоре Милића 1/7, Зајечар07.03.1966
24.10.202013:00Костић НаталијаБранка Радичевића 8, Зајечар07.10.1932
23.10.202012:00Илић НедељкоКњажевачка 39, Зајечар24.10.1948
22.10.202013:00Јовановић НенадКњегиње Љубице 8/8, Зајечар21.03.1934
22.10.202014:00Поповић РадмилаГрљански пут бб, Зајечар14.11.1939
21.10.202012:00Димитријевић ЕмилијаСветозара Марковића 187_2/7, Зајечар16.09.1938
20.10.202012:00Недељковић ОливераСтаноја Главаша 8, Зајечар07.10.1927
20.10.202013:00Ратковић ОлгаКумановска 22а, Зајечар16.01.1939
19.10.202013:00Живановић МиланНиколе Пашића 83/30, Зајечар31.10.1938
16.10.202012:00Митић АлександарВладимира Назора 24, Зајечар07.06.1931
16.10.202014:00Нађ ФрањаНасеље "Краљевица" Б-2_2/35, Зајечар30.11.1949
16.10.202013:00Илић ЗоранЕмила Золе 14, Београд17.04.1960
15.10.202014:00Живановић СлавишаДунавска 1/15, Зајечар02.06.1966
15.10.202012:00Максимовић НадеждаИвана Мажуранића 23, Зајечар26.03.1956
15.10.202013:00Живић СлободанСинђелићева 6, Зајечар30.06.1945
13.10.202012:00Цветковић НадицаВојводе Путника 6_2/2, Зајечар21.10.1943
13.10.202013:00Пауновић СветланаДоктора Хаџића 3, Зајечар15.10.1938
10.10.202012:00Куљански ДрагославЕвропска 28, Зајечар21.09.1956
08.10.202012:00Путниковић ЈугославГенерала Гамбете 78, Зајечар12.11.1951
08.10.202013:00Милкић БранкоШумадијска 32, Зајечар15.01.1932
07.10.202012:00Ђорђевић МилинкаГрљански пут бб, Зајечар26.02.1943
04.10.202013:00Ћирић БраниславПанчевачка 4, Зајечар28.08.1941
02.10.202012:00Тодоровић МилорадЛоле Рибара бб, Зајечар22.07.1943
02.10.202013:00Варалунговић ЦветкоКрфска 20_1/24, Зајечар03.07.1942
30.09.202014:00Шаиновић МиодрагИвана Милутиновића 48, Зајечар24.12.1950
29.09.202013:00Миленковић АдамРашка 5, Зајечар01.01.1944
29.09.202014:00Сандић СандеДимитровградска 20, Зајечар01.05.1948
28.09.202012:00Михаиловић НаталијаПохорска 1, Зајечар11.01.1951
27.09.202013:00Симоновић ЈасминаЦрноречка 9, Зајечар07.12.1956
26.09.202012:00Спасић ДрагољубШпанских Бораца 12, Зајечар29.10.1939
24.09.202012:00Ђорђевић ОлгаПионирска 4, Зајечар14.02.1940
24.09.202013:00Божиловић БогданШљиварски пут 60, Зајечар20.08.1932
23.09.202013:30Првуловић ЉиљанаСитничка 4, Зајечар21.11.1939
22.09.202012:00Ђерговић ВитомирТимочке Буне 46, Зајечар10.07.1937
22.09.202013:00Недељковић СинишаБошка Бухе 12, Зајечар11.11.1939
21.09.202012:00Стевановић ВидосаваНеготинска 7а, Зајечар11.09.1938
21.09.202014:00Милутиновић ЉиљанаНасеље "Краљевица" А-1/27, Зајечар28.01.1952
21.09.202013:00Миловић СлавицаКозарачка 33, Зајечар29.04.1958
20.09.202012:00Миленковић ВелимирШумадијска 9, Зајечар22.09.1933
19.09.202013:00Милошевић АлександарУжичка 29, Зајечар19.09.1939
19.09.202012:00Ранђеловић ДушицаЖелезничка 45, Зајечар15.09.1966
18.09.202013:00Горњаковић ПетарГамзиград28.04.1945
17.09.202012:00Николић ВладиславаЦрновршка 22, Зајечар22.03.1953
17.09.202013:00Чикарић МиљаБранка Перића 36а, Зајечар07.08.1933
17.09.202014:00Живковић Зоран7. Септембар 56/9, Зајечар02.09.1929
15.09.202013:00Петров МалинкаАранђеловачка 28, Зајечар08.06.1939
14.09.202013:00Грујић СтаниславкаШуматовачка 2, Зајечар02.09.1950
13.09.202012:00Ћирић ДраганДели Јована 41, Зајечар23.12.1954
13.09.202013:00Тодоров КатинкаПодгоричка 33, Зајечар27.01.1947
13.09.202014:00Димитријевић ЈованаИзворски пут 22, Зајечар07.10.1937
12.09.202012:00Здравковић КосараСветозара Марковића 39, Зајечар23.05.1940
12.09.202013:00Петровић МилетаПере Радовановића 19, Зајечар21.10.1953
12.09.202014:00Јовић ВластимирЈакшићева 15, Зајечар18.09.1934
11.09.202012:00Ивановић ДушанЗемунска 9, Зајечар17.02.1933
10.09.202013:00Марковић Зорица7. Септембар 148, Зајечар04.02.1953
08.09.202012:00Јованчов СтанаСарајевска 5, Зајечар15.08.1936
08.09.202013:00Димитријевић НебојшаСпасоја Милкића 2, Књажевац21.05.1971
07.09.202012:00Аризановић ДрагољубОмладинска 26, Зајечар23.10.1926
07.09.202013:00Марковић МилашинНасеље "Краљевица" Ц-3_2/43, Зајечар26.02.1958
07.09.202014:00Првуловић ВукашинЗвезданска 5а, Зајечар05.12.1944
06.09.202012:00Живковић СлободанАвнојска бб, Зајечар08.02.1950
06.09.202013:00Главонић МиодрагНародне Републике 12, Зајечар22.01.1949
06.09.202014:00Цветковић ЉубинкаКраљевачка 28, Зајечар20.10.1950
05.09.202012:00Николић СпоменкаКоторска К-5 1/7, Зајечар12.03.1938
05.09.202014:00Карпић ТомиславХајдук Вељкова 114, Зајечар02.11.1950
04.09.202012:00Петрфајн Надежда7. Септембар 62, Зајечар04.05.1937
03.09.202012:00Свиларев МихаилоМарије Бурсаћ 1, Зајечар28.02.1934
03.09.202013:00Инић АнђелкаКњегиње Љубице 8/14а, Зајечар28.11.1937
03.09.202014:00Ристић КајаАмеричка 30, Зајечар03.03.1950
02.09.202013:00Петровић ЖиворадПожаревачка 50_1/12, Зајечар21.09.1948
01.09.202013:00Николић РадицаПожаревачка А-3_2/14, Зајечар15.12.1950
01.09.202014:00Микић МирославаИвана МИлутиновића 5, Зајечар15.01.1948
01.09.202012:00Васић ДокаЛоле Рибара 15, Зајечар21.10.1930
31.08.202013:00Паунковић ВладимирГрљански пут бб, Зајечар03.09.1945
31.08.202012:00Ристић МилункаБранка Перића 1, Зајечар18.03.1930
30.08.202012:00Стјепановић БосиљкаКоторска бб 10, Зајечар18.02.1934
29.08.202013:00Станковић ЗоранМилана Миљковића 5, Зајечар18.12.1950
29.08.202012:00Митровић МиркоМилана Миљковића 46, Зајечар17.05.1971
29.08.202014:00Мишић СилванаЦрноречка 17, Зајечар28.08.1971
25.08.202013:00Ристић ПетарМеђумурска 21, Зајечар15.11.1935
23.08.202012:00Милановић ТоманијаЛубница, Зајечар26.01.1926
21.08.202012:00Антић ДушанСтаноја Гачића 37, Зајечар10.03.1934
19.08.202013:00Милојковић СветомирЛоле Рибара 13, Зајечар27.09.1930
18.08.202012:00Костић ЖивкоГрљански пут 4, Зајечар07.05.1951
18.08.202013:00Тодоровић АцкоРибарска 4, Зајечар30.09.1955
16.08.202013:00Митровић ДаркоНишка 13, Зајечар13.03.1974
15.08.202012:00Недељковић ЗорицаНасеље "Краљевица" Б-9_1/27, Зајечар02.01.1946
15.08.202013:00Китић ПантаПана Ђукића 2_1/2, Зајечар10.04.1941
15.08.202014:00Кокелић БосиљкаКрушевачка 3, Зајечар21.10.1926
14.08.202012:00Тодоровић НовицаКњегиње Љубице 2/17, Зајечар05.03.1929
13.08.202012:00Денчић ЖивојинМилана Миљковића 49, Зајечар20.10.1939
13.08.202013:00Кузмић ИванЛозничка 9, Зајечар30.04.1941
13.08.202014:00Бојић МилорадПодгрмечка 4, Зајечар16.02.1942
12.08.202012:00Војислављевић БориславаКоторска 1-1/18, Зајечар14.01.1935
12.08.202013:00Симић НебојшаКоторска К-7/12, Зајечар18.11.1967
12.08.202014:00Марковић МирјанаТимочке Буне 2/10, Зајечар11.07.1953
11.08.202012:00Веселиновић ЈомиркаЦрвене Армије 154, Зајечар20.07.1938
10.08.202012:00Пауновић ВојиславЦара Душана 6, Зајечар06.09.1951
08.08.202012:00Зејић Ивана07.07.1946
08.08.202013:00Петковић СлавишаЉубљанска 9, Зајечар13.10.1958
06.08.202012:00Крстић ДрагомирКопаоничка 2, Зајечар02.08.1939
04.08.202012:00Радовановић МиланАвнојска бб, Зајечар15.01.1950
04.08.202013:00Жикић МиопмирНиколе Пашића 203, Зајечар14.03.1953
03.08.202012:00Вујовић ЗоркаПожаревачка 55/4, Зајечар05.04.1932
03.08.202013:00Милошевић ВладицаДели Јована 27, Зајечар19.10.1970
03.08.202014:00Стојанов ВишњаРадомира Васиљевића 8, Зајечар05.05.1937
02.08.202012:00Рајковић МомчилоОмладинска 3, Зајечар07.01.1941
02.08.202013:00Стојковић ДимитријеИвана Милутиновића 58, Зајечар14.04.1929
01.08.202012:00Стојановић ДушанкаБежанијска 3, Зајечар12.06.1927
01.08.202013:00Дрљача МиленаСремска 32, Зајечар10.05.1932
01.08.202014:00Младеновић ЗоранМилана Миљковића 51, Зајечар01.01.1948
01.08.202012:00Протесић Властимир05.01.1953
31.07.202013:00Петковић МиланЉубљанска 13, Зајечар27.02.1981
31.07.202014:00Божиновић МилорадПодгоричка 19а, Зајечар22.03.1943
31.07.202012:00Огњановић ДрагославЦрвених Јавора 24, Ниш21.01.1935
29.07.202013:00Илић ВераКоторска К1/2, Зајечар26.08.1938
28.07.202012:00Филиповић ЗоранГенерала Гамбете 74_2/6, Зајечар18.10.1940
27.07.202012:00Николић МаринаПанчевака 10, Зајечар29.03.1940
27.07.202013:00Рангелов ВикторСветозара Марковића 187_2/14, Зајечар02.09.1944
27.07.202014:00Трифуновић СтанојеПожаревачка 68_3/15, Зајечар06.07.1951
25.07.202012:00Јовановић СлободанМилоша Великог 9а, Зајечар05.03.1949
25.07.202013:00Стевановић ВераМилоша Великог 18, Зајечар01.03.1943
25.07.202012:30Рошко ИванЂуре Ђаковића 9, Зајечар23.04.1934
25.07.202014:00Јовановић ОлгаКрагујевачка 6, Зајечар14.07.1930
25.07.202013:30Брашанац ВојиславНасеље "Краљевица" Ц-3_2/35, Зајечар22.09.1950
24.07.202012:00Трујић Мирјана29. Новембра 4а, Зајечар15.01.1947
23.07.202012:00Вулетић ДушанДр. Љубице Мишић 8, Зајечар15.03.1954
23.07.202013:00Тошић БожидарЗвезданска бб, Зајечар11.09.1937
23.07.202014:00Живуловић РузмилкаЉубице радосављевић 14, Зајечар27.09.1951
22.07.202012:00Грковић ТомиславПодгорска 14, Зајечар15.05.1954
21.07.202012:00Ранђелов МалинаЛубница, Зајечар13.11.1935
21.07.202013:00Станковић ДрагославТимочки Кеј бб_3/14, Зајечар11.11.1947
20.07.202012:00Ђуров МилентијеЛозничка 17, Зајечар09.05.1934
20.07.202013:00Илић ГоранКурсулина 3/21, Зајечар11.09.1964
19.07.202012:00Николић СрбаКајмакчаланска 7, Зајечар23.05.1963
19.07.202013:00Станојевић ЖивојинНасеље "Краљевица" Б-1, Зајечар31.12.1939
18.07.202012:00Здравковић ЉубинкаАјзенштајнова 6, Чукарица, Београд25.07.1935
18.07.202013:00Митровски СветланаЦрногорска 16, Зајечар22.02.1965
18.07.202014:00Ивошевић МиланСкојевска 7, Зајечар21.07.1946
17.07.202012:00Динић ДрагославТанаска Рајића 1, Зајечар18.07.1961
16.07.202012:00Митровић БраниславаНиколе Пашића 83а_3/2, Зајечар26.04.1940
16.07.202013:00Видановић ПетарШуматовачка 6, Зајечар12.07.1940
16.07.202014:00Живковић ЗорицаВасе Пелагића 9, Зајечар03.09.1953
15.07.202012:00Игњатовић БисеркаЧупићева 65/б, Зајечар05.11.1932
15.07.202013:00Маринковић ВељкоЦрвене Армије 152, Зајечар20.11.1983
14.07.202013:00Станојев ЉубинкаВладимира Назора 31_1/5, Зајечар12.01.1945
13.07.202013:00Ђерић Мирко7. Септембар 130, Зајечар14.10.1945
12.07.202012:00Голубовић ЉубинкоФрушкогорска 40, Зајечар26.08.1940
12.07.202013:00Костић БориславаТимочки Кеј 8, Зајечар23.08.1930
12.07.202014:00Станојковић СлавијанкаАјнштајнова 4, Зајечар03.01.1950
11.07.202013:00Савић МиркоМеђумурска 33, Зајечар18.09.1950
11.07.202012:00Јовановић ЉиљанаЦрноречка 16а, Зајечар20.11.1954
11.07.202014:00Ристић БожидарМишарска 8, Зајечар06.06.1927
10.07.202012:00Ђоловић ЗлатицаВојводе Путника 2а/11, Зајечар12.10.1945
09.07.202013:00Митић ВерицаБитољска 2, Зајечар18.03.1937
07.07.202012:00Пешић СтанојеЈаворска 7, Зајечар06.06.1929
07.07.202013:00Колутац МиланМилоша Великог 2/57, Зајечар30.06.1949
06.07.202012:00Драгић БориславЛубнички пут бб, Зајечар02.03.1949
06.07.202013:00Ђорђевић РадмилаПожаревачка 65/16, Зајечар24.11.1935
04.07.202012:00Цанковић Стаменковић МагдаленаНасеље "Краљевица" Б-1_2/4, Зајечар11.03.1931
04.07.202013:00Крстић СрбиславкаМилана МИљковића 31, Зајечар15.08.1930
03.07.202013:00Хуберт ЈованкаШибеничка 44, Зајечар17.02.1956
03.07.202014:00Милутиновић НаталијаКњегиње Љубице 6/6, Зајечар26.08.1939
02.07.202012:00Првановић ЉиљанаГробљанска 7, Зајечар26.08.1943
02.07.202013:00Радивојевић ЉубишаВладимира Назора 33_2/4, Зајечар17.07.1932
01.07.202012:00Ђорђевић МилункаЦрвене Армије 76, Зајечар16.04.1926
01.07.202013:00Драгановић КатаринаПанчићева 4, Зајечар24.12.1924
01.07.202014:00Стојменовић МилицаНасеље "Краљевица" Б-1_1/15, Зајечар12.01.1932
30.06.202013:00Павловић МомчилоКараџићева 3/2, Зајечар06.07.1954
28.06.202012:00Милошевић ГорицаЂуре Салаја 12а, Зајечар28.08.1935
27.06.202013:00Петровић НадаДубровачка 14, Зајечар29.06.1949
25.06.202013:00Братовић МилисавРтањска 2, Зајечар27.01.1963
25.06.202012:00Панајотовић ГранкаБошка Бухе 4, Зајечар14.04.1929
23.06.202013:00Илић ЉиљанаСветозара Марковића 115, Зајечар27.08.1952
23.06.202012:00Хаџић ГоранОбилићев Венац 44б, Зајечар25.01.1960
22.06.202014:00Братовић ЈованРтањска 21, Зајечар06.10.1941
22.06.202013:00Бојић ЉиљанаПере Радовановића Е-6/12, Зајечар21.09.1958
21.06.202013:00Момировић БогољубЦрвене Армије 140, Зајечар28.07.1936
21.06.202014:00Златков ПавлинаБрегалничка 6, Зајечар06.01.1941
18.06.202013:00Стојановић СветаЛењинова 5/3, Зајечар30.04.1951
18.06.202012:00Бојковић ЕмилијаВишеградска 8, Зајечар03.04.1935
18.06.202014:00Ђорђев НиколаБоре Станковића 29, Зајечар10.12.1932
16.06.202012:00Митровић ДивинкаБежанијска 11, Зајечар02.06.1934
15.06.202013:00Пауновић МараПожаревачка 63/2, Зајечар19.02.1932
14.06.202013:00Ранђеловић СузанаПожаревачка Ц-3/23, Зајечар07.09.1963
13.06.202012:00Митић БраниславЧупићева 27/б, Зајечар25.11.1946
13.06.202013:00Тодоровић СветланаШарпланинска 5, Зајечар05.06.1936
12.06.202012:00Жикић БраниславаДравска 3, Зајечар10.06.1939
12.06.202013:00Костић НајданНовосадска 5, Зајечар05.10.1959
12.06.202014:00Совиљ МирјанаНиколе Пашића 210, Зајечар09.02.1952
11.06.202012:00Ангелов ИванкаКордунска 2, Зајечар04.10.1942
11.06.202013:00Жикић ПеришаВојводе Степе 28, Зајечар10.06.1945
11.06.202014:00Симић ЗагоркаЛубница05.06.1942
10.06.202012:00Миленковић Весна9. Српске Ударне Бригаде, Зајечар16.06.1956
10.06.202013:00Станковић РадованПожаревачка 46/11, Зајечар21.01.1943
10.06.202014:00Ристић РаткоЖарка Зрењанина 14, Зајечар26.09.1941
07.06.202012:00Ђорђевић ЈелицаФилипа Кљајића 5, Зајечар13.03.1945
06.06.202012:00Станојевић Јован4. Јули 1а/8, Зајечар11.02.1960
06.06.202013:00Смаиловић АлександраСаве Ковачевића 24, Зајечар10.06.1951
06.06.202014:00Ристић ЦветанкаКрагујевачка 18, Зајечар07.05.1943
02.06.202012:00Цоловић ДраганДели Јована 54, Зајечар27.06.1953
02.06.202013:00Тодоровић СлавољубСокобањска 33/2, Зајечар09.07.1959
02.06.202014:30Младеновић Мирољуб7. Септембар 210, Зајечар04.11.1942
01.06.202013:00Боцић МиленкоИзворски пут 11, Зајечар28.03.1939
01.06.202014:00Николић ВладимирПризренска 16, Зајечар07.06.1953
31.05.202012:00Соколов ПетарВладимира Назора 31, Зајечар27.10.1941
30.05.202013:00Милић Верица9. Српске Ударне Бригаде 17а, Зајечар14.08.1934
30.05.202012:00Јовановић БудимирДимитрија Туцовића 2/10, Зајечар30.07.1959
29.05.202013:00Јовичић ИванМинићевска 30, Зајечар06.07.1950
28.05.202012:00Јовановић СрђанОлимпијска 10, Зајечар19.08.1972
28.05.202015:00Јовановић БранимирБели Брег 7, Зајечар14.10.1931
27.05.202013:00Костић ГорицаЦвијићева 4, Зајечар21.01.1941
26.05.202013:00Павлов СашаХајдук Вељкова 22, Зајечар27.01.1967
24.05.202013:00Нешковић ДаринкаШљиварски пут 33/3, Зајечар17.04.1930
22.05.202012:00Јовановић ЉиљанаОмладинска 50, Зајечар18.12.1955
21.05.202012:00Манојловић РосаНасеље "Краљевица" Б-5_1/2, Зајечар11.11.1928
20.05.202012:00Ристић НајденкаХајдук Станкова 4, Зајечар19.05.1934
19.05.202013:00Канчевић СветиславШљиварски пут бб, Зајечар31.03.1948
19.05.202012:00Андријевић Видинка11.08.1921
19.05.202014:00Милановић МиодрагПролетерских бригада 3, Зајечар25.08.1956
18.05.202014:00Никодијевић НовицаЗвезданска бб, Зајечар28.06.1951
18.05.202012:00Митровић БораГојкова Јаруга бб, Зајечар30.07.1952
17.05.202012:00Адамовић СлавишаНародних Хероја 6, Зајечар16.05.1973
17.05.202013:00Милојковић НадеждаВладимира Назора 33/2/1, Зајечар06.06.1947
17.05.202014:00Миленовић СаваЗвезданска 14, Зајечар12.03.1937
16.05.202012:00Срећковић СловенкаНасеље "Крањевица" Ц-3, Зајечар10.03.1950
16.05.202013:00Николић ГојкоШибеничка 34, Зајечар27.04.1930
16.05.202014:00Живковић Ранка23.10.1932
14.05.202013:00Станковић Филиповић ЉиљанаКосовска 12а/8, Зајечар07.11.1951
12.05.202012:00Вучковић ЈаворкаЂуре Салаја 34, Зајечар15.02.1936
11.05.202012:00Златковић ВитомирЛазаревачка 13, Зајечар18.04.1936
09.05.202012:00Илић Новица28.06.1933
07.05.202013:00Ђорђевић СветомирРадмиле Моцић 15, Зајечар23.12.1937
04.05.202012:00Ђорђевић Љубинко10.10.1942
03.05.202012:00Јанаћијевић Милица12.09.1937
30.04.202013:00Јеленковић ЈелисаветаИВАНА МАЖУРАНИЋА 017 ЗАЈЕЧАР11.02.1933
30.04.202012:00Ђорђевић СинишаЗетска бб, Зајечар20.04.1937
29.04.202012:00Петковић СтанкаПодгоричка 16 Зајечар20.12.1939
29.04.202013:00Јовановић РаткоСАРАЈЕВСКА 007/ ЗАЈЕЧАР///16.05.1942
28.04.202013:00Вучић ЈеленкоНЕМА УЛИЦЕ ББ ГРЉАН07.03.1950
28.04.202012:00Марјановић ЕмилијаЊЕГОШЕВА 016 ЗАЈЕЧАР14.02.1949
28.04.202014:00Миладиновић ЗорицаЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 037 ЗАЈЕЧАР07.03.1931
27.04.202013:00Бранковић ЈасминаБРАНКЕ ДИНИЋ 001 ЗАЈЕЧАР07.04.1969
27.04.202012:00Филимоновић ЈованкаИСТАРСКА 004 ЗАЈЕЧАР12.10.1932
27.04.202014:00Петровић Хранислав13.05.1937
24.04.202013:00Милојевић ВелимирПАВЛА ИЛИЋА ВЕЉКА 011 ЗАЈЕЧАР24.01.1934
24.04.202012:00Васовић СрђанНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 005/Б ЗАЈЕЧАР/1/728.11.1961
24.04.202014:00Ђорђевић Јела11.12.1926
23.04.202012:00Радуловић ДуцаСАВЕ КОВАЧЕВИЋА 048 ЗАЈЕЧАР13.11.1938
23.04.202014:00Стефановић ЉиљанаВАРШАВСКА 011/А ЗАЈЕЧАР01.03.1935
23.04.202013:00Лукановић Јагодинка31.10.1939
22.04.202012:00Калиновић МетодијеРАДМИЛЕ МОЦИЋ 011 ЗАЈЕЧАР05.03.1941
22.04.202013:00Стевановић НиколаМилана Миљковића 15 Зајечар28.08.1948
22.04.202014:00Миленковић ВојиславСТАНКА ПАУНОВИЋА 018 ЗАЈЕЧАР20.08.1943
21.04.202014:00Никић ГоранСоколовачка 6 Зајечар10.01.1971
21.04.202013:00Ранђеловић ГергинаТРЖИЧКА 003 ЗАЈЕЧАР08.03.1973
21.04.202012:00Бељански ДивнаПОДГРМЕЧКА 009 ЗАЈЕЧАР30.01.1945
17.04.202013:00Стојановић ГојкоЛИЧКА 012 ЗАЈЕЧАР10.01.1965
16.04.202013:00Бојовић ВојиславНИКОЛЕ ПАШИЋА 096 ЗАЈЕЧАР/220.12.1933
15.04.202013:00Ђорђевић Слободан1. МАЈА 007/А ЗАЈЕЧАР14.09.1931
15.04.202012:00Митић ДраганПОЖАРЕВАЧКА 057 ЗАЈЕЧАР/318.11.1956
15.04.202012:30Мариновић СмиљаФРУШКОГОРСКА 023 ЗАЈЕЧАР03.08.1936
15.04.202014:00Митровић СофронијеВлаћићева 7К-13 Зајечар14.07.1938
14.04.202012:00Миленовић ЖивомирДР. МИШОВИЋА 016 ЗАЈЕЧАР18.09.1952
14.04.202013:00Канчевић НаталијаХајдук Вељкова 47 Зајечар31.05.1932
14.04.202011:00Сурдановић Милош13.05.1939
13.04.202013:00Тошић РатомиркаРЕСАВСКА 011 ЗАЈЕЧАР28.04.1942
13.04.202012:00Мирјачић БранкаМИЛОША ОБИЛИЋА 028 ЗАЈЕЧАР06.01.1955
10.04.202011:00Митић ВерицаОмладинска 27, Зајечар04.03.1933
10.04.202013:00Милојевић МиливојеАЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 037 ЗАЈЕЧАР09.09.1938
09.04.202012:00Николић ИлијаСТАРОГ ВУЈАДИНА 057 ЗАЈЕЧАР01.08.1934
08.04.202012:00Митић РадосавОмладинска 27, Зајечар13.08.1960
08.04.202013:00Гицић НебојшаРАШКА 006 ЗАЈЕЧАР10.11.1929
07.04.202014:00Милошевић РужицаМОШЕ ПИЈАДЕ 034 БОР/503.10.1933
07.04.202012:00Пауновић ЂорђеШЉИВАРСКИ ПУТ 050 ЗАЈЕЧАР27.04.1937
07.04.202013:00Јовановић ВладимирРТАЊСКА 010 ЗАЈЕЧАР20.04.1957
06.04.202012:00Станков СрђанИвана Милутиновића 77 Зајечар04.12.1972
06.04.202014:00Алексић МирјанаКОТОРСКА 001/К ЗАЈЕЧАР/701.11.1934
06.04.202013:00Ћирић МиливојеСинђелићева 2 Зајечар12.09.1938
06.04.202012:00Јурчевић МиодрагСАВСКА 006 ЗАЈЕЧАР21.09.1965
04.04.202011:00Славуловић НиколаНЕМА УЛИЦЕ ББ ГРЉАН06.07.1989
04.04.202012:00Смаиловић АндријаДРАГИШЕ ПЕТРОВИЋА 017 БОЉЕВАЦ28.06.1964
02.04.202013:00Чикарић СтанаВАСЕ ПЕЛАГИЋА 004 ЗАЈЕЧАР04.08.1947
31.03.2020 : Игор СтанојевићСВЕТОГ САВЕ 010/ ВИДРОВАЦ///29.07.2019
30.03.2020 : Јовановић ОливераДубровачка 30 Зајечар02.03.1955
28.03.202012:00Траиловић ДрагаСтарог Вујадина 60, Зајечар12.11.1933
27.03.202012:00Миљковић НебојшаЉУБЕ НЕШИЋА 088 ЗАЈЕЧАР/02/414.11.1954
27.03.202013:00Стокић СлавицаЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА 030 ЗАЈЕЧАР05.01.1949
27.03.202012:30Јанковић ЖивотаНЕМА УЛИЦЕ ББ ПРЛИТА10.03.1953
26.03.202013:00Ђуров СтојиљкоЛоле Рибара 19/1 Зајечар19.02.1934
25.03.202012:00Ђорђевић Борислав02.10.1955
25.03.202012:00Ждерић ВераСРЕМСКА 011 ЗАЈЕЧАР/2/429.11.1946
24.03.202012:00Ђуревски СтанаНЕМА УЛИЦЕ ББ ГРЉАН28.07.1939
24.03.202014:00Јеленковић МиодрагНАСЕЉЕ КРАЉЕВИЦА 007/Б ЗАЈЕЧАР/1/2826.06.1944
24.03.202013:00Ђоровић ДрагомирКРАГУЈЕВАЧКА 006 ЗАЈЕЧАР27.09.1939
23.03.202012:00Лукић РадомирМАЧВАНСКА 011 ЗАЈЕЧАР25.09.1943
22.03.202013:00Николић Антоније14. Српске Ударне Бригаде 5, Зајечар09.12.1938
22.03.202014:00Васиљковић ЉубинкаКраљевачка 28, Зајечар01.01.1946
22.03.202013:00Николић АнтонијеXИВ СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 005 ЗАЈЕЧАР09.12.1938
22.03.202014:00Васиљковић ЉубинкаКраљевачка 28 Зајечар01.01.1946
21.03.202012:00Симоновић ОлгаРатних Војних Инвалида 18, Зајечар05.05.1935
21.03.202012:00Симоновић ОлгаИГЊАТА ЈОБА 067 БЕОГРАД/00805.05.1935
19.03.202013:00Ђорђевић ЉубомирЉуботенска 3 Зајечар11.09.1952
19.03.202012:00Милосављевић ВластинкаКњажевачка 34, Зајечар09.03.1951
18.03.202013:00Ђорђевић ИгорДурмиторска 34, Зајечар01.09.1980
18.03.202014:00Маринковић ЖивојинЦрвене Армије 122, Зајечар08.04.1940
17.03.202012:00Павловић СлађанкаДрагојла Дудића 8, Зајечар24.06.1948
16.03.202013:00Гајић ГорданаПроте Матеје 17, Зајечар27.08.1935
15.03.202012:00Петковић СветимирПодгоричка 2, Зајечар04.11.1921
14.03.202013:00Лазаревић МилицаНиколе Пашића 94а, Зајечар19.08.1941
12.03.202013:00Стевановић СветиславРадомира Васиљевића 3, Зајечар10.03.1934
12.03.202014:00Ранђеловић НеткаСићевачка 19, Зајечар11.11.1933
11.03.202013:00Живковић ВидојаСветозара Марковића 187_2/15, Зајечар14.10.1953
10.03.202012:00Димитријевић ЖиванаЂорђа Симеоновића 26, Зајечар03.10.1930
08.03.202012:00Херцеговац МујоПрвог Маја 14, Зајечар18.08.1952
07.03.202014:00Ристић Дугослав14. Српске Ударне Бригаде 3/а, Зајечар16.02.1952
07.03.202013:00Трандафиловић ЉубинкоНеготински Пут 25, Зајечар16.12.1949
06.03.202012:00Живковић ЉубицаФрушкогорска 26а, Зајечар01.03.1939
06.03.202014:00Рајковић ЉубишаНиколе Пашића 221, Зајечар04.02.1940
05.03.202012:00Петровић РатомирБежанијска 4, Зајечар13.10.1941
05.03.202014:00Здравковић МирославаХомољска 47, Зајечар14.03.1936
05.03.202013:00Вугделија СлободанПожаревачка Ц-2/18, Зајечар20.10.1944
04.03.202012:00Милошевић ЗагоркаВладимира Назора 53, Бор23.03.1940
03.03.202014:00Раденковић ЧедомирПоречка 3, Зајечар07.02.1939
03.03.202012:00Зорзоновић СлободанкаМије Станимировића 8, Зајечар20.06.1944
03.03.202013:00Симић МиодрагБоре Милића 1/2, Зајечар19.11.1939
02.03.202012:00Цветковић МилунГламочка 9, Зајечар26.01.1951
02.03.202013:00Ђорђевић ЗоранХајдук Вељкова 9_1/15, Зајечар01.01.1960
02.03.202014:00Бугаревић ЈованНасеље "Краљевица" Ц-1_2/19, Зајечар19.02.1937
01.03.202012:00Андрејевић РаденкоКумановска 8, Зајечар08.07.1945
01.03.202013:00Лилић ДанкоДаруваска 6, Зајечар28.10.1947
01.03.202014:00Антић ВладимирЛењинова 25, Зајечар28.03.1928
29.02.202013:00Голубовић ЉубинкоЗвезданска 10а, Зајечар08.12.1942
29.02.202012:00Станковић МирјанаПожаревачка 57/6, Зајечар24.02.1941
29.02.202014:00Муврин МирољубДимитрија Поповића Миткета 1, Зајечар12.08.1948
28.02.202014:00Стевановић НовкаКраљевића Марка 5, Зајечар09.01.1935
28.02.202013:00Петровић СтанкијаДурмиторска 48, Зајечар09.03.1936
25.02.202013:00Митровић СлободанВишеградска 2, Зајечар16.10.1939
25.02.202013:30Обрадовић МихајлоЂуре Салаја 18, Зајечар23.11.1934
23.02.202012:00Живковић СлавољубСкерлићева 15, Зајечар12.07.1950
22.02.202012:00Илић СтојанкаБрегалничка 18, Зајечар17.09.1935
22.02.202013:00Вучковић ЛепосаваПожаревачка А-1_2/17, Зајечар24.06.1937
22.02.202014:00Јанковић ВинкаРадничка 7, Зајечар05.10.1957
21.02.202013:00Јовановић РужаЈелене Мајсторовић 4, Зајечар16.04.1923
20.02.202013:00Митровић МикицаДр. Ивана Рибара 152, Нови Београд06.10.1955
20.02.202014:00Митић Никола9. Бригаде 11/3, Бор20.03.1948
20.02.202012:00Пешић ЖивојинЦрногорска 21, Зајечар13.06.1955
18.02.202012:00Шушовић МиланСтарог Вујадина 32, Зајечар01.06.1940
18.02.202013:00Голубовић ДрагомирСалашка 36, Зајечар10.06.1934
17.02.202012:00Лилић БожидарАмеричка 32, Зајечар10.03.1960
16.02.202012:00Ђурић АлекдандарЈеремије Илића бб, Зајечар02.02.1940
15.02.202012:00Секулић СањаПана Ђукића 2/12, Зајечар20.11.1974
15.02.202013:00Керић ДрагишаБоре Милића 3/28, Зајечар11.03.1958
15.02.202014:00Пешић МирославМаксима Горгог 73/18, Врачар, Београд15.11.1953
14.02.202012:00Димитријевић ДрагољубБитољска 22, Зајечар09.10.1942
14.02.202013:00Гештамов КанаКозарачка 67, Зајечар11.01.1951
14.02.202014:00Симоновски ТодорКурсулина 3/5, Зајечар05.02.1931
11.02.202012:00Нешић СтанимирКварнерска 8, Зајечар15.08.1942
10.02.202012:00Алексић СлађанаОбилићев Венац 5, Зајечар08.08.1953
10.02.202013:00Милојковић МомирНезнаног Јунака 5, Зајечар21.09.1955
07.02.202013:00Цветковић ЈовицаСкерлићева 25а, Зајечар28.07.1949
06.02.202012:00Симоновић ДушицаНародног Фронта 2, Зајечар04.07.1954
06.02.202013:00Ђорђевић ЖивотијеНиколе Пашића 83а/22, Зајечар26.02.1942
05.02.202012:00Николић ЖивицаЉубе Нешића 155/18, Зајечар21.10.1935
05.02.202013:00Станковић ВерицаГенерала Гамбете 78/1, Зајечар07.02.1937
05.02.202014:00Најдановић АндрејаПролетерских Бригада 2, Зајечар17.05.1952
04.02.202012:00Јовановић РоскаНасеље "Краљевица" Б-1_1/7, Зајечар16.11.1935
04.02.202013:00Костић ГорданаЈакшићева 29, Зајечар31.08.1956
04.02.202014:00Стојановић Вукосава08.11.1933
03.02.202013:00Димитријевић НовицаНиколе Пашића 159а, Зајечар21.06.1955
03.02.202012:00Петровић Мирјана17.09.1932
03.02.202014:00Тошић Вукосава7. Септембра 208, Зајечар10.11.1932
02.02.202012:00Миленковић БраниславДубочане, Зајечар24.01.1963
02.02.202013:00Лукић ДрагицаПохорска 9, Зајечар10.10.1952
02.02.202014:00Стојадиновић ГоранЛубнички Пут 21, Зајечар04.10.1973
01.02.202012:00Костић МилеЗвезданска 26, Зајечар12.06.1948
01.02.202013:00Ранђеловић СтепанХајдук Вељкова 9/10, Зајечар09.02.1942
01.02.202014:00Тирменштајн ИвкаНародног Фронта 16, Зајечар25.02.1938
30.01.202013:00Николић БоривојШљиварски Пут 117, Зајечар15.05.1942
30.01.202013:30Николић КрстаВојвосде Путника 5, Зајечар18.03.1932
30.01.202012:00Тошић ВеркаБоровачка 75, Зајечар23.10.1943
29.01.202012:00Анђелковић БиљанаРатних Војних Инвалида 5, Зајечар29.08.1955
29.01.202013:00Алибашић МехмедДоситејева 31, Зајечар12.05.1964
29.01.202014:00Крстић ДрагицаШтимље03.06.1935
28.01.202012:00Стојковић ВукашинШести Габар, Књажевац07.05.1933
27.01.202012:00Стојановић БораБањалучка 1, Зајечар01.02.1938
27.01.202013:00Николић ЉубицаМилана Миљлковића 44/10, Зајечар13.02.1960
27.01.202014:00Јанковић БораКњегиње Љубице 8а/10, Зајечар10.08.1932
26.01.202012:00Михајловић МирјанаВладимира Назора 33_1/1, Зајечар15.04.1948
25.01.202012:00Бловић ДобросавСветозара Марковића 177а, Зајечар02.04.1933
25.01.202013:00Јеремић ДрагославКоторска К6/1, Зајечар25.06.1965
25.01.202014:00Брашић МирјанаВојводе Путника 2/10, Зајечар14.05.1943
24.01.202012:00Ђорђевић ВладимирХајдук Вељкова 4, Зајечар21.04.1972
23.01.202012:00Величковић ПредрагБОРЕ СТАНКОВИЋА 025 ЗАЈЕЧАР21.11.1943
22.01.2020 : Цветковић ВинкаБЕЛИ БРЕГ 049 ЗАЈЕЧАР23.09.1946
22.01.2020Гавриловић Боривоје
20.01.2020Милошевић МиркаИзворски пут 27 Зајечар
20.01.2020КосовљановићКрунославМОСЛОВАЧКА ББ ЗАЈЕЧАР
17.01.2020Крстић СловенкаРудничка 10 Зајечар
17.01.2020Гогић БоривојеНИКОЛЕ ПАШИЋА 276 ЗАЈЕЧАР
17.01.2020Видојковић РозмиркаЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 005 ЗАЈЕЧАР
16.01.2020Милојковић МиланЈАКОВИЧКА СРЦ 020/ СУРЧИН///
15.01.2020Ваљевић АлександарОбелићев Венац 44 Зајечар
15.01.2020Лилић СрбиславНАСЕРОВА 020 ЗАЈЕЧАР
15.01.2020Пауновић РадмилаКАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ 004 ЗАЈЕЧАР/20
14.01.2020Милошевић СлободанДР. МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 010 ЗАЈЕЧАР
14.01.2020Жикић БраниславТимочке Буне54 Зајечар
14.01.2020Јовић ЈованЈАГОДИНСКА 007 ЗАЈЕЧАР
13.01.2020Јевремовић МилостијаНАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 015 ЗАЈЕЧАР/2
11.01.2020Младеновић ДанилоГЕНЕРАЛА ГАМБЕТЕ 029 ЗАЈЕЧАР
11.01.2020Антић МилицаКумановска 11 Зајечар
11.01.2020Данијела Ристић ЈануцовићРтањска22 Зајечар
09.01.202012:00Митровић НовкаГојкова Јаруга бб, Зајечар03.12.1948
09.01.202013:00Костић РајнаДели Јован 26, ЗАјечар23.09.1929
08.01.202012:00Стојановић ПетарНародне Републике 15/15, Зајечар31.01.1946
08.01.2020Стојановић ПетарВИНОГРАДСКИ ВЕНАЦ 007 БЕОГРАД/2/11
06.01.202012:00Марковић РадојеСкерлићева 31, Зајечар06.03.1933
06.01.202014:00Карабашевић СветозарНасеље "Краљевица" Б-2_1/9, Зајечар14.05.1935
05.01.202012:00Стефановић Светланка7. Септембар 39, Зајечар23.11.1954
04.01.202012:00Пешић ВојиславаКараџићева 2_1/15, Зајечар25.01.1942
04.01.202013:00Тодоровић РужаЛуково, Бољевац23.12.1942
04.01.202014:00Младеновић ДушанкаБихаћка 1, Зајечар17.03.1935
02.01.202013:00Деановић РозикаКњегиње Љубице 6/11, Зајечар04.04.1936
31.12.201912:00Станковић ЈагодинкаБрегалничка 22, Зајечар01.01.1936
30.12.201912:00Недељковић ГрозданаГенерала Гамбете 80/4, Зајечар03.03.1942
29.12.201912:00Вељковић Милорад23. Дивизије 53, Зајечар27.03.1947
29.12.201914:00Јанчић ПерсидаПрлитски пут, Зајечар06.12.1937
29.12.201913:00Димитријевић БраниславаПионирска 3, Зајечар11.02.1931
28.12.201912:00Станковић Божидар9. Српске Ударне Бригаде 7, Зајечар10.05.1928
28.12.201913:00Мирковић ДраганаРифата Бурџевића 6, Зајечар07.11.1950
28.12.201914:00Калчић БраниславаДимитрија Поповића Миткета 5, Зајечар13.02.1935
27.12.201914:00Миленовић ГенаИвана Милутиновића 18, Зајечар15.09.1932
27.12.201912:00Стојановић МладенкаПодгоричка 40, Зајечар13.02.1932
27.12.201913:00Милојевић СлађанаПодгоричка 19, Зајечар27.12.1961
26.12.201913:00Кецман МилицаПожаревачка Ц-3/5, Зајечар15.07.1943
25.12.201913:00Ђорђевић МилорадМилоша Великог 33, Зајечар01.01.1949
25.12.201912:00Пејчић ГорданаТитоградска 26, Зајечар09.09.1961
25.12.201914:00Богдановић АнаСтаноја Главаша 9/8, Зајечар16.02.1998
24.12.201913:00Трифуновић БобанИвана Милутиновића 15, Зајечар27.04.1988
23.12.201912:00Петровић ВерославаПожаревачка 65/1, Зајечар15.12.1941
23.12.201913:00Ђорић РадаКоторска К-7/6, Зајечар21.07.1939
22.12.201912:00Каламковић ЉиљанаПере Радовановића 21/9, Зајечар03.05.1948
22.12.201913:00Стефановић ЈованЉубе Нешића 56, Зајечар23.11.1941
21.12.201913:00Стојановић СинишаСветозара Марковића 84, Зајечар17.04.1945
21.12.201912:00Јанковић МилицаИвана Милутиновића 14, Зајечар04.04.1936
19.12.201912:00Јанковић АдамТимочке Буне 15а, Зајечар25.03.1930
18.12.201913:00Виденовић ЦенкоЦрновршка 36, Зајечар28.11.1954
18.12.201912:00Младеновић ДринкаПионирска 7, Зајечар01.10.1934
18.12.201914:00Рајковић БоркаСарајевска 20, Зајечар12.02.1937
18.12.201912:30Јаковљевић ЖивкаТимочки Кеј бб, Зајечар25.04.1929
17.12.201913:00Голубовић ДраганВардарска 30, Зајечар03.04.1961
15.12.201912:00Живановић ЈеленаКрфска 16_1/23, Зајечар29.08.1924
15.12.201913:00Баљевић АнтаАмеричка 5, Зајечар09.07.1938
14.12.201912:00Новаковић БожидарМилана Миљковића 42, Зајечар03.02.1939
14.12.201914:00Куновчић ЗоранКњегиње Љубице 2/3, Зајечар09.08.1964
14.12.201912:00Јовановић АлександарХајдук Вељкова 9/1, Зајечар27.01.1962
14.12.201913:00Савић СимонКурсулина 3, Зајечар16.02.1934
13.12.201912:00Тодоровић ВерицаУскочка 3, Зајечар11.02.1957
13.12.201913:00Величковић МилошПазариште бб, Зајечар08.09.1989
13.12.201914:00Ристић ВојиславВојислава Илића бб, Зајечар12.11.1934
12.12.201914:00Голубовић СлавољубВојничка 105а, Зајечар14.10.1958
11.12.201913:00Јовановић МирјанаНовосадска 7, Зајечар05.12.1949
10.12.201914:00Николић ДрагицаСветозара Марковић 189, Зајечар16.05.1944
10.12.201913:00Јанићијевић ВеселинкаВојводе Путника 3/10, Зајечар16.10.1926
08.12.201912:00Аврамовић МарицаЛубница, Зајечар21.05.1936
08.12.201913:00Костић ВераХајдук Вељкова 23, Зајечар08.08.1932
07.12.201912:00Апић ДесимиркаХајдук Вељкова 9, Зајечар19.10.1950
06.12.201913:00Цетински ГорданаКурсулина 11, Зајечар28.02.1933
05.12.201913:00Ћелић Добрила29. Новембар 12/2, Зајечар02.08.1938
03.12.201912:00Стевановић ДраганПере Радовановића Е-7_23, Зајечар22.09.1952
03.12.201913:00Лазаревић ЖаринкаВојничка 144, Зајечар22.10.1959
02.12.201912:00Петковић ЗорицаНиколе Пашића 94а, Зајечар14.11.1948
02.12.201913:00Алексић СлавишаСветозара Марковића 2, Зајечар06.11.1948
01.12.201912:00Милијић БогданаСлавонска 2, Зајечар18.01.1934
30.11.201913:00Брашић АлександарВојводе Путника 2, Зајечар11.02.1935
30.11.201914:00Лазаревић НедаЈадарска 3, Зајечар08.06.1933
30.11.201912:00Ватовић Милинка29. Новембра 15, Зајечар17.03.1940
29.11.201912:00Панајотовић СлавољубЉубљанска 49, Зајечар03.10.1951
28.11.201912:00Јовановић ВладимирМилана Миљковића 44, Зајечар04.02.1939
28.11.201913:00Петровић Бранка7. Септембар 19, Зајечар22.07.1950
28.11.201914:00Митровић ЉиљанаКурсулина 13_1/10, Зајечар25.01.1952
25.11.201913:00Бађевић МилорадНеготинска 23, Зајечар09.06.1952
24.11.201913:00Милошевић Крстић ОлгаНасеље "Краљевица" Б-3_1/1, Зајечар15.10.1951
23.11.201914:00Маринковић МиленијаЛењинова 7/4, Зајечар20.10.1952
23.11.201912:00Антић ГмитрицаЋирила и Методија 1, Зајечар22.08.1952
23.11.201913:00Милојевић МилорадМаршала Тита 21/3, Палилула, Београд16.04.1947
21.11.201912:00Петровић РадмилаНародне Републике 18/10, Зајечар26.11.1953
21.11.201913:00Николић РадишаСтаноја Гачића 64, Зајечар03.09.1951
21.11.201914:00Панић ТројанкаПожаревачка А3, Зајечар09.06.1943
19.11.201912:00Кос БоркаАвнојска бб/12, Зајечар20.07.1941
19.11.201913:00Арсић ВеснаПожаревачка 50, Ц-4_1/5, Зајечар16.06.1972
18.11.201912:00Глигоријевић СтојкаКумановска 23, Зајечар02.10.1947
17.11.201912:00Ђурић СтојкаКоторска 18, Зајечар07.10.1934
16.11.201912:00Јовић МаринаРтањска 1/2, Зајечар24.04.1985
15.11.201912:00Војиновић СимкаОмладинска 72, Зајечар30.05.1936
14.11.201912:00Перић ДрагољубСветозара Марковића 199, Зајечар03.12.1942
13.11.201912:00Радојевић ДрагославНиколе Пашића 215, Зајечар13.03.1953
13.11.201913:00Џелатовић МарикаКурсулина 3/18, Зајечар26.11.1948
12.11.201913:00Трандафиловић БраниславКозарачка 9, Зајечар19.09.1935
12.11.201912:00Дикић МилорадХајдук Вељкова 72, Зајечар30.12.1921
12.11.201914:00Ватовић НиколаВишњар бб, Зајечар08.01.1951
11.11.201912:00Ранђеловић КосанаСтаноја Гачића 97, Зајечар18.01.1937
11.11.201913:00Велија РускаЂорђе Андрејевић Кун 3, Зајечар03.09.1945
11.11.201914:00Стојановић РанкаЉуботенска 20, Зајечар07.04.1939
10.11.201912:00Пауновић ЖивкоЛоле Рибара 6/2, Зајечар02.02.1932
10.11.201912:30Тошић ЈасминаИзворски Пут 11, Зајечар28.09.1981
10.11.201913:00Милосавлјевић ДрагославЗорана Радмиловића 21, Зајечар19.09.1947
10.11.201914:00Перић ЉубинкаПана Ђукића 12а/22, Зајечар14.12.1941
09.11.201912:00Васиљевић Олга9. Српске Ударне Бригаде 3а, Зајечар16.06.1930
09.11.201913:00Николић БиљанаМилана Миљковића 16, Зајечар28.05.1965
09.11.201914:00Лукић ЗоранТопличина Ц-3/1, Зајечар19.05.1966
08.11.201913:30Станојевић Светомир14. Српске Ударне Бригаде 30, Зајечар30.08.1934
07.11.201913:00Мишић БудимирНасеље "Краљевица" Б-5_1/23, Зајечар19.12.1939
06.11.201912:00Вучићевић АнкицаКозарачка 6, Зајечар11.04.1953
06.11.201913:00Шкрјанец ГорданаНасеље "Краљевица" Б-2_1/13, Зајечар08.09.1944
06.11.201914:00Костић ТомиславЗелени Врх 9, Зајечар26.05.1937
05.11.201912:00Милојковић СлободанБихаћка 9, Зајечар03.06.1957
03.11.201913:00Филимоновић ДрагишаГенерала Гамбете 2, Зајечар08.07.1931
02.11.201913:00Милавец ЉупкаЗорана Радмиловића 5/21, Зајечар17.11.1950
02.11.201914:00Пауновић ДимитријеНовосадска 36, Зајечар19.08.1937
31.10.201912:00Здравковић РатомирПодгоричка 29, Зајечар05.09.1941
31.10.201913:00Џунић ЉубисавДели Јована 25, Зајечар03.10.1939
30.10.201913:00Јовановић ДобринкаПанталејска 32/8, Ниш10.03.1933
27.10.201912:00Јовановић ВладиславРијечка 5, Зајечар01.02.1960
26.10.201913:00Јовановић ЉиљанаНиколе Пашића 181, Зајечар02.02.1951
26.10.201914:00Каменовић ПредрагКурсулина 16, Зајечар16.04.1964
24.10.201914:00Станковић ВелимирВратарница, Зајечар03.04.1965
24.10.201913:00Јовановић РадмилаНасеље "Краљевица" , Зајечар01.07.1950
24.10.201912:00Илић ЈасминаЛазе Лазаревића 9ц, Зајечар07.09.1961
24.10.201912:00Маринковић ВластимирПожаревачка А-5/15, Зајечар12.12.1947
23.10.201913:00Николић МаријаИвана Милутиновића 28, Зајечар07.02.1934
23.10.201914:00Милошевић ЧедомирКараџићева 2/13, Зајечар12.10.1933
21.10.201913:00Васиљевић РадмилаВишеградска 17, Зајечар14.10.1943
20.10.201914:00Марковић БогданСкопљанска 2, Зајечар06.05.1944
20.10.201913:00Обрадовић АлександарГине Пајковић 12/4, Јагодина09.04.1942
18.10.201913:00Ногић СлободанкаИвана Ђаје 11, Врачар, Београд02.08.1943
18.10.201914:00Алексић НегренкаКоторска К-1/2, Зајечар10.06.1940
17.10.201912:00Јовановић ЂорђеНасеље "Вишњар" 43, Зајечар16.01.1928
17.10.201913:00Максимовић МлађанЗорана Ђинђића 15/11, Зајечар21.03.1964
16.10.201912:00Милосављевић ЗоранПана Ђукића 20_1/1, Зајечар20.11.1949
16.10.201913:00Јовановић РадомирКурсулина 18, Зајечар17.02.1941
15.10.201912:00Пауновић ДрагишаПриједорска 8, Зајечар14.04.1931
14.10.201913:00Голубовић НаталијаЦрвене Армије 66, Зајечар09.02.1947
14.10.201912:00Живковић Борица28.08.1948
13.10.201912:00Живић ВеркаБанатска 26 Зајечар04.11.1954
12.10.201913:00Ивковић ВукаНеготинска 16, Зајечар10.08.1954
12.10.201914:00Агушевић ДаницаМилоша Великог 22, Зајечар22.01.1937
12.10.201912:00Јоцић ДрагославМеђумурска 27 Зајечар22.08.1940
12.10.201912:00Поповић СтанојеНасеље "Краљевица" Б-7_1/11, Зајечар16.08.1936
11.10.201912:00Ђурић Обрен23. Дивизије 47/1, Зајечар16.06.1957
11.10.201913:00Милетић ЉубинкаСићевачка 23, Зајечар28.01.1930
10.10.201912:00Николић МилошЂорђа Симеоновића 30/4, Зајечар15.06.1936
08.10.201912:00Јевтић ВукицаМиљана Миљковића 42, Зајечар06.10.1953
06.10.201913:00Благојевић ДаницаНасеље "Краљевица" Б-6_2/13, Зајечар27.10.1948
05.10.201913:00Станковић ЈованДр. Хаџића 4, Зајечар08.10.1939
04.10.201912:00Ранђеловић СтанкаСаве Ковачевића 53, Зајечар07.10.1939
03.10.201912:00Траиловић ИлијаЦара Душана 26, Зајечар22.09.1938
03.10.201913:00Живковић СлавицаНиколе Пашића 163а/18, Зајечар04.09.1955
03.10.201914:00Димитров КосанкаНовосадска 25, Зајечар24.12.1936
02.10.201914:00Лозановић МараКрфска 16/14, Зајечар24.09.1939
02.10.201913:00Стевановић ПетарЊегошева 14, Зајечар04.10.1950
01.10.201913:00Милошевић Светлана20.03.1950
30.09.201912:00Петровић СтанаВојводе Танкосића 7/1, Медијана, Ниш27.09.1930
29.09.201912:00Кирин РадмилаМилоша Великог 2/15, Зајечар23.02.1944
29.09.201913:00Перић АлександарКопривница, Зајечар12.11.1948
28.09.201913:00Ђуричић БиљанаТрг Ослобођења 18/2, Зајечар16.09.1942
28.09.201914:00Љубић ЖивојинДурмиторска 47, Зајечар30.04.1947
27.09.201912:00Антић ЂорђеДунавска 18, Зајечар13.08.1931
27.09.201913:00Јовановић ДаницаЗајечар02.05.1947
26.09.201912:00Флорић СнежанаИстарска 38, Зајечар01.05.1952
26.09.201913:00Радосављевић РадмилаЊегошева 26, Зајечар15.09.1951
25.09.201912:00Антић АнтонијеНасеље "Краљевица" Ц-2_1/15, Зајечар30.12.1932
25.09.201912:00Николић ЉубомирЗаграђе03.07.1952
24.09.201913:00Златковић СмиљаКарађорђева 3, Зајечар16.10.1934
24.09.201914:00Илић РадмилаЗорана Радмиловића 5а/11, Зајечар04.04.1946
23.09.201912:00Панајотовић ЛепосаваМакедонска 9/3, Зајечар15.06.1940
23.09.201913:00Радовановић ЗвезданКњегиње Љубице 2, Зајечар30.08.1963
22.09.201913:00Стојановић ИлијаИвана Милутиновића 66, Зајечар06.07.1952
22.09.201912:00Шоршокановић ИлијаСветозара Марковића 36/10, Зајечар17.03.1950
22.09.201914:00Минкић ХристинаНиколе Пашића 94а, Зајечар17.09.1926
21.09.201913:00Јанковић ЗоранТимочке Буне 15б, Зајечар28.09.1955
21.09.201914:00Ивковић БраниславаЦара Душана 41, Зајечар08.04.1930
18.09.201914:00Петковић ПетарЉубљанска 49, Зајечар02.04.1935
14.09.201912:00Митровић НегославАвнојска бб, Зајечар07.12.1977
14.09.201912:00Здравковић БоркаПабла Неруде 1, Београд20.07.1952
12.09.201912:00Николић РатомирЧарапићева 6, Зајечар19.09.1944
10.09.201913:00Крстић ВераЖелезничка 17, Звездан20.01.1931
10.09.201914:00Лазић Слободан7. Септембар 132, Зајечар08.02.1950
10.09.201912:00Јекнић МилеваНасеље "Краљевица" Б-3_4/16, Зајечар25.03.1929
09.09.201913:00Николић БранивојСомборска 3, Зајечар15.09.1959
08.09.201913:00Стојановић БорисавкаМачванска 14, Зајечар03.03.1935
06.09.201913:00Стојић БлажимирСкерлићева 3, Зајечар10.03.1934
06.09.201912:00Станковић ЗорицаБели Брег 29, Зајечар28.10.1946
05.09.201913:00Мицић ДаницаАвнојска 6а, Зајечар15.07.1924
01.09.201912:00Михајловић ДраганНасеље "Краљевица" Б-3_1/14, Зајечар08.12.1954
01.09.201913:00Боронговић КатаНасеље "Плажа" Л 4/5, Зајечар18.04.1944
31.08.201912:00Младеновић МилеваИвана Милутиновића 41, Зајечар03.11.1931
31.08.201913:00Николић ДрагољубОмладинска 28, Зајечар04.11.1949
31.08.201914:00Божић ДрагојлаРадмиле Моцић 24, Зајечар13.11.1927
30.08.201912:00Аранђеловић ЉубинкаБеоградска 14, Зајечар21.04.1933
29.08.201912:00Дуцић КостадинкаБоре Милића 1/5, Зајечар03.06.1939
26.08.201913:00Милкић ВидосаваШпанских Бораца 31, Зајечар05.02.1945
25.08.201913:00Станковић ДивнаВојводе Мишића 8/2, Зајечар20.03.1945
24.08.201912:00Радуловић СунчанкаПере Радовановића Е2/15, Зајечар19.08.1948
23.08.201913:00Стојановић ТомиславНасеље "Краљевица" А-1/16, Зајечар18.11.1938
22.08.201912:00Првуловић ДушкоВишњар 252, Зајечар17.06.1952
20.08.201913:00Мартиновић БисеркаПана Ђукића 20_1/21, Зајечар19.09.1939
20.08.201912:00Вугделија МарицаСолунских Ратника 8/1/3/17, Краљево18.01.1943
19.08.201913:00Стојиљковић МираЦрновршка 14, Зајечар05.09.1952
19.08.201912:00Станковић ЉиљанаТимочке Буне 2/4, Зајечар29.05.1949
18.08.201912:00Младеновић БосиљкаГундулићева 4, Зајечар10.01.1933
18.08.201913:00Ђорђевић ЖиворадНасеље "Краљевица" Б-9_2/10, Зајечар17.01.1948
18.08.201914:00Јоцев ЈеремијаБели Брег 31, Зајечар12.05.1937
17.08.201912:00Христов КостаДрагише Петровића 69, Бољевац05.09.1940
17.08.201913:00Лукић ВукосаваШљиварски Пут 55, Зајечар08.10.1932
14.08.201912:00Живадиновић ВидаЛесковац, Зајечар10.10.1932
14.08.201913:00Матић РадмилаЛубнички Пут 14, Зајечар07.08.1927
13.08.201913:00Божиновић ВидосаваТаковска 7, Београд26.10.1925
12.08.201913:00Тошић МирјанаПреспанска 12, Зајечар30.08.1936
11.08.201912:00Живковић МиодрагДурмиторска 75, Зајечар29.09.1951
10.08.201912:00Реља МиомирНиколе Пашића 27-2/4, Зајечар27.02.1957
10.08.201914:00Марјановић БранкоАрсеније Спасић 1, Зајечар06.06.1948
10.08.201913:00Милојковић ВиденБихаћка 8, Зајечар05.03.1932
09.08.201912:00Ђорђевић МиркоРготина, Зајечар27.03.1943
07.08.201913:00Аџић ЉубицаСинђелићева 13, Зајечар01.08.1932
06.08.201913:00Павловић ЈованРтањска 10, Зајечар29.07.1935
06.08.201914:00Младеновић СтанимиркаПриједорска 4, Зајечар08.11.1933
06.08.201912:00Симић БисеркаПере Радовановића Е-7/20, Зајечар22.08.1943
06.08.201912:30Ћирић ГорданаКопаоничка 6, Зајечар30.04.1932
03.08.201912:00Коцић ЗлатаНиколе Пашића 169, Зајечар31.03.1951
03.08.201913:00Живановић ВицкаЂуре Салаја 26, Зајечар14.11.1943
02.08.201914:00Јовановић НебојшаСтаноја Главаша 10, Зајечар31.07.1961
01.08.201913:00Ракић ЖивадинБањалучка бб, Зајечар16.02.1939
31.07.201912::00Јовановић ДоброславНиколе Пашића 116, Зајечар17.06.1932
30.07.201913:00Миленковић БориславаВојводе Мишића 32, Зајечар10.08.1926
30.07.201914:00Бељански ДрагомирНасеље "Краљевица" Б-7, Зајечар21.08.1943
29.07.201912:00Марковић БоркаНасеље "Краљевица" А-1/55, Зајечар05.01.1951
29.07.201913:00Првуловић ЗоранРтањска 26, Зајечар16.09.1952
28.07.201912:00Митровић ЉубинкаТимочки Кеј 15а, Зајечар14.03.1947
28.07.201913:00Мадић МиладијаПожаревачка 15, Зајечар30.10.1933
28.07.201914:00Виденовић РатомирХајдук Вељкова 123/3, Зајечар27.08.1942
27.07.201912:00Предојевић НадицаЛесковац10.10.1949
27.07.201913:00Николић БосиљкаГенерала Гамбете 21, Зајечар26.05.1931
27.07.201914:00Илић РадмилаМиљана Миљковића 44/17, Зајечар26.04.1954
26.07.201912:00Жикић Томиславка29. Новембра 4б, Зајечар12.10.1943
25.07.201913:00Винфриед КохнСтеинфелдт стр. 85/22119, Хамбург08.04.1955
25.07.201914:00Михајловић ВелиборКоторска 6, Зајечар03.07.1947
25.07.201912:00Тричковић ЗорицаПожаревачка 46 - 2/1, Зајечар20.10.1933
23.07.201912:00Манић МихаилоНиколе Пашића 291, Зајечар24.03.1940
23.07.201913:00Јовановић МилисавПере Радовановића Е-11/13, Зајечар05.11.1950
22.07.201913:00Радоњић РадојицаНиколе Пашића 159а, Зајечар04.07.1954
19.07.201913:00Милошевић МалинкаВеселина Маслаша 6, Зајечар05.03.1933
17.07.201912:00Бојић ТијанаПожаревачка Е-6/12, Зајечар12.01.1986
17.07.201912:00Бојић ЈованПожаревачка Е-6/12, Зајечар05.05.1960
16.07.201913:00Милановић ОливераЦрвене Армије 59, Зајечар02.09.1951
16.07.201912:00Шемси БеришаНародних Хероја 6, Зајечар29.09.1956
13.07.201912:00Киров СлободанкаНасеље "Краљевица" Ц-2 2/6, Зајечар19.05.1947
12.07.201913:00Броћовић БосиљкаМилоша Великог 15, Зајечар19.04.1922
11.07.201912:00Пејић ЈовицаЛубнички Пут 15/1, Зајечар13.03.1955
11.07.201913:00Загорац Милка7. Септембар 8/11, Зајечар10.10.1924
11.07.201914:00Антић ЦветаЦара Душана 40, Зајечар22.07.1929
10.07.201912:00Аранђеловић Светислав22 Децембра 6, Зајечар01.07.1954
10.07.201913:00Николић МирчаИвана Горана Ковачића 3, Зајечар07.12.1950
09.07.201912:00Јовановић ДрагицаГорњомалска 22, Лештане22.03.1936
08.07.201912:00Божиновић ГорданаЂуре Салаја 23а, Зајечар22.08.1932
08.07.201913:00Мијовић ДраганаНиколе Пашића 31/10, Бор15.06.1943
07.07.201912:00Живић ВојиславХајдук Станка 5, Зајечар21.05.1978
06.07.201912:00Грубишић ЈелаСветозара Марковића 138/10, Зајечар24.01.1925
04.07.201912:00Трифуновић АндријанаБранка Перића 24, Зајечар30.12.1994
03.07.201912:00Милојковић МирољубНушићева 15/4, Зајечар22.06.1950
02.07.201912:00Станковић ЗагоркаНеготинска 6, Зајечар22.10.1938
02.07.201913:00Милошевић ЛазарМилана Миљковића 41, Зајечар16.09.1971
02.07.201914:00Матејевић СтанкаОлимпијска бб, Зајечар12.06.1942
01.07.201912:00Манчић ДраганаИвана Милутиновића 9/2, Зајечар03.12.1968
29.06.201912:00Филиповић ДрагославаГенерала Гамбете 74 а, Зајечар24.08.1929
29.06.201913:00Живковић ЗлаткоВасе Пелагића 9, Зајечар18.04.1948
27.06.201913:00Јовановић ЉубицаЉубљанска 72, Зајечар13.07.1943
25.06.201913:00Гајић ИванкаВојводе Степе бб,Зајечар09.03.1965
24.06.201913:00Ђекић МиљанИ7. Септембар 8/9, Зајечар12.01.1955
24.06.201914:00Јовановић ДраганКараџићева 20, Зајечар26.11.1950
23.06.201913:00Петровић ЖивкаВојводе Мишића 29, Зајечар20.05.1939
23.06.201914:00Ђорђевић МирославБрегалничка 12, Зајечар06.10.1938
23.06.201912:00Николић РадмилаПреспанска 18, Зајечар18.06.1933
22.06.201912:00Кос ЗвонкоБољевачка 4, Зајечар28.04.1948
22.06.201914:00Ршумовић МанојлеШљиварски Пут 15, Зајечар03.07.1935
22.06.201913:00Боновић ВладимирРудничка бб, Зајечар18.08.1940
18.06.201912:00Радовановић Ленка29. Новембра 8, Зајечар08.10.1936
17.06.201912:00Смаић ВераНасеље "Краљевица" Б-4 2/40, Зајечар14.12.1937
17.06.201914:00Крстић ВитомирМилана Миљковића 31, Зајечар05.10.1930
17.06.201913:00Цветковић ЉубишаНасеље "Краљевица" Б-6 2/21, Зајечар12.02.1956
16.06.201912:00Митић СлавишаШљиварски пут 18, Зајечар17.09.1953
16.06.201913:00Тодоровић БогољубВладимира Назора 31, Зајечар25.02.1963
16.06.201913:30Стевановић НенадТопличина 20, Зајечар20.04.1933
15.06.201913:00Златановић РадмилаСтанка Пауновића 17, Зајечар11.04.1939
15.06.201912:00Крстић РоксандаИстарска 24, Зајечар05.12.1927
14.06.201913:00Жикић МиодрагКоторска К-7/5, Зајечар08.11.1950
13.06.201912:00Голубовић Радомир7. Септембар 194, Зајечар04.03.1933
12.06.201912:00Лилић Радомир14.07.1947
11.06.201913:00Цветковић ЖиворадХајдук Вељкова 2, Зајечар18.02.1942
11.06.201912:00Чикуловић КатаЛубница10.03.1944
09.06.201913:00Борота КатаВојничка 74, Зајечар05.04.1942
09.06.201914:00Пауновић СлађанаНиколе Пашића 285, Зајечар02.04.1963
09.06.201912:00Милошевић РадомирНовопазарска 23, Београд26.06.1948
08.06.201912:00Јевтић РанкоЦрвене Армије 70, Зајечар05.12.1943
08.06.201913:00Милошевић ВеселинкаМилована Глишића 18, Зајечар05.06.1946
06.06.201913:00Лукић ГоранПохорска 9, Зајечар28.12.1975
06.06.201914:00Алексић ГоранОбилићев Венац 22, Зајечар31.08.1959
05.06.201913:00Тодоровић МалинаЖикице Јовановића Шпанца бб, Зајечар12.03.1925
01.06.201912:00Николић Видоје Heerdter Sandberg 23, Dusseldorf 14.04.1949
31.05.201913:00Павловић ПетарНиколе Пашића 68, Зајечар04.07.1926
30.05.201913:00Златановић ВидосаваПреспанска 4, Зајечар23.07.1935
30.05.201914:00Николић МаркоПиротска 7, Зајечар23.03.1958
29.05.201912:00Милошевић ЈасминкаЉубе Нешића 137, Зајечар29.05.1951
29.05.201914:00Првуловић ДушанГојкова Јаруга бб, Зајечар24.06.1943
29.05.201912:30Савић ЗдравкоБорска 1, Зајечар18.05.1958
26.05.201912:00Станојевић ЖивојинПожаревачка 65 2/5, Зајечар23.09.1944
25.05.201912:00Стојковић ЖаркоХајдук Вељкова 30, Зајечар31.10.1943
24.05.201912:00Николић ДушанПожаревачка 37, Зајечар09.09.1936
22.05.201914:00Станисављевић ЉубинкаМаглајска 22, Београд26.03.1934
21.05.201912:00Ненковић МаријаУскочка 6, Зајечар15.07.1936
21.05.201913:00Спалајковић МирјанаМирочка 4, Београд17.06.1928
20.05.201912:00Ђуровић БудимирПлавска 2, Зајечар21.04.1946
20.05.201913:00Јоцић СтепаНасеље "Вишњар" 27, Зајечар09.10.1935
20.05.201914:00Живковић СаваПодгоричка 5, Зајечар30.08.1927
19.05.201912:00Топић ХристинаКрушевачка 3, Зајечар01.09.1944
19.05.201912:15Ђорђевић СлавкоГрљански Пут бб, Зајечар27.06.1940
18.05.201912:00Минић ТомиславФрушкогорска 37, Зајечар15.07.1937
18.05.201914:00Станојевић ЉиљанаСветозара Марковића 9, Зајечар12.10.1940
18.05.201913:00Ђорђевић АлександарМаксима Горког 5/2, Зајечар02.03.1994
16.05.201913:30Николић МилкаВишеградска 10, Зајечар14.11.1943
16.05.201914:00Босић МомчилоЗорана Радмиловића 2а, Зајечар18.05.1947
15.05.201912:00Николов ВасилкаКосте Чауша 2/3, Зајечар03.01.1928
14.05.201913:00Љубисављевић ДраганСтаропланинска 22, Зајечар30.04.1961
14.05.201914:00Унић РадмилоНасеље "Краљевица" А-1/39, Зајечар06.03.1951
14.05.201912:00Милосављевић Босанка7. Јули 6, Зајечар09.05.1942
13.05.201912:00Николић БраниславМилоша Великог 6, Зајечар22.09.1931
11.05.201913:00Радојчић ВидојкаСаве Ковачевића 51/а, Зајечар05.04.1936
10.05.201913:00Ристић СтанимиркаСимеона Кончаревића 2/16, Земун15.01.1949
09.05.201913:00Јанковић МирославСветозара Марковића 36/8, Зајечар13.07.1945
09.05.201912:00Јовановић ЉубинкаАвнојска 12, Зајечар18.12.1944
08.05.201912:00Костић ВидимкаАвнојска 1, Зајечар12.02.1942
08.05.201913:00Тодоровић БошкоДрварска 10а, Зајечар14.08.1952
08.05.201913:30Ђигов РадојкоКурир Мише 57, Зајечар10.01.1937
07.05.201912:00Живадиновић ВитомирСело Лесковац19.10.1931
07.05.201914:00Николић МилицаСремска 10, Зајечар29.08.1947
07.05.201913:00Филиповић ЉубишаНародних Хероја 7, Нови Београд21.03.1954
06.05.201913:00Бирчанин СлободанОмладинска 19/1, Зајечар19.05.1944
06.05.201914:00Јеленковић ИлијаЗворничка 4, Зајечар15.03.1930
05.05.201912:00Живић МилованНиколе Пашића 280, Зајечар12.02.1945
05.05.201913:00Николић ВелимирГрмечка 7, Зајечар25.04.1956
04.05.201912:00Чупић ДивнаПлитвичка 3, Зајечар20.03.1950
03.05.201913:00Милосављевић ЈеленаМилосава Милосављевића 10, Горњи Милановац27.05.1965
02.05.201913:00Новаковић ПетраПрлита03.07.1946
02.05.201913:30Петковић НевенкаПодгоричка 2, Зајечар25.05.1948
02.05.201914:00Тодоровић МилинкаКутинска 20, Зајечар27.08.1948
01.05.201912:00Николић ЧедомирМилана Миљковића 11, Зајечар22.09.1920
30.04.201912:00Бркић МиљанаНикола Пашића 1/2, Зајечар11.08.1936
30.04.201914:00Костадиновић МаријаЛубнички Пут 8, Зајечар27.12.2003
29.04.201912:00Милошевић СлободанВишњар 30, Зајечар02.10.1944
29.04.201913:00Димитријевић Љубомир23 Дивизије 55, Зајечар25.10.1934
29.04.201914:00Ћирић СтанаБежанијска 17, Зајечар22.11.1925
27.04.201912:00Адамовић РатицаПожаревачка 55/1, Зајечар14.04.1944
27.04.201913:00Пауновић ДраганЖелезничка 12, Зајечар12.03.1953
27.04.201914:00Минић ГорданаКарађорђев Венац 4, Зајечар24.09.1956
26.04.201912:00Симоновић ВерицаЛозничка 7, Зајечар16.12.1937
22.04.201913:00Ћирић СлавољубСарајевска 29, Зајечар01.02.1939
22.04.201912:00Филиповић ТодорСтаноја Гачића 51, Зајечар08.05.1926
22.04.201914:00Минић ВелиборДели Јована 29, Зајечар22.06.1967
21.04.201912:00Виденовић РадмилаШљиварски Пут 59, Зајечар22.09.1947
21.04.201913:00Зделар СтаниславКумановска 29, Зајечар23.02.1935
20.04.201912:30Митровић ВеснаВојводе Путника 8/3, Зајечар05.05.1962
20.04.201913:00Стојановић ДрагославЦара Душана 52, Зајечар14.08.1958
20.04.201914:00Стаменковић ЗоранПожаревачка Д-3/4, Зајечар19.07.1962
19.04.201914:00Христов ДалтонМилана Цојића 11/10, Бољевац01.12.1966
19.04.201913:00Ристић ЗораРадмиле Моцић 34, Зајечар01.05.1958
17.04.201913:00Грујић РакитаПетра Добрњца 24, Зајечар14.06.1933
15.04.201913:00Живановић ДесимирПере Радовановића 2/5, Зајечар17.04.1952
13.04.201913:00Живковић РадмилаШљиварски Пут 8, Зајечар21.09.1936
12.04.201912:00Вучковић ГрозданаЂуре Салаја 22, Зајечар20.07.1929
10.04.201912:00Ћирић МилорадБеоградска 8, Зајечар19.06.1948
10.04.201913:00Тодоровић МилијанаЉубе Нешића 157/16, Зајечар27.04.1941
10.04.201914:00Радуловић Златомир9. СрпскеУдарне Бригаде 2, Зајечар28.02.1987
08.04.201912:00Стојановић НовицаСарајевска 36, Зајечар25.07.1932
06.04.201912:30Николић ПетарСтарог Вујадина 69/7, Зајечар09.09.1942
06.04.201913:00Џонић БратиславаИстарска 17, Зајечар29.08.1931
06.04.201912:00Јовановић РадомирВратарница06.10.1957
06.04.201914:00Николић БраниславкаИвана Мажуранића 1, Зајечар09.08.1937
05.04.201912:00Јоцић БудимкаПриједорска 16, Зајечар22.08.1934
03.04.201912:00Јовановић Животије18.01.1947
03.04.201913:00Радивојевић МилканаВладимира Назора 33, 2/4, Зајечар28.04.1944
02.04.201912:00Петковић ВидаПоречка 9, Зајечар29.10.1927
02.04.201914:00Рисантијевић Лидија7. Септембар 56а/19, Зајечар01.04.1955
02.04.201913:00Веселиновић СлободанкаПожаревачка А-2 2/19, Зајечар20.11.1942
01.04.201913:00Ђорђевић Бранко27.08.1932
31.03.201912:00Крстић СлободанПожаревачка Ц-4 2/10, Зајечар28.05.1956
31.03.201913:00Тошић ВукосаваГрмечка 23, Зајечар22.10.1932
30.03.201912:00Миленовић МилицаМеђумурска 11, Зајечар13.02.1943
30.03.201914:00Рашић ДраганСрпске Ударне Бригаде 1, Зајечар24.09.1955
30.03.201913:00Анђелковић ДрагомирСтанка Пауновића 4, Зајечар20.08.1942
29.03.201913:00Митровић ТугомирЉутице Богдана 22, Зајечар11.01.1934
29.03.201912:00Божиновић ДрагишаСокобањска 37/4, Зајечар10.08.1948
28.03.201913:00Николић ВуканаЛоле рибара 17, Зајечар07.04.1930
28.03.201912:00Здравковић ДрагињаНиколе Пашића 217, Зајечар25.12.1929
28.03.201914:00Јаношевић ИванГајева 4, Зајечар25.12.1973
27.03.201912:00Лазаревић Херјавец ЉиљанаЛазе Лазаревића 27, Зајечар12.01.1982
26.03.201912:00Беран ЗоркаПетра Гвојића 3, Београд22.11.1936
26.03.201914:00Драгићевић БориславкаНасеље "Краљевица" б-7 1/7, Зајечар26.06.1932
25.03.201913:00Ђорђевић Христифор9. Српске Ударне Бригаде 85, Зајечар09.03.1938
25.03.201912:00Јовановић МагдаленаПожаревачка 56, Зајечар16.10.1939
24.03.201912:00Георги ПетровАлбанске Споменице 42, Зајечар19.04.1944
23.03.201912:00Трајковић БраниславУстаничка 5, Зајечар26.06.1961
23.03.201913:00Николић СветланаВишњар бб, Зајечар06.07.1950
22.03.201912:00Рајковић ДаницаВојводе Мишића 14, Зајечар17.05.1936
21.03.201912:00Божиновић ВеселинкаВладимира Назора 4, Зајечар23.12.1929
21.03.201913:00Николић МаркоЦетињска 2, Зајечар14.08.1966
20.03.201912:00Јовановић БранкоГундулићева 7, Зајечар18.05.1942
20.03.201913:00Митић ЉубишаЗвезданска бб, Зајечар23.12.1960
20.03.201914:00Давидовић ДрагољубЗвезданска 3, Зајечар30.06.1939
19.03.201913:00Виденовић ВитомирНеготински Пут 27, Зајечар10.08.1932
19.03.201914:00Сајевић РадмилоНиколе Пашића 163, Зајечар02.08.1952
19.03.201912:00Станковић РадмилоВојводе Мишића 8, Зајечар02.06.1946
18.03.201912:00Аризановић МиленијаОмладинска 26, Зајечар20.06.1930
18.03.201913:00Вукадиновић МаринкоБранка Перића 17, Зајечар27.10.1940
17.03.201912:00Стојановић ЈасминаНасеље "Плажа" Л 11/5, Зајечар26.12.1961
17.03.201914:00Ристић ВукадинкаКљажевачка 49, Зајечар22.09.1961
17.03.201913:00Шамец СлавкоСокобањска 18, Зајечар09.09.1931
16.03.201912:00Стевановић ДушанУжичка 18, Зајечар24.06.1932
16.03.201913:00Ђикић ЕвицаЊегошева 8, Зајечар18.03.1938
16.03.201914:00Јовановић СтанимирКљажевачка 24, Зајечар15.12.1944
15.03.201912:00Начев АлександарМилоша Обилића 50, Зајечар20.10.1946
15.03.201913:00Динић СретенНиколе Пашића 219/4, Зајечар03.10.1959
14.03.201913:00Цветковић МиодрагМирочка 24, Зајечар22.02.1941
14.03.201914:00Ороз Евица29 Новембар 12/4, Зајечар06.08.1938
12.03.201912:00Вељковић МанојлоПере Радовановића бб, Зајечар04.11.1945
12.03.201913:00Николић СтанкаСкерлићева 11а, Зајечар30.12.1932
11.03.201912:00Ракић БранкаКњегиње Љубице 26, Зајечар12.08.1941
11.03.201913:00Милутиновић МараКоторска бб/4, Зајечар03.10.1949
11.03.201914:00Илић БранкицаКозарачка 43, Зајечар02.03.1954
10.03.201912:00Ивановић БудимирПожаревачка Ц-4 2/3, Зајечар12.10.1945
09.03.201912:00Шолц ЈованТимочке Буне 69, Зајечар30.03.1934
09.03.201913:00Николић ИванПанчићева 2а, Зајечар19.02.1938
09.03.201914:00Видановић МиланкаСокобањска 52, Зајечар22.02.1958
06.03.201912:00Ђорђевић ВиденШљиварски Пут 51, Зајечар10.06.1937
05.03.201913:00Радојчић ВераНиколе Пашића 163 а/1, Зајечар01.01.1954
04.03.201914:00Милетић БосиљкаНикола Пашића 66, Зајечар30.08.1932
04.03.201912:00Петковић Витосава7 Септембар 17, Зајечар18.07.1936
04.03.201913:00Митровић МилкаОтона Жупанчића 36, Нови Београд07.06.1937
03.03.201912:00Стевановић МирјанаТопличина Ц-4/4, Зајечар06.12.1949
03.03.201913:00Михаиловић ВераПожаревачка Ц-3/7, Зајечар01.02.1936
02.03.201912:00Видојевић Рајна9. Српске Ударне Бригаде 5, Зајечар08.09.1937
02.03.201913:00Здравковић КрунаДостојевског 22, Зајечар04.12.1943
01.03.201913:00Динић ЖиворадГенерала Гамбете 76/6, Зајечар03.09.1949
01.03.201914:00Јевтић СрђанБокељска 4а, Зајечар08.08.1970
01.03.201912:00Јанковић ИванаГрљан22.02.1979
28.02.201912:00Јанковић ЉубинкаВладимира Назора 30/1, Зајечар07.05.1933
28.02.201913:30Милошев ИванЛубница24.05.1955
27.02.201913:00Јовановић БраниславФрушкогорска 27, Зајечар03.04.1931
26.02.201912:00Ћирић БошкоИвана Милутиновића 17/7, Зајечар01.01.1948
25.02.201912:00Николић СлађанаНасеље "Краљевица" Ц-3 2/17, Зајечар19.02.1954
25.02.201913:00Јовановић ДраганРадничка 10, Зајечар16.07.1951
24.02.201912:00Илић ДушанСплитска 6а, Зајечар15.05.1933
24.02.201913:00Тодоровић Милан7. Септембра 222 Зајечар23.10.1962
23.02.201912:00Денчић МарицаНасеље "Влачић" К-7/7, Зајечар08.05.1945
23.02.201913:00Првуловић МилосијаЈаворска 23, Зајечар14.05.1936
23.02.201913:30Јовановић СлавољубРатних Војних Инвалида 20, Зајечар25.09.1954
22.02.201913:00Ђорђевић ДрагицаТопличина Ц-2/16, Зајечар05.10.1949
22.02.201914:00Ђорђевић СтеванСтаноја Гачића 20, Зајечар30.11.1951
22.02.201912:00Ристић ВладиславкаДр. Хаџића 7, Зајечар23.07.1938
21.02.201912:00Савић МомирКосмајска 11, Зајечар26.09.1947
20.02.201913:00Мирчић ВладиславСаве Ковачевић 4, Зајечар10.12.1941
19.02.201913:00Миљковић СлавкаНеготинска 23/16, Зајечар 08.02.1948
18.02.201912:00Димитријевић ТомиславЈНА 124, Зајечар11.01.1942
18.02.201913:00Стаменковић ЦанкоКурир Мише 34, Зајечар05.09.1953
17.02.201912:00Пешић ДараЈаворска 7, Зајечар03.02.1930
17.02.201913:00Тонић ЈугославКоторска бб-12, Зајечар19.10.1960
16.02.201913:00Бешир ДушанБитољска 13, Зајечар24.10.1941
16.02.201914:00Бошковић МилојеБориса Кидрича 7/4, Зајечар25.03.1927
16.02.201912:00Пејчић Гојко8. Марта 6, Зајечар12.04.1934
15.02.201913:00Јованоановић МиленаБрегалничка 2, Зајечар09.10.1939
15.02.201912:00Јовановић СтанимирНасеље Вишњар 41, Зајечар01.09.1930
14.02.201912:00Живић ДесанкаПожаревачка 65 2/2, Зајечар02.12.1928
14.02.201913:00Стојковић СнежанаКњегиње Љубице 4/3, Зајечар08.03.1948
14.02.201914:00Христов ЈованкаЛубница13.10.1929
13.02.201913:30Радуловић МаксимГочка 2, Зајечар26.10.1948
13.02.201913:00Јовановић МилицаНародне Републике 15/2, Зајечар07.05.1952
12.02.201912:00Огрезовић НиколаНасеље "Краљевица" Б-2 2/30, Зајечар10.02.1948
12.02.201913:00Димитријевић МараСокобањска 39, Зајечар09.11.1947
11.02.201912:00Јовић ДрагишаЈакшићева 15, Зајечар13.06.1957
10.02.201912:00Блажић ЈеленаПожаревачка 59/4, Зајечар24.03.1925
10.02.201913:00Ђурић РајнаЦрнотравска 1, Зајечар14.04.1926
10.02.201914:00Тодоровић АнтицаСутјеска 14, Зајечар19.03.1927
09.02.201914:00Петровић ВерицаСићевачка 2, Зајечар14.04.1930
09.02.201912:00Станковић ЗагоркаБранка Ћопића 6/7, Зајечар23.10.1947
09.02.201913:00Милијић ЗорицаОбилићев Венац 19а, Зајечар08.01.1950
08.02.201913:00Вучковић НиколаГробљанска 3а, Зајечар19.08.1947
08.02.201914:00Младеновић ЖаркоПролетерских Бригада 11, Зајечар16.11.1979
07.02.201913:00Раденковић ЈовицаВладимира Назора 3, Зајечар10.09.1960
05.02.201912:00Ђорђевић МирославМеђумурска 22, Зајечар02.09.1976
05.02.201913:00Јовановић ВерицаЦрногорска 1, Зајечар04.01.1952
04.02.201912:00Костић Степановић ДанијелаГробљанска 3 Зајечар09.09.1968
03.02.201912:00Миловановић СлободанкаНасеље "Краљевица" Б-3 2/49, Зајечар21.09.1939
03.02.201913:00Петковић НадаЉубице Радосављевић 15, Зајечар14.02.1947
03.02.201914:00Миладиновић ДрагославЦрвене Армије13, Зајечар12.02.1950
02.02.201912:00Јоновић МилорадКарађорђев Венац 6/27, Зајечар18.03.1933
02.02.201913:00Петровић ЉубинкаФрушкогорска 19, Зајечар15.10.1932
02.02.201914:00Слободанка БрашанацНасеље "Краљевица" Ц-3 2/35, Зајечар09.06.1948
01.02.201912:00Костић НајденДурмиторска 59, Зајечар07.05.1939
31.01.201912:00Ћирић Видосав7 Септембар 41, Зајечар10.08.1935
31.01.201913:00Милосављевић МараАмеричка 27, Зајечар13.02.1935
31.01.201914:00Вукадиновић ДаницаВојводе Путника 3/4, Зајечар19.06.1927
30.01.201912:00Младеновић ТомиславБрегалничка 6, Зајечар25.01.1935
30.01.201913:00Мирјачић МиодрагКутинска 8. Зајечар08.06.1921
30.01.201914:00Николић ВерицаИлинденска 7, Зајечар30.10.1943
29.01.201912:00Ранђеловић ЈованСтаноја Главаша 16, Зајечар13.04.1966
29.01.201913:30Војиновић ДрагославЈелене Мајсторовић 12, Зајечар10.05.1948
29.01.201913:00Жикић ВиткоЗвезданска 3, Зајечар12.05.1954
27.01.201913:00Живковић ГорданаЗмајева 19, Зајечар30.01.1936
26.01.201913:00Стојановић МилошВојводе Путника 5/4, Зајечар09.04.1933
26.01.201912:00Јовановић ЈованЊегошева 15, Зајечар11.07.1952
25.01.201913:00Црногорчевић ЗагоркаКраљевица 161/25, Зајечар15.04.1938
24.01.201912:00Милојевић БосиљкаПана Ђукића 2-2/4, Зајечар02.06.1944
24.01.201912:30Милетић МилеНиколе Пашића 305, Зајечар08.05.1952
24.01.201913:00Јовановић ВеснаБитољска 7, Зајечар19.03.1964
23.01.201912:00Лападатовић СлободанАвнојска бб, Зајечар30.09.1950
22.01.201913:00Зетовић ЗоранКурсулина 3, Зајечар03.11.1960
19.01.201912:00Станисављевић РадмилаМилоша Великог 2/50. Зајечар30.05.1941
19.01.201913:00Ожеговић НиколаБачка 6, Зајечар18.12.1945
18.01.201912:00Бордијановић ЖивадинНасеље "Краљевица" Б-4 2/2816.01.1926
18.01.201913:00Радоњић МаријаЂорђа Симеоновића 30, Зајечар02.01.1949
15.01.201912:00Живков ПеркаБрегалничка 27, Зајечар10.10.1936
14.01.201912:00Милошевић ДаницаГундулићева 22, Зајечар15.09.1944
14.01.201913:00Арсић ОлгицаПожаревачка 50, ц-4 1/502.10.1948
13.01.201913:00Савић ЈованНезнаног Јунака 8, Зајечар30.11.1949
12.01.201912:00Ракић БраниславСтарог Вујадина 73/24, Зајечар08.07.1942
11.01.201913:00Поглајен АнтонРтањска 14, Зајечар03.02.1941
10.01.201912:00Јевтов НајданФилипа Вишњића 5, Зајечар11.10.1931
10.01.201913:00Живковић МомчилоНиколе Пашића 163/а, Зајечар23.02.1934
09.01.201912:00Костић ЉиљанаРашка 2, Зајечар24.08.1934
09.01.201913:00Станковић ВладимирТимочке Буне 8, Зајечар07.12.1932
09.01.201914:00Станковић БожидарБранка Радичевића 5, Зајечар22.09.1938
08.01.201913:00Пешић БраниславКолубарска 14/3, Зајечар31.03.1940
06.01.201912:00Маринковић ДрагутинНиколе Пашића 1 - 2/119.11.1950
06.01.201913:00Јовић ТомиславЈагодинска 7, Зајечар11.11.1935
05.01.201912:00Јовановић ДобривојеПриједорска 2, Зајечар06.03.1953
04.01.201912:00Ранђеловић Дивинка SchmidЦетињска 6, Зајечар18.04.1938
04.01.201913:00Јеремић ДраганКњажевачка 50, Зајечар15.01.1943
04.01.201914:00Божовић ВерицаЂорђа Симеоновића 36, Зајечар25.05.1934
03.01.201912:30Младеновић РадомирТеслина 2, Зајечар04.09.1927
03.01.201912:00Петковић БоркаШантићева 1, Зајечар05.03.1944
03.01.201913:00Тасић ЈелисавкаЗорана Радмиловића 5 1/3, Зајечар09.03.1939
02.01.201912:00Нешковић СрбиславШавничка 58, Зајечар14.08.1937
31.12.201813:00Стојковић НебојшаСтаноја Гачића 26, Зајечар30.01.1962
30.12.201812:00Тодоровић СузанаЛазаревачка 13, Зајечар30.11.1970
30.12.201813:00Тодоровић ЗоранПожаревачка Ц-4 1/7, Зајечар26.12.1957
29.12.201812:00Вучинић МиодрагНасеље "Краљевица" Б-3 2/26, Зајечар20.02.1934
29.12.201813:00Боцоковић СлавкаЦара Душана 21, Зајечар26.11.1941
28.12.201812:00Михајловић ЈаворкаДурмиторска 9, Зајечар18.10.1930
27.12.201812:00Јовановић ВладимирХајдук Вељкова 9-1/4, Зајечар01.02.1930
27.12.201813:00Ђорђевић МиленаКнеза од Семберије 8, Београд23.08.1928
26.12.201813:00Рајковић ДушицаЦрногорска 15, Зајечар16.02.1936
26.12.201812:00Ђерић ЈовкаБранка Радичевића 3, Зајечар23.03.1929
25.12.201813:30Петровић ДрагутинСићевачка 13, Зајечар24.09.1942
24.12.201812:00Првановић ПредрагГробљанска 7, Зајечар21.01.1939
22.12.201813:00Стојановић СтратомирСаве Ковачевића 46, Зајечар27.06.1934
21.12.201812:00Петковић ЈаворкаВардарска 27, Зајечар30.08.1942
19.12.201812:00Милкић ЈулијанаВеселина Маслеше 1, Зајечар08.01.1962
19.12.201812:30Ишченко Лепосава7. Септембар 56/4, Зајечар08.04.1937
19.12.201813:30Крстић ДрагославаКозарачка 11, Зајечар31.07.1938
18.12.201812:00Костов НадаБраће Југовића 8, Зајечар14.06.1940
18.12.201812:30Младеновић ДејанКосмајска 27, Зајечар03.02.1972
18.12.201813:00Трандафиловић СлавољубНеготинска 25, Зајечар30.06.1959
17.12.201812:00Милојевић БорисавкаКњажевачка 52, Зајечар25.05.1943
17.12.201813:00Сибиновић МилораткаГундулићева 6, Зајечар14.09.1939
16.12.201812:00Леваја МаријаСветозара Марковића 36/19, Зајечар17.12.1932
16.12.201813:00Сурдуловић СтанкоНезнаног Јунака бб, Зајечар20.09.1939
15.12.201812:00Марковић ОлгицаМилоша Обилића 37, Зајечар01.09.1961
15.12.201813:00Ивковић СветиславЂорђа Симеоновића 44, Зајечар05.06.1941
15.12.201814:00Бузаџин ПетарСветозара Марковића 26, Зајечар08.07.1937
14.12.201812:00Трновац СмајлКоторска бб, Зајечар05.07.1945
14.12.201813:30Тодоровић ВладимирВојводе Путника 5а/3, Зајечар10.11.1941
12.12.201812:00Петровић ЉубицаДоња Прлита, Зајечар09.08.1957
11.12.201812:00Живковић БратиславГенерала Гамбете 10, Зајечар24.03.1954
11.12.201813:00Спасић ВујадинДурмиторска 52, Зајечар13.09.1940
09.12.201812:00Цветковић МилорадПастерова 3, Зајечар29.11.1952
09.12.201813:00Боцић ДушанСкерлићева 27, Зајечар23.10.1943
08.12.201812:00Видојковић ЉубицаЦрвене Армије 22, Зајечар28.10.1935
07.12.201814:00Јовић РанкоКрфска 8/20, Зајечар14.09.1938
07.12.201813:00Влајковић МирославПроте Матеје 6, Зајечар22.09.1943
06.12.201813:00Цветковић ЗоранПожаревачка А4 2/1а, Зајечар27.08.1979
06.12.201812:00Станисављевић ДраганаБанатска 26, Зајечар27.01.1975
05.12.201812:00Усић ВладимирНишка 13, Зајечар29.01.1971
04.12.201812:00Миленовић МладенкаЗвезданска 14, Зајечар27.02.1935
02.12.201812:00Јевтић РадојкаКумановска 41, Зајечар07.02.1932
02.12.201813:00Ћулибрк БранкаЦрвене Армије 144, Зајечар16.06.1949
01.12.201812:00Васиљевић МаријаТопличина Ц-1 4/17, Зајечар25.06.1928
30.11.201812:00Нешић ЈованкаКључ 3 А-2 1/13, Зајечар13.04.1925
29.11.201812:00Сибиновић ЈоваЂуре Пуцара 4, Зајечар08.11.1935
29.11.201813:00Тошић АлександраНиколе Пашића 120/8, Зајечар26.01.1971
29.11.201813:00Мишић ДраганаТимочке Буне 4/3, Зајечар29.11.1939
27.11.201812:00Несторовић ДрагомирПожаревачка А-4 1/12. Зајечар07.09.1945
27.11.201813:00Драгутиновић НиколицаДели Јован 49, Зајечар08.10.1952
27.11.201814:00Савић АлександарБоре Станковића 14, Зајечар30.05.1983
27.11.201813:00Милојевић БратиславАлбанске Споменице 37, Зајечар08.10.1956
26.11.201812:00Јовановић РадаФрушкогорска 10, Зајечар09.01.1932
26.11.201813:00Гроздановић ЗлаткаКоторска 50, Зајечар01.01.1940
26.11.201813:30Ђорђевић СлавкаСтаноја Гачића 22, Зајечар22.06.1923
26.11.201814:00Василић ЖиворадХајдук Вељкова 4/20, Зајечар09.09.1949
23.11.201812:00Митић СнежанаПожаревачка Д-4/29, Зајечар14.07.1960
23.11.201813:00Жикановић БоривојеЈедренска 4, Зајечар24.01.1932
21.11.201812:00Петковић СлободанкаТопличина 2б, Зајечар14.10.1942
20.11.201812:00Виденовић МилутинПодгоричка 22, Зајечар03.11.1944
19.11.201812:00Илић ЗоркаЗорана Радмиловића 17, Зајечар16.10.1934
18.11.201812:00Антић ДушанЂуре Салаја 2, Зајечар24.07.1972
17.11.201812:00Јовановић СањаСветозара Марковића 58, Зајечар21.10.1976
16.11.201814:00Јанковић РанкоЖарка Зрењанина 13, Зајечар20.11.1948
16.11.201813:00Јанковић ЈелаВардарска 22, Зајечар07.12.1954
16.11.201812:00Јањић ВитомиркаНиколе Пашића 284, Зајечар28.10.1919
15.11.201814:00Милојевић БисеркаНасеље "Краљевица" Б-4 2/9, Зајечар03.04.1938
15.11.201813:00Јовић ВелиславБанатска 3, Зајечар21.11.1943
15.11.201812:00Гутман МицаМилоша Великог 2/36, Зајечар15.10.1937
14.11.201812:00Станковић ЖивотијеСтаноја Главаша 15, Зајечар17.09.1948
13.11.201812:00Виденовић ЉиљанаНасеље "Краљевица" Б-1 1/14, Зајечар13.06.1936
11.11.201812:00Јоцић СлавицаКутинска 19, Зајечар19.09.1949
10.11.201812:00Недељковић ГоранАмеричка 8, Зајечар05.08.1961
10.11.201813:00Живановић БогољубКрфска 14, Зајечар04.08.1928
10.11.201813:30Стаменков ИванаШибеничка бб, Зајечар18.03.1982
10.11.201814:00Николић ВераИвана Милутиновића 59, Зајечар19.08.1934
07.11.201812:00Јовановић ВерицаСаве Ковачевића 24, Зајечар23.09.1932
07.11.201813:00Алексић ВладицаПере Радовановића 4/11, Зајечар21.11.1971
06.11.201812:00Ђорђевић ЉубицаНиколе Пашића 83а 1/2624.08.1934
04.11.201812:00Величковић ДраганЈастребачка 4, Зајечар02.06.1950
04.11.201813:00Николић ДраганЗорана Радмиловића 5, Зајечар17.01.1966
03.11.201812:00Џунић АндријаСтаноја Гачића 13, Зајечар16.01.1926
03.11.201813:00Грамић АнкаНиколе Пашића 213, Зајечар23.11.1960
03.11.201814:00Богдановић ДрагицаКозарачка 66, Зајечар18.09.1949
01.11.201812:00Вучић МилункаЦрновршка 37, Зајечар27.05.1944
31.10.201812:00Аранђеловић АлексаЉубе Нешића 90, Зајечар08.07.1939
30.10.201812:00Видановић Видојко15.06.1932
29.10.201812:00Илић МилицаНасеље "Пишура" бб, Зајечар11.10.1949
29.10.201813:00Филиповић ДушанкаНародне Републике 15/6, Зајечар10.02.1945
28.10.201812:00Митровић НаталијаМеђумурска 3/409.08.1930
28.10.201813:00Костић ДраганПетра Лековића 26 07.01.1961
27.10.201812:00Цветановић ВидосаваЂорђа Симеоновића 30, Зајечар24.07.1940
27.10.201813:00Цачевић СофијаКоторска 13, Зајечар25.04.1939
26.10.201812:00Јовановић Радмила7 Септембар 202, Зајечар02.01.1935
25.10.201812:00Видојковић ВладимирЦрвене Армије 22, Зајечар10.04.1931
24.10.201813:00Радић ДраганСкерлићева 23, Зајечар03.06.1959
23.10.201812:00Ћирић АлександарКурсулина 3/20, Зајечар05.05.1936
23.10.201813:00Мишић АндрејаЗвездан03.07.1936
22.10.201812:00Миливојевић ВојиславБранка Радичевића 4, Зајечар07.05.1942
22.10.201813:00Ћирић ГрадимирСаве Ковачевића 57, Зајечар10.12.1939
21.10.201812:00Илић НадаГенерала Гамбете 22, Зајечар05.07.1929
20.10.201812:00Мега ЈаноПожаревачка 65 1/2, Зајечар02.01.1950
18.10.201812:00Ивковић ВукосаваЉубице Радосављевић 28, Зајечар22.07.1947
17.10.201812:00Радосављевић ЗоранГробљанска 6, Зајечар27.02.1954
17.10.201813:00Манчић ВладимирМостарска 13, Зајечар14.04.1948
15.10.201812:00Станишић ЗлатаЈурија Гагарина 5, Зајечар06.02.1938
15.10.201813:00Вељковић Надежда23 Дивизије 42, Зајечар22.02.1943
14.10.201812:00Нешковић ЉубинкаСкојевска 11, Зајечар21.02.1943
13.10.201813:00Милић МараБратујевачка 3, Зајечар01.07.1929
13.10.201813:30Стевановић Драгослав7 Септембар 46, Зајечар30.11.1925
13.10.201812:00Димић ЉиљанаНасеље "Краљевица" Ц-3 2/2318.10.1950
12.10.201812:00Живановић НадеждаВладимира Назора 25/4, Зајечар19.04.1930
11.10.201813:00Кујунђић МилицаКурсулина 13-2/21, Зајечар12.08.1928
11.10.201812:00Зарков ДраганНовосадска 27, Зајечар11.02.1967
11.10.201813:30Стојановић Стојадин7. Септембар 8/3, Зајечар09.02.1928
10.10.201813:00Аризановић ПетарЂуре Салаја 24/1, Зајечар06.07.1943
10.10.201814:00Динић ЈагодинкаНиколе Пашића 219/4, Зајечар20.11.1937
10.10.201812:00Радовановић ЖиворадКумановска 47, Зајечар30.03.1945
09.10.201812:00Мијовић ОлгаСветозара Марковића 119, Зајечар22.07.1944
07.10.201812:00Вучић СлободанкаКњажевачка 100, Зајечар15.04.1951
06.10.201812:00Стаменовић ДушанкаМакедонска 21, Зајечар17.08.1937
06.10.201813:00Тонић РајкоКрајинска 5, Зајечар17.11.1947
05.10.201813:00Ћирић ЗоранРадмиле Моцић 37, Зајечар13.02.1968
04.10.201812:00Спасић ДраганДурмиторска 52, Зајечар03.02.1965
02.10.201813:00Ратко РистићСветозара Марковића 147, Зајечар10.03.1944
01.10.201812:00Тасев СофикаЉубомира Ненадовића 4, Зајечар14.03.1944
30.09.201812:00Аранђеловић ДушицаПожаревачка А-5 2/13, Зајечар29.08.1948
29.09.201812:00Спасић ЉиљанаАвалска 10, Зајечар25.05.1941
29.09.201813:00Ивановић ДаринкаНемањина 8, Зајечар21.04.1943
29.09.201814:00Митровић ВукосаваШљиварски пут 20, Зајечар24.03.1934
28.09.201814:00Рудић НенадВојводе Степе 35, Зајечар24.09.1953
27.09.201812:00Радовић МилаНасеље "Краљевица" Ц-1 1/23, Зајечар01.01.1951
26.09.201812:00Давидовић Станислав21.04.1950
25.09.201812:00Ђорђевић ДрагишаШљиварски Пут 77, Зајечар01.01.1936
25.09.201814:00Ћирић ВелимирСветозара Марковића 90, Зајечар07.04.1932
23.09.201813:00Анђеловић МилеваВлачићева К7-13 Зајечар24.08.1932
23.09.201812:00Динић МилорадНасеље "Вишњар" 44, Зајечар29.09.1949
23.09.201814:00Боскић ПетарИвана Горана Ковачића 1, Зајечар14.09.1932
20.09.201813:00Кочески СлободеЈакшићева 2210.07.1926
19.09.201812:00Стоиљковић СлавкаБоре Милића 3/13 Зајечар04.09.1938
19.09.201813:00Поповић МиливојеНас.Попова плажа Л13/3 Зајечар24.06.1928
19.09.201814:00Виденовић ДраганЖарка Зрењанина 15 Зајечар13.09.1953
18.09.201812:00Максимовић СветомирМилоша Великог 2/10, Зајечар08.11.1936
17.09.201812:00Ђапа ЈаворкаСтаноја Главаша 9/8, Зајечар11.07.1940
17.09.201812:30Јоцић ВераСаве Ковачевића 24/6, Зајечар14.10.1933
16.09.201812:00Станић Миомира7. Септембра 17, Зајечар24.06.1951
16.09.201813:00Митровић ЖивкоТимочки Кеј 15, Зајечар11.02.1947
15.09.201812:00Гурановић МилеваСаве Ковачевића 2, Зајечар06.04.1951
15.09.201812:30Крстић СтојименДимитрија Туцовића 4, Зајечар03.06.1938
15.09.201813:00Филиповић РадмилаЂорђа Симеоновића 34, Зајечар09.08.1932
12.09.201813:00Јурковић ГрадиславИвана Милутиновића 9, Зајечар10.12.1956
12.09.201812:00Брковић МилетаХајдук Вељкова 7/2, Зајечар17.12.1956
11.09.201813:00Јовановић УрошПана Ђукића 20/1/2, Zaječar18.09.2009
10.09.201813:00Јовановић Р. ЈованПере Радовановића Е-3/10, Зајечар02.09.1963
10.09.201812:00Јеленковић ЗоранНасеље "Краљевица" Б-9 2/28, Зајечар15.11.1953
10.09.201814:00Стојановић СветланаСарајевска 16, Зајечар19.01.1964
09.09.201812:00Томић РужицаНиколе Пашића 83/31, Зајечар19.10.1932
08.09.201812:00Младеновић СретенПазариште 3, Зајечар02.10.1933
08.09.201814:00Паунковић ЂокаМостарска 9, Зајечар20.12.1934
06.09.201812:00Тодоровић ДобривојеГенерала Гамбете 32/1, Зајечар03.03.1948
03.09.201812:00Тошић ДраганНасеље Краљевица Б-6 2/2425.03.1951
02.09.201812:00Николић ЉиљанаВиктора Бубња 24, Зајечар11.05.1952
30.08.201812:00Ранђеловић СветиславБранка Перића 11, Зајечар13.08.1937
30.08.201813:00Милојевић ЗагоркаПодгоричка 19, Зајечар18.08.1938
29.08.201813:00Петровић ЉубинкаЗвезданска 22, Зајечар25.02.1935
28.08.201812:00Jaнковић ЈелкаПавла Илића 15, Зајечар23.10.1933
28.08.201812:00Урошевић РајкоИвана Милутиновића 26, Зајечар
27.08.201813:00Моцић БојанКњегиње Љубице 26, Зајечар31.08.1968
25.08.201812:00Величковић Драгиња25 Маја 10 Зајечар12.10.1935
25.08.201813:00Поповић МилеКараџићева 11/7, Зајечар
25.08.201814:00Дојчиновић ЗагоркаРасадничка бб, Зајечар08.04.1928
24.08.201813:00Јовановић Селена23.08.1970
21.08.201812:00Стевановић ЛелаХајдук Вељкова 4-2/10, Зајечар07.01.1948
21.08.201813:00Алексић СмиљаСтаноја Гачића 60, Зајечар23.09.1934
16.08.201812:00Тодоровић ЉубомирВиктора Бубња 22, Зајечар27.02.1933
16.08.201813:00Ђурђекановић ЖивкаПана Ђукића 2 1/25, Зајечар30.04.1944

Рад за Нову Годину

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о управљању гробљима и погребним услугама неће вршити сахрањивање 01 и 02.01.2022.

Благајна и управа предузећа неће радити од 01. до 03.01.2022. први радни дан уторак, док остале радне јединице раде у устаљеном режиму.

 

Обавештење

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о урављању гробљима и погребним услугама неће врштити сахрањивање 11.11.2021 (Дан Примирја). Тог дана балгајна  и управа предузећа неће радити док остале радне јединице раде у усатаљеном режиму.

Обавештење закупцима гробних места

Обавештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару, који нису извршили уплату доспелих, а неизмирених обавеза по основу закупа и одржавања гробних места, да исте измире у што краћем року.

Такође, ЈКП “Хигијена Зајечар” обавештава закупце гробних места на гробљима у Зајечару који су потписали Уговор о преузимању и признању дуга за закуп и услугу одржавања гробног-их места и начину репрограма дуга, да поштују рокове из истог и своје обавезе које су доспеле измире по динамици наведеној у Уговору.

Уколико се не измире доспеле обавезе, ЈКП “Хигијена Зајечар” ће бити принуђена да исте наплатити принудним путем.

Обавештење

Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о урављању гробљима и погребним услугама неће врштити сахрањивање 21.09.2021 (Мала Госпојине).

Јкп "Хигијена Зајечар

Обавештавају се закупци гробних места да је ЈКП ”Хигијена Зајечар” потписала Уговор о пословној сарадњи са Републичким фондом Пензијског и инвалидског осигурања из Београда.

На основу потписаног Уговора , ЈКП „Хигијена Зајечар“ може да врши погребне услуге, продаје погребну опрему, врши превоз и сахрањивање, у случају смрти корисника пензије, а да наведене трошкове потражује и наплати од , ПИО Фонд-а, а на захтев лица које сноси трошкове сахране умрлог корисника пензије, након достављања Изјаве о давању сагласности за исплату накнаде погребних трошкова ЈКП “Хигијени Зајечар“ од стране ПИО Фонда, и достави потребне документације.

Овим путем позивамо наше кориснике да користе овај повољан начин регулисања трошкова услуга сахрњивања и куповине погребне опреме.

Обавештење закупцима гробних места

Обавјештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару, који нису извршили уплату доспелих дуговања по рачуну за 2020.годину да исте измире најкасније до 30.06.2021.године.

Након истека наведеног датума, доспела потраживања наплатиће се принудним путем.

ИМУНИЗАЦИЈА!!!

На овом линку можете да искажете интересовање за  вакцинацију против ковида-19: https://imunizacija.euprava.gov.rs/