Обавештавају се закупци гробних места на гробљима у Зајечару који нису извршили доспеле обавезе плаћања закупа и одржавања да је почела достава предрачуна за 2019. годину.

Овим путем позивамо закупце гробних места да измире своја доспела дуговања. У супротном, ЈКП “Хигијена Зајечар” своја потраживања наплатиће принудним путем преко извршитеља.