Обавештавамо грађане да ЈКП Хигијена Зајечар по Одлуци о управљању гробљима и погребним услугама неће вршити сахрањивање 07.01.2022.

Благајна, управа предузећа и продавница на гробљу неће радити 07.01.2022. док остале радне јединице раде у устаљеном режиму.