ЈКП „Хигијена Заjeчар“ обавештава закупце гробних места да почиње са достављањем рачина за   гробљанске услуге закупцима који своје обавезе нису измирили закључно са 31.12. 2021г.
Уколико сте у међувремену измирили обавезу молимо Вас да занемарите рачун.