Наређује се затварање свих пијаца (зелених и робне пијаце) на територији града Зајечара за време трајања ванредног стања, а снабдевање грађана вођем и поврћем обављаће се преко малопродајних објеката и пиљара.

Моле се закупци којима је остала роба на пијаци исту покупе сутра 26.03.2020 у јутарњим часовима без права продаје.